Posts getagd met ‘east’

Lezing Architecture and Social Change

Donderdag 24 oktober om 20u trapt het Londense architectenbureau East in STUK een nieuwe editie van Auditorium af. Auditorium is een thematische lezingenreeks van Stad en Architectuur die een verscheidenheid van ervaring en expertise in eigentijdse architectuur bij elkaar brengt. De klemtoon van de reeks ligt op de sociale aspecten van ruimte.

East is een veelzijdig bureau dat schakelt tussen de verschillende schaalniveaus van stadsontwerp, architectuur, landschapsontwerp en publieke ruimte. Volgens East moeten steden, zeker in tijden van economische crisis, niet zozeer herontwikkeld, maar eerder hergebruikt worden. Zij verbeteren projectsites door ze opnieuw ‘af te stellen’. Deze fijnafstemming vergt veelvuldige en zorgvuldige lezingen van de fysieke én de sociale condities in een gebied.

Door te observeren en te bevragen wil East begrijpen hoe mensen de ruimte gebruiken, of zouden willen gebruiken. Ze hechten veel belang aan het verzamelen van lokale kennis en het aanzwengelen van de dialoog met betrokkenen. Dit vertaalt zich vaak in heldere, gedetailleerde tekeningen van projectgebieden die in groep gemaakt worden. Zowel het stedenbouwkundige sublieme als het banale, zoals de hinderlijke opstelling van een straatlantaarn of de sociaal-ruimtelijke kwaliteiten van een dorpel, worden genoteerd. Deze doortastende, fijnmazige aanpak levert verrassende en van de gangbare duurzame ontwerppraktijk afwijkende resultaten op.

Het bureau werkte de voorbije jaren ondermeer aan pleinen, crèches, buurthuizen, scholen, cafés en masterplannen voor diverse Londense buurten en andere steden. Onaantrekkelijke ambigue publieke plekken met sociaal-ruimtelijke potenties, zoals parkeervlaktes, technische ruimtes, en restruimtes aan weginfrastructuur, zijn geliefkoosde werkplekken. Dikwijls staan lichte, speelse constructies in voor het maximaal ondersteunen van een rijke waaier aan sociale relaties. Zo ontwierpen ze verschuifbare zitbanken die inzetbaar zijn als marktkramen of lichte, stalen luifels waarover dekens kunnen gehangen worden die voor schaduw zorgen op warme dagen.

East ‘public realm’ architects is opgericht in Londen (UK) door Julian Lewis, Dann Jessen and Judith Lösing in 1995.

Praktisch
Donderdag 24 oktober 24u
Auditorium, Kunstencentrum STUK
Inkom 9 euro
reservatie ticket@stuk.be

Bookmark and Share