Posts getagd met ‘Documentatiecentrum Vlaamse Rand’

Colloquium en panelgesprek De internationalisering van de Vlaamse Rand rond Brussel

De effecten van de Europese en internationale rol van Brussel blijven niet beperkt tot het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar zijn in toenemende mate ook in de Rand voelbaar. Internationale instellingen en bedrijven vestigen zich in omliggende gemeenten nabij de Europese hoofdzetel en trekken daarbij diverse diensten en arbeidskrachten aan. Door de sterke bevolkingsgroei in de hoofdstad en de uitstroom van anderstaligen naar de Rand, maar ook door de aanwezigheid van tijdelijke arbeidskrachten, voornamelijk uit de EU-landen, staat het Nederlandstalig karakter van deze gemeenten onder druk.  Inzetten op de internationalisering van de economie en de samenleving wordt door de Vlaamse overheid gezien als een economische noodzakelijkheid met veelal positieve effecten, maar op een aantal terreinen wordt de impact als problematisch ervaren en worden passende beleidsantwoorden gezocht.

Het colloquium wil een status quaestionis op maken van het onderzoek in binnen- en buitenland naar de effecten van deze internationalisering op demografisch, economisch, cultureel, sociaal, ruimtelijk, politiek vlak en ook op niveau van identiteit en taalgebruik. Hoe kan worden omgegaan met deze vraagstukken tegen de achtergrond van het beleid van de Vlaamse overheid en van de provincie Vlaams-Brabant dat erop gericht is om het Nederlandstalig karakter van de gemeenten te handhaven, sociale verdringing tegen te gaan en de open ruimten te beschermen?

Brussel en het randgebied zijn economisch en functioneel sterk vervlochten, maar administratieve en politieke grenzen maken een coherent beleid slechts mogelijk indien alle betrokken overheden en bestuursniveaus hun verantwoordelijkheid opnemen en samenwerken. Zowel het spanningsveld als de samenwerking van steden en hun omringende regio zijn een internationaal gegeven. Daarom komen ook buitenlandse cases en vergelijkingspunten met Brussel en andere steden aan bod.

Het colloquium is een intitiatief van Documentatiecentrum Vlaamse Rand.

Praktisch
Donderdag 26 april 2012, van 9u30 tot 15u45
Provinciehuis, Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven
De deelname aan het colloquium is gratis, maar inschrijven is aangewezen. Er wordt op uw aanwezigheid gerekend indien u zich inschrijft. De deelnemersmap, broodjeslunch en koffiepauzes worden voorzien.
Meer info op http://www.docu.vlaamserand.be/ned/webpage.asp?WebpageId=870

Bookmark and Share