Posts getagd met ‘engels plein’

Engels Plein gaat open

Maandag 14 september, opende het Engels Plein voor autoverkeer. Doorgaand verkeer tussen de Kolonel Begaultlaan en de binnenstad, rijdt niet meer over de noordoever aan het water en het plein voor OPEK, maar langs de nieuwe weg op het Engels Plein.

Mijlpaal voor de Vaartkom
Het verleggen van het verkeer is een mijlpaal voor de Vaartkom. De noordoever wordt zo immers autoluw en het plein voor OPEK autovrij. Deze plaatsen krijgen nu alle kansen om zich te ontwikkelen tot een flaneerboulevard aan het water en een activiteitenplein aan OPEK. Tegelijkertijd kunnen de handelszaken aan het Engels Plein profiteren van de zichtbaarheid door het doorgaande autoverkeer. Ook de nieuwe parking Vaartkom wordt op deze manier vlot bereikbaar.

Ontwerp
De auto’s rijden over het Engels Plein over een volledig nieuw wegdek. Het eerste gedeelte van de weg loopt onder de viaduct van de singel. Zo bleef de ruimte naast de viaduct vrij en konden op deze erg stedelijke plek vol autoverkeer 80 bomen geplant worden. Vervolgens rijden auto’s langs de nieuwe parking Vaartkom en achter OPEK door. Het ontwerp van dit vernieuwde Engels Plein is van de hand van het bekende Nederlandse ontwerpbureau West8.

Een tijdelijke inrichting van het plein aan OPEK en de noordoever moet de nieuwe verkeerssituatie duidelijk maken. De definitieve aanleg van deze plekken volgt over een aantal jaren.

Bookmark and Share

Engels Plein open voor verkeer vanaf 16 februari

Op 16 februari gaat het Engels Plein open. Vanaf die dag rijdt het verkeer in de Vaartkom niet meer langs de noordoever en over het plein voor OPEK, maar wel langs de nieuwe weg onder de viaduct van de Lüdenscheidsingel.

Het Engels Plein was enkele jaren geleden een verloederde parking, maar wordt nu een nieuw stuk stad en een belangrijke verkeersader. Door die ingreep kunnen de noordoever en het plein voor OPEK autoluw worden en krijgen deze plekken nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. De noordoever kan uitgroeien tot een boulevard aan het water en op het plein voor OPEK kunnen tal van activiteiten plaatsvinden.

Werken aan het plein voor OPEK vanaf 16 februari
Tussen 16 februari en 6 maart voert de aannemer aan het plein voor OPEK rioleringswerken en enkele kleine werken uit. Die zorgen onmiddellijk voor een veiligere verkeerssituatie: er komt onder andere een kiss and ride zone ter hoogte van OPEK en het fietspad wordt er verlengd en door een borduur gescheiden van de straat.

Het plein krijgt later nog een fijne tijdelijke inrichting die verschillende activiteiten op het plein mogelijk maakt.

Werken aan het Engels Plein vanaf 9 maart
Het Engels Plein is nog niet volledig afgewerkt op het moment dat de weg wordt opengesteld voor het verkeer. De aannemer kan er gedurende enkele weken echter niet verder werken omdat ontwikkelaar Ghelamco (van het parkeergebouw) en de nutsmaatschappijen op dezelfde plek aan het werk zijn. Ze zouden elkaars werk verstoren. Daarom gaat de aannemer eerst die voorbereidende werken uitvoeren aan het plein voor OPEK. Vanaf 9 maart werkt de aannemer dan opnieuw aan het Engels Plein, onder andere aan het voetpad ter hoogte van het parkeergebouw, aan het houten speelveld, de aanplanting van bomen …

De werken kunnen soms tijdelijk voor verkeershinder zorgen. Als de aannemer de volledige rijweg nodig heeft als werfzone, wordt voor een omleiding gezorgd.

Het einde van de werken aan het Engels Plein is gepland eind april/begin mei.

Bookmark and Share

Wijkcomité Goede Vaart Leuven verzet zich tegen plannen Engels Plein

Buurtbewoners aan de vaartkom verzetten zich tegen de plannen voor een nieuwe studentenresidentie in hun buurt en vragen inspraak om een leefbare mix van studenten en permanente bewoners te garanderen.

Bewoners, eigenaars en naaste buren van de residenties Waterside en Hungaria aan de Leuvense Vaartkom hebben massaal bezwaar aangetekend bij de stad tegen de realisatie van een gebouw met 603 woongelegenheden voor studenten op het Engels Plein. De buurtbewoners menen dat komst van meer dan duizend studenten op deze
plaats buiten alle proportie is en een hypotheek legt op de leefbaarheid van de buurt. De 182 mede-ondertekenaars van het bezwaarschrift zijn niet gekant tegen de komst van studenten, maar wel tegen het hoge aantal. Ze willen een gezonde mix tussen tijdelijk en permanent wonen. Ze vragen bovendien inspraak om de leefkwaliteit van hun buurt te vrijwaren op vlak van mobiliteit, geluidsoverlast en afvalproblematiek, en dringen aan op een doeltreffend beheer van de studentenhuisvesting via de KU Leuven.

De buurtbewoners halen als argument aan dat er in het oorspronkelijk ontwikkelingsplan voor de zone Vaartkom/Engels Plein en de vele publicaties in onder
meer het stadsvernieuwingsmagazine “Mozaïek”, nergens sprake is dat het Engels Plein of aan Vaartkom Noord de bestemming “studentenhuisvesting“ zouden krijgen. De nieuwe identiteit voor het Engels Plein wordt wel steevast gekoppeld aan parkeermogelijkheden, grootschalige detailhandel, recreatie en groene ruimte. Het wordt eveneens omschreven als een aantrekkelijke ruimte voor sport, spel en evenementen.

In de nieuw ingediende bouwaanvraag is sprake van 603 wooneenheden voor studenten. De buurtbewoners menen dat door die hoge concentratie de site verandert in een studentencampus in plaats van in een gemengde, geïntegreerde woonomgeving. Het evenwicht tussen tijdelijk en permanent wonen raakt hierdoor helemaal zoek.

De buurtbewoners beweren dat in Leuven de concentratie aan studentenkoten nergens zo groot is. Zij pleiten voor de huisvesting van maximaal 150 studentenkoten op het Engelsplein. Een toegeving, volgens de bewoners, aangezien er nooit eerder sprake was van studentenhuisvesting op deze plaats. Bovendien wonen er nu reeds een kleine 100 studenten in de gebouwen van Hungaria en Waterside, zonder enig probleem. Het bewijs dat een gezonde en evenwichtige sociale mix werkt.

Bookmark and Share