Posts getagd met ‘erfgoeddag 2011’

Succesvolle Erfgoeddag ‘Armoe troef’ in Leuven

De Erfgoeddag in Leuven was een groot succes. De achttien verschillende erfgoedactiviteiten bekoorden 5400 bezoekers in de stad. De tentoonstellingen in het stadhuis waren een voltreffer. Daar kon de bezoeker drie verschillende sociale blikken op Leuven krijgen. In de schatkamer kon hij originele tekeningen, prenten en filmmateriaal bewonderen van architect Renaat Braem over Sint-Maartensdal en diens ambitieuze ideeën rond sociale woningbouw. In de schepenkamers ontdekte hij prachtige archieffoto’s over het leven in de verschillende Leuvense liefdadigheidsinstellingen van de 19 de eeuw. In de wandelzaal kwam hij meer te weten over de verschillende sociale initiatieven in het onderwijs, met enkele belangrijke voorbeelden uit de Leuvense regio.

Ook de vrijwilligersploeg van HistarUZ, het historisch archief van UZLeuven, kwam enorm sterk voor de dag. Zij presenteerden niet alleen een expo rond de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, maar gaven daarnaast ook via een pakkende reportage het woord aan mensen die het ook vandaag nog met minder middelen moeten stellen. Buurtwerk ’t Lampeke en wijkbureau Mannenstraat werkten met veel inzet en enthousiasme mee aan deze Erfgoeddag. Met een thema als ‘Armoe troef’ zou het immers een gemiste kans geweest zijn om de Leuvense verenigingen waar armen het woord nemen niet als volwaardige partners te betrekken.

Ook het Rijksarchief dat focuste op de geschiedenis van de oude universiteit en de omgang met de minder bemiddelde student, kon op veel interesse rekenen. Daarenboven kreeg de Erfgoeddagbezoeker daar de unieke kans om een rondleiding te volgen in het gloednieuwe en zeer goed uitgeruste depot.

De speciaal ingerichte rondleidingen (o.a. in Sint-Maartensdal en het Miniemeninstituut) en wandelingen kregen eveneens veel bijval van het publiek en de vertellingen van de Academie voor het Leuvens dialect waren zo populair dat er nog extra inlassingen nodig waren.

De Erfgoeddag miste in Leuven zijn doel niet: als feestelijke publieksdag slaagde hij er op de verschillende locaties in om het cultureel erfgoed en de mensen die zich hierom bekommeren op een boeiende manier onder de aandacht te brengen.

Voor wie Erfgoeddag gemist heeft, enkele tentoonstellingen lopen langer door: o.a. in het stadhuis, in HistarUZ, in KADOC, … Meer info via www.erfgoedcelleuven.be.

Bookmark and Share

Erfgoeddag: Wat levert ‘Armoe troef’ in Leuven op?

Zondag 1 mei, traditioneel de dag van de arbeid, maar dit jaar ook Erfgoeddag! Deze feestdag van het cultureel erfgoed – en van de mensen en organisaties die zich hierom bekommeren – wordt al voor de elfde keer georganiseerd. Na het thema ‘FAKE’ van vorig jaar, is nu ‘Armoe troef’ de rode draad doorheen alle erfgoedactiviteiten. In Leuven kan je maar liefst achttien verschillende erfgoedervaringen opdoen, verspreid over twaalf locaties. Van tentoonstellingen, rondleidingen, wandelingen, een lezing, concertjes tot zelfs een fietstocht en een ontroerende reportage; iedereen kan het gratis meemaken op de Erfgoeddag in Leuven.

“Als schepen van cultuur én sociale zaken vind ik het boeiend dat de Erfgoeddag 2011 het thema ‘Armoe troef’ heeft en op 1 mei valt.” zegt schepen Denise Vandevoort. “Leuven is een rijke stad en toch merk ik dat er zowel in het verleden als nu inwoners geconfronteerd worden met armoede.”
Veel sociale thema’s dus op de Erfgoeddag in Leuven: over de toegankelijkheid van de gezondheidszorg bijvoorbeeld, over sociaal engagement of sociale woningbouw… Het Leuvense programma is rijk en gevarieerd. Een vooruitblik.

Arm en rijk gelijk?
Was dit altijd zo in de gezondheidszorg? Dat vragen de vrijwilligers van HistarUZ – het historisch archief van UZ Leuven – zich af in hun tentoonstelling. En hoe zit het vandaag? Phara de Aguirre onderzocht dit samen met enkele mensen van Buurtwerk ’t Lampeke en Wijkbureau Mannenstraat. Hun bevindingen worden getoond in een openhartige en ontroerende reportage, die op Erfgoeddag voor het eerst getoond wordt aan het grote publiek.
In Museum M kan de bezoeker tijdens een gezinsworkshop het klassenverschil aan den lijve ondervinden. De deelnemers wanen zich in het 19de-eeuwse Leuven en herbeleven er de klassenstrijd.

Recht op wonen en sociale woningbouw
De torens van Sint-Maartensdal zijn niet weg te denken uit de Leuvense skyline, maar kent iedereen wel de context waarin dit sociale wooncomplex is ontstaan? Het Stadsarchief en de Vlaamse architectuurarchieven tonen via originele plannen, tekeningen, schetsen, foto’s en twee films de ambitieuze ideeën die architect Renaat Braem had bij de ontwikkeling van Sint-Maartensdal. Aanvullend bij deze tentoonstelling in het stadhuis, organiseert Stad & Architectuur een rondleiding door de torens en krijgt de bezoeker zo een blik op de huidige situatie.
In de gotische zaal van het stadhuis geeft SIWE een lezing over de geschiedenis van het recht op wonen. En wie zijn eigen fiets meebrengt, kan met hen mee op tocht langs verschillende sociale woningbouwprojecten in en rond Leuven.

Armoedevoorzieningen
Sociale voorzieningen in het onderwijs? Vzw Cultureel erfgoed Annuntiaten Heverlee belicht in de wandelzaal van het stadhuis enkele stichtende voorbeelden uit de Leuvense regio: van de armenschool, het Fonds der meestbegaafden, de sociale missie van De Wijnpers of van de vroegere ambachtenscholen tot de sociale zorg op school vandaag.
Nog in het stadhuis toont het Stadsarchief via prachtige, originele archieffoto’s de verschillende Leuvense weldadigheidsinstellingen uit de 19de eeuw.
En wat gebeurde er voor de minder bemiddelde student in Leuven? Het Rijksarchief graaft in de geschiedenis van de oude universiteit (1425-1797) en vindt er sporen van verschillende soorten studiebeurzen en verblijfscolleges.

Armoedeverlichting door de muziek
Sociaal geëngageerde muziek of muzikaal vertier? Op Erfgoeddag komt het allebei aan bod.
MATRIX focust op Luigi Nono en zijn socialistische opera ‘La fabbrica illuminata’ en op andere sociaal geïnspireerde componisten. Samen met enkele deelnemers uit Leuvense welzijnsorganisaties gaan ze ook zelf aan de slag met verhalen en klankbeleving van vandaag.
Drie van de vier Leuvense beiaarden spelen op zondag 1 mei allerlei songs over armoede: van werkmansliedjes tot muziek uit ‘Les Misérables': op verschillende tijdstippen verspreidt de beiaard deze ‘musica povera’ in de stad. Maar ook de Joorzangers, het koor van de Leuvense Jaartallen, brengen de liedjes die vroeger in de Leuvense arbeiderscafés gezongen werden, terug tot leven.

Programma: gratis en toegankelijk voor iedereen
Het uitgebreide programma kan je nalezen in de gratis brochures van Erfgoeddag Leuven, op te vragen via de erfgoedcel (erfgoedcel@leuven.be of 016 27 22 85) of af te halen in Bibliotheek Tweebronnen of bij Toerisme Leuven. Deze brochures leiden de bezoekers op zondag 1 mei langs de twaalf Erfgoeddaglocaties. Alle activiteiten zijn gratis voor iedereen.
Voor mensen met een visuele of auditieve beperking of voor mensen met beperkte mobiliteit (rolstoelgebruikers) zijn er speciale begeleide parcours uitgewerkt. Inschrijven voor deze parcours kan via de erfgoedcel.

Bookmark and Share