Posts getagd met ‘Door dik en dun’

Theatervoorstelling ‘Door dik en dun’

De jongerentroep Dzippie gegroeid uit de Koninklijke Toneelkring De Dijlezonen brengt in het Wagehuys op vrijdag 1 april 2011 om 20u en zaterdag 2 april 2011 om 15u en 20u “Door dik en dun”, een stuk van Marleen Simon over tienerzwangerschappen.

Niettegenstaande het geladen onderwerp is het een zeer toegankelijk en verteerbaar stuk met een aandoenlijk happy-end. Dzippie heeft over de laatste jaren een reputatie opgebouwd met succes toegankelijke, sociaal bewogen stukken te spelen. Zowel Marleen als echtgenoot Willy Wuyts heeft ondertussen voldoende strepen verdiend als auteur van jeugdtoneelwerk. Dzippie prijst zich gelukkig de auteur zelf aan de haak te hebben geslagen om de regie van het stuk op zich te nemen, samen met Willy Wuyts.

Enkele jaren geleden, tijdens een aantal improvisatiesessies met jongeren, groeide het idee om de sessies samen te bundelen tot een stuk: het ontstaan van “Door dik en dun”. Het stuk kent een eerder zwaarwichtig thema (ongewenste tienerzwangerschappen), maar dat is een doelbewuste keuze van de Dzippiejongeren. Ze geven de voorkeur aan stukken met sociale probleemthema’s, boven het spelen van sprookjes of vrijblijvende verhaaltjes. Vandaar staan op het palmares van Dzippie: “Gamin” (2008 – straatkinderen in Zuid-Amerika), “That Night Follows Day” (2009 – hoe kinderen de opvoeding door hun ouders zien), “Hoe was ’t op school, Immihan” (2010 – integratie van allochtonen).

Belerend is “Door dik en dun” zeker niet geworden. Het is eerder een realistische weerspiegeling van hoe het er in het echte leven aan toegaat, zonder met de vinger te wijzen en met een aandoenlijk happy end. Het stuk stuurt een bende schoolvrienden op studiereis naar Amsterdam. Door de grappen en fratsen heen eigen aan een puberreis zien we de evolutie van het bekend worden van “het feit”, de reacties, de afwijzing maar ook de ondersteuning door medescholieren. En van de moeder die niettegenstaande – of is het dankzij? – de problemen met een zwangere dochter, weer zin krijgt in het leven. Geleidelijk aan groeit de band tussen moeder en dochter tot ze de trotse oma wordt van Woutje.

“Door dik en dun” is een stuk voor alle leeftijden en wordt gebracht door jongeren tussen 9 en 20 jaar.

Bookmark and Share