Posts getagd met ‘een bloembak voor de Paswerkerij’

Inhuldiging Kom op voor je Wijk-project ‘een bloembak voor de Paswerkerij’

Op zondag 13 november 2011 werd de realisatie van het project ‘een bloembak voor de Paswerkerij’ feestelijk ingehuldigd. De stad bood een drankje aan. De bewoners zorgden voor een heuse knutselworkshop met als thema Sinterklaas. De buren van de Atelierstraat en het Locomotievenpad vierden mee.

Een bloembak voor de Paswerkerij
De bewoners van de Paswerkerij dienden het project ‘ Een bloembak voor de Paswerkerij’ in voor de voorjaarseditie 2010 van Kom op voor je Wijk. De bloembak schermt de gevaarlijke, brede trap in het midden van de straat af die leidt naar de ondergrondse gemeenschappelijke garages. Daardoor verhoogt ze de veiligheid van de spelende kinderen. Bovendien geeft ze de straat een groener karakter.

We zijn er ook van overtuigd dat er nog meer burencontacten zullen zijn als de kinderen veilig op straat kunnen spelen. Deze realisatie sluit dan ook perfect aan bij de doelstelling van Kom op voor je wijk: het stimuleert buurtontmoeting en bevordert de leefbaarheid door een duurzame fysieke ingreep”, zegt schepen Denise Vandevoort over dit project.

Kom op voor je wijk
Sinds 2000 ondersteunt de stad initiatieven van buurtbewoners die hun woon- en leefomgeving aangenamer maken. Het gaat in de eerste plaats om financiële steun (tot € 18.600), maar de stad kan ook zorgen voor materiële en logistieke steun (advies, technische hulp, transport,…). Zowel aanvragen voor zichtbare fysieke verbeteringen als voor sociaal-culturele activiteiten komen in aanmerking. Je kan twee keer per jaar een project indienen: vóór 15 februari en vóór 15 september. Alle inwoners van Leuven kunnen projectvoorstellen indienen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je voorstel tegemoet komt aan een behoefte in de buurt en dat de realisatie het samenleven versterkt. Het projectidee moet voorgedragen worden door ten minste 12 buurtbewoners en/of leden van lokale verenigingen.

Bookmark and Share