Posts getagd met ‘energie’

Nieuwe energiezuinige verlichting voor verschillende monumenten en straten

Verschillende Leuvense monumenten, zoals de gevel van het Heilig Drievuldigheidscollege op de Oude Markt en de poort van het Driutiuscollege, zullen binnenkort met energiezuinige LED’s verlicht worden. Ook in de Donkerstraat, Blijde Inkomststraat en Brusselsestraat wordt binnenkort de openbare straatverlichting duurzaam vernieuwd.

“De vernieuwing van de openbare verlichting kadert in het Masterplan Openbare Verlichting, dat we samen met netbeheerder Eandis aan het opmaken zijn”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets. Met dat Masterplan wil Leuven structureel minder energie verbruiken, zonder in te boeten aan gezelligheid, veiligheid of comfort voor de burgers. Tot het Masterplan definitief vorm krijgt, wil de stad al zo veel mogelijk straatverlichting energiezuinig maken, door bijvoorbeeld bij elke heraanleg van een straat of plein meteen dimbare LED-armaturen te voorzien. “Zo besparen we al 20.500 euro per jaar op onze energiefactuur, en stoten we 28,5 ton CO2 minder per jaar uit.”

“Een lager energieverbruik is niet alleen goed voor de stadskas, het heeft bovenal een groot effect op de uitstoot die Leuven elk jaar produceert”, vult schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani aan. “Niet alleen zijn LED’s zuiniger dan gewone verlichting als ze branden, door ’s nachts de verlichting te dimmen verbruiken we nog eens minder energie. Een slimme, eigentijdse stadsverlichting helpt mee om Leuven een klimaatneutrale stad te maken.”

In de Brusselsestraat, de Donkerstraat en de Blijde Inkomststraat vervangt Eandis binnenkort een kleine honderd lichtpunten. “Eandis maakte voor deze drie straten een studie, om te bekijken welke ingrepen nodig waren om het energieverbruik maximaal te laten dalen”, zegt Robbeets. De bestaande verlichting wordt volledig vervangen door energiezuinige verlichting, en in de Brusselse- en Donkerstraat zal er ’s nachts gedimd worden.

Aan het Heilig Drievuldigheidscollege op de Oude Markt, wordt de bestaande verlichting vervangen door LED-armaturen. “En nu de poort aan het Driutiuscollege gerenoveerd wordt, maken we van de gelegenheid gebruik om de hele verlichting aan te passen”, zegt Robbeets. “Zowel de monumentverlichting als de straatverlichting wordt energiezuinig en zal ’s nachts gedimd worden.”

Sinds een jaar dooft de verlichting aan acht Leuvense monumenten, zoals bijvoorbeeld het stadhuis. In verschillende straten, zoals de Wakkerzeelsebaan, werd al overgeschakeld op LED. “Bij elke heraanleg van een straat, vervangen we de verlichting en zorgen we voor dimming”, zegt Robbeets. Op termijn moet alle openbare verlichting in Leuven energiezuinig zijn.

Het Masterplan dat Eandis en de stad aan het uitwerken zijn, brengt niet alleen het energieverbruik van de openbare verlichting in kaart, maar legt ook concrete keuzes vast op het vlak van openbare verlichting, afhankelijk van de verschillende behoeften van straten en pleinen. Door het bestaande openbaar verlichtingspark goed te analyseren en gericht te investeren kan veel bespaard worden, zowel op energieverbruik als op CO2-uitstoot. Zo wil Leuven overschakelen naar een moderne openbare verlichting, met oog voor gezelligheid, veiligheid en comfort.

Bookmark and Share

Kindergemeenteraad doet aanbevelingen voor klimaatneutrale stad

Van januari tot mei namen 8 klassen van 4 Leuvense basisscholen deel aan de Leuvense kinderraden over energie en klimaat. Ze presenteren hun aanbevelingen voor een klimaatneutrale stad tijdens de kindergemeenteraad op 16 mei.

Gedurende 4 woensdagen werkten de 8 klassen creatief en zeer ernstig rond energie en klimaat. Ze deden dat onder de begeleiding van Green vzw. Samen dachten ze na over energiebronnen, de opwarming van de aarde, de energiedriehoek, energieverbruik …

Tijdens de laatste kinderraad op 18 april werkten de kinderen aan enkele aanbevelingen om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken tegen 2030. Zo geven de kinderen aan waar zij de accenten willen leggen voor het Leuvense beleid over energie en klimaat.

Gewapend met de aanbevelingen, komen de deelnemende klassen op 16 mei samen op de kindergemeenteraad. Ze presenteren op een ludieke manier en in aanwezigheid van schepen Mohamed Ridouani hun aanbevelingen om van Leuven een klimaatvriendelijke of zelfs klimaatneutrale stad te maken.

De kindergemeenteraad vindt plaats op 16 mei om 9.15 uur in auditorium Tweebronnen (Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven).

Bookmark and Share

Energiearmoede in tijden van ecologische transitie: “groene energie… voor iedereen?”

Energiearmoede. Een groeiende groep landgenoten heeft ermee te kampen. Indien we een echt duurzame transitie doorvoeren, dan zullen we er moeten voor zorgen dat iedereen recht heeft op groene energie en een zuinige woning. Maar hoe doe je dat? Hoe bouwen we aan een breed draagvlak voor een duurzame omslag? Na een inleiding door Geert Marrin (Sector Samenlevingsopbouw) gaat een breed panel van expert op zoek naar antwoorden. Ook een “ervaringsdeskundige” zal het woord nemen.

Programma
Inleiding: Geert Marrin (Beleidswoordvoerder Sector Samenlevingsopbouw)

Panel:
Ann Demeulemeester (Algemeen Secretaris ACW)
Frank Smeets (Limburgs gedeputeerde Milieu)
Freya Vandenbossche (Vlaams Minister van Energie) (o.v.)
Han Vandevyvere (K.U.Leuven, medecoördinator Leuven Klimaatneutraal 2030)
Dirk Vansintjan (Bestuurder/Projectverantwoodelijke Ecopower)
Moderator: John Vandaele (MO*)

Praktisch
dinsdag 15 november, 20u
30CC, Wagehuys, Brusselsestraat 63, Leuven

Bookmark and Share