Posts getagd met ‘Edelheeretriptiek’

De Edelheeretriptiek opnieuw in Sint-Pieterskerk na vijf jaar afwezigheid

Sinds 25 februari 2007 was de Edelheeretriptiek niet meer thuis in de Schatkamer van Sint-Pieter. Ze werd toen namelijk overgebracht naar het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK) in Brussel voor een ingrijpende conservatie- en restauratiebehandeling. Vanaf september 2009 was het schilderij te zien in Rogier van der Weyden. De Passie van de Meester, de prestigieuze openingstentoonstelling van het nieuwe museum M. Na deze tentoonstelling bleef de triptiek tentoongesteld in haar speciale klimaatvitrine in het museum. Nu is het drieluik eindelijk teruggekeerd naar haar vertrouwde stek in de Schatkamer: de vierde koorkapel vanaf het noordelijk transept, de kapel van het Heilig Kruis.

De Edelheeretriptiek is een van de belangrijkste en kostbaarste kunstwerken uit het patrimonium van de stad Leuven en is opgenomen in de topstukkenlijst van de Vlaamse Gemeenschap. Deze unieke eigentijdse (en daardoor oudste) kopie van de beroemde Kruisafneming van Rogier van Der Weyden, die zich momenteel in het Prado van Madrid bevindt, stond de voorbije eeuw(en?) opgesteld in een van de straalkapellen in de kooromgang van de Sint-Pieterskerk.

De Leuvense familie Edelheere bestelde in 1443 deze kopie bij een kunstenaar uit de omgeving van Rogier van Der Weyden in de vorm van een triptiek met op de zijluiken de schenkers en hun patroonheiligen.

Het kende een bewogen geschiedenis want het ontsnapte in de negentiende eeuw ternauwernood aan de  vernietiging toen het als brandhout werd aangeboden op de markt. Nog langer geleden kende het zelfs een carrière als kapstok, in de kleedkamer van de kannunniken.

M/Schatkamer van Sint-Pieter bevindt zich in de Sint-Pieterskerk, die bekend staat als een van de mooiste voorbeelden van de vijftiende-eeuwse Brabantse hooggotiek. De bouw van de kerk zelf startte in 1410 en duurde meer dan een eeuw. De indrukwekkende kooromgang werd in 1980 ingericht als museum. Sindsdien vind je er talrijke beelden, schilderijen en verschillende objecten van edelsmeedwerk, zoals reliekbeelden, monstransen en kelken. Topstukken zijn onder meer Het Laatste Avondmaal en de Marteling van Erasmus van Dirk Bouts, het praalgraf van Hendrik I en het triomfkruis van Jan Borman.

Met een toegangsticket voor M – Museum Leuven kan je ook de Schatkamer van Sint-Pieter bezoeken.

Bookmark and Share