Posts getagd met ‘dronken’

‘Dronken’ Roel Vanderstukken blijkt stunt tegen dronken rijden

Sinds gisteravond circuleren er beelden online waarop acteur/presentator Roel Vanderstukken te zien is, strompelend in de ondergrondse parking De Bond in Leuven, op zoek naar zijn auto. De beelden blijken de start te zijn van een gezamenlijke campagne van AB InBev, de stad Leuven, KU Leuven en UZ Leuven, om bestuurders te wijzen op de gevaren van alcohol en rijden.

De campagne richt zich op het sensibiliseren van bestuurders en specifiek op 40-plussers. Uit onderzoek van o.a. het BIVV blijkt namelijk dat het aandeel bestuurders die rijden onder invloed, het grootst is bij 40-plussers. Tijdens het eerste semester van 2016 werd bijna de helft (46,93%) van de alcoholinbreuken gepleegd binnen deze leeftijdscategorie. 40-plussers lijken zich dus het minst aan te trekken van de alcohollimiet en het gevaar van dronken rijden. Helaas drinkt 8% van de Belgen soms 7 glazen alcohol of meer wanneer ze nog moeten rijden. Reden te meer om nu een actie te starten om mensen bewust te maken van de gevaren van rijden onder invloed.

Smart Drinking Leuven
Het initiatief is onderdeel van het pilootproject ‘Smart Drinking Leuven’, een ambitieus project om tegen eind 2020 onverantwoorde alcoholconsumptie in de stad Leuven met 10% te doen dalen, dat door de verschillende partners werd gelanceerd op 14 september. Binnen dit project zullen de komende jaren verschillende initiatieven ontwikkeld worden om onverantwoorde alcoholconsumptie tegen te gaan. Hierbij valt te denken aan het tegengaan van binge drinking onder studenten, consumptie door minderjarigen en dus rijden onder invloed. AB InBev start dit pilootproject in diverse steden over de hele wereld in het kader van zijn Global Smart Drinking Goals. In Leuven gebeurt dit in een partnership met de stad Leuven, KU Leuven en UZ Leuven.

Lieg jezelf niets voor
Eén van de grootste problemen bij alcohol gerelateerd probleemgedrag (zoals dronken rijden en binge-drinken) is het feit dat mensen zichzelf voorliegen. Dit fenomeen, dat we ook wel comparatief optimisme noemen, zorgt ervoor dat men de kans op negatieve gevolgen bij zichzelf kleiner inschat dan bij anderen. Of het nu gaat over ervaring, inschatting, kennis van het traject, etc, we liegen onszelf makkelijk voor. En hoe meer alcohol er in het spel is, des te makkelijker geloven we onze eigen leugens. Dit verklaart waarom mensen blijven volharden in drinken en rijden.

Roterend platform
Om bestuurders op de gevaren van alcoholconsumptie en rijden te wijzen, werd afgelopen weekend in de ondergrondse parking De Bond in Leuven een roterend platform geïnstalleerd. Mensen kunnen plaatsnemen op dit platform en zich vasthouden aan een reuzefles in het midden. Na een aantal rondjes gedraaid te hebben, moet men proberen om terug naar de auto te wandelen. Na het roteren is het onmogelijk om nog in een rechte lijn te wandelen. Door de personen in kwestie te confronteren met de beelden waarop ze naar hun auto strompelen, worden ze zich bewust van hun eigen overschatting. Zelf denken ze dat ze er nog goed vanaf kwamen, tot ze de beelden zien. Eenmaal aangekomen aan de wagen, vinden ze een flyer: “Lieg jezelf niets voor. Je kan niet drinken en rijden.”

Met deze actie willen AB InBev, de stad Leuven, KU Leuven en UZ Leuven mensen – nog voor ze geïntoxiceerd zijn – wijzen op de leugens die ze zichzelf misschien later gaan vertellen. “Mensen zijn geneigd om hun zelfcontrole te overschatten”, aldus Philippe Vandeuren, Directeur Legal & Corporate Affairs bij AB InBev; “Met deze actie willen we iedereen confronteren met hun overschatting, zodat ze in de toekomst duidelijke grenzen stellen voor zichzelf en niet drinken en rijden. Met de eindejaarsperiode voor de deur raden we iedereen aan om zeker op voorhand na te denken hoe terug veilig naar huis te keren na een gezellige avond met familie en vrienden. Blijf slapen of zorg voor een BOB, neem een taxi of de bus.

Zelf eens uittesten?
Het platform bevindt zich tot woensdag 21 december in parking De Bond. Alle info is te vinden op de Facebook pagina: https://www.facebook.com/abinbev/ .

Bookmark and Share