Posts getagd met ‘erfgoeddag 2012’

Wannes Goetschalckx in M

Op Erfgoeddag bezochten we samen met vrienden en hun twee zoons (drie en vier jaar) museum M. We zochten er helden, maar de allergrootste held van de dag was toch wel Wannes Goetschalckx. De jongens waren gefascineerd door de beelden die de kunstenaar toonden terwijl deze in hermetische afzondering dagdagelijkse handelingen en rituelen uitvoerde. Ook het werk ‘Toothpick’ viel in de smaakt. Het eindresultaat (een nietige tandenstoker) en het wordingsproces vallen te bewonderen in M. Wannes Goetschalckx realiseerde ‘Toothpick’ tijdens zijn residentie in het Casino Luxemburg in het najaar van 2011. Een immense populier van 14 meter hoog wordt met schijnbaar eindeloos geduld door de kunstenaar verkapt tot er slechts een tandenstoker overblijft. Maar dé topattractie was Wannes zelf, opgesloten in een doos in M, ogenschijnlijk doelloos dozen verschuivend. De jongens konden er geen genoeg van krijgen.

Nog tot 13 mei in M.

Bookmark and Share

De twaalfde editie van Erfgoeddag in Leuven lokte 6300 bezoekers

Dankzij 28 Leuvense erfgoedorganisaties (archieven, musea, verenigingen, bibliotheken, documentatiecentra en heemkundige kringen) kon de bezoeker vandaag kiezen uit 38 gratis activiteiten. Het gure weer belette niet dat 6300 bezoekers geïnteresseerd op pad waren voor deze Erfgoeddag in het teken van helden. Het stadhuis lokte heel veel nieuwsgierigen: Leuvenaar en toerist waren heel benieuwd welke Leuvense helden nu eigenlijk een plaats hadden gekregen in de tentoonstelling in het stadhuis. Aan de hand van bijzondere objecten en waardevolle documenten portretteerde het stadsarchief er tien helden. Bijvoorbeeld Joseph Delin die er in de beginjaren van de automobielindustrie voor zorgde dat Leuven een eigen automerk had, maar zeker ook priester-wetenschapper Georges Lemaître, grondlegger van the Beg Bang Theory, die contact had met de grote Einstein. Vooral de Burroughs E101 computer van Lemaître en de auto van Delin uit 1901 spraken enorm tot de verbeelding.

Ook M, HistarUZ en de Universiteitbib bleken in de smaak te vallen. In de Universiteitsbibliotheek kreeg je een boeiende uiteenzetting over hoe de papieren collectie systematisch gedigitaliseerd wordt. Voor het eerst kon de bezoeker ook kennismaken met de erfgoedwerking van De FactorY, het artistiek atelier voor maatschappelijkelijk kwetsbaren, en Damiaan Vandaag. In het Scouts en Gidsenmuseum was de Erfgoeddag meteen ook de ideale gelegenheid om het vernieuwde tentoonstellingsinterieur te tonen.

Alle rondleidingen waren nagenoeg volzet: van de rondleiding op het stadskerkhof door de leden van de Academie van het Leuvens dialect tot de geanimeerde rondleidingen in Wijgmaal.

Deze twaalfde editie van Erfgoedag was zeker geslaagd. Op naar editie 2013 met het thema ‘Stop de tijd’.

Voor wie de Erfgoeddag gemist heeft, enkele tentoonstellingen lopen langer door:

  • In het stadhuis kan je nog tot en met 13 mei de tentoonstelling ‘Voor eeuwig held?’ van het Stadsarchief bewonderen (open van dinsdag tot en met zondag, tussen 10 en 18 uur).
  • In HistarUZ kan je op donderdag 28 april ‘s avonds (vanaf 17.30u) niet alleen het museum en de tentoonstelling ‘Niet-alledaagse helden in de Leuvense geneeskunde’ bezoeken, maar krijg je er nog een lezing van Prof.dr. em. Jozef Janssens en Prof. dr. em. Paul Broos bovenop. Zij focussen heel speciek op twee boegbeelden uit de Leuvense geneeskunde.
  • In KADOC kan je nog tot 16 juni 2012 de fototentoonstelling ‘Communicanten, kindsoldaten en nog meer twaalfjarigen’ bezoeken.
  • De tentoonstelling in het Scoutsmuseum kan je nog elke zondagnamiddag bezoeken tot 31 oktober en de Damiaanexpo in het Damiaancentrum loopt zelfs nog tot 31 december 2012.
Bookmark and Share

Op wandel met Pieter Coutereel

Op zondag 22 april vindt Erfgoeddag 2012 plaats met als thema Helden. Doorheen het hele Vlaamse erfgoedlandschap worden op die dag tal van gratis activiteiten georganiseerd rond een held uit lang en minder lang vervlogen tijden. Drie studenten Culturele Studies organiseren in samenwerking met de Koninklijke Leuvense Gidsenbond “Op wandel met Pieter Coutereel”.

Je kunt deelnemen aan een één uur durende rondleiding door het leven van de Leuvens held Pieter Coutereel. De gediplomeerde gidsen van de Koninklijke Leuvense Gidsenbond zullen de deelnemers tijdens de wandeling onderdompelen in de veertiende eeuwse tijdsgeest en meer uitleg verschaffen over het belang van deze persoon voor de ambachten. De wandeling voert o.a. langs het stadhuis, de lakenhallen en het standbeeld.

Aansluitend is er de mogelijkheid om een keramiekdemonstratie bij te wonen. Deze demonstratie wordt gegeven door de Leuvense Keramiekkunstenaar Luk Versluys.

Praktisch
De wandelingen vinden plaats om 11u, 13u, 15u en 17u met start aan het stadhuis.
De keramiekdemonstratie vindt plaats om 12u30, 14u30 en 16u30, in het atelier van Luk Versluys (M-Theresiastraat 123)

Inschrijven voor onze wandeling en/of demonstratie kan door een mail te sturen naar coutereelwandeling@gmail.com of te bellen naar 0478/756071. Reserveren is verplicht.

Bookmark and Share

Nieuwe Erfgoeddagpartners 2012: Project Damiaan Vandaag en FactorY

Over Damiaan en Expo Hero
Het Project Damiaan Vandaag, de culturele erfgoedwerking van het Leuvense Damiaancentrum, neemt dit jaar voor de eerste keer deel aan Erfgoeddag. Het thema helden is voor hen de uitgelezen kans om de figuur van Pater Damiaan uitvoerig te belichten. Ze doen dit met een tentoonstelling, een multimediapresentatie en twee ‘vergeten’ films.

Zie ook de Leuvense programmabrochure Erfgoeddag, pagina 18-20.

Het Project Damiaan Vandaag, een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse en de Vlaamse tak van de religieuze congregatie van de Heilige Harten, wil de figuur van Pater Damiaan promoten bij jong en oud. De historische Pater Damiaan en zijn actuele erfenis staan centraal. Het Project behelst een documentatie- en informatiecentrum dat zich bezighoudt met de verzameling, de bewaring en de ontsluiting van het religieus erfgoed rond Pater Damiaan. Ook het Damiaanarchief wordt in Leuven bewaard. Het werd overigens recent geïnventariseerd. Geïnspireerd door de historische figuur van Pater Damiaan en door de waarden die hij belichaamde, wil het Project vandaag een onthaal- en ontmoetingscentrum en een plaats van geloof en bezinning zijn.
Project Damiaan Vandaag, Sint-Antoniusberg 5, 3000 Leuven, +32 16 31 63 68
Info@damiaanvandaag.be, www.damiaanvandaag.be

Ook de Leuvense FactorY, het artistieke atelier gericht op maatschappelijk kwetsbare mensen, doet voor de eerste maal mee. De deelnemers van de FactorY gingen de maanden voorafgaand aan de Erfgoeddag op zoek naar de (anti-)held in zichzelf. Ze lieten zich hierbij inspireren door wereldleiders, Leuvense helden en helden uit hun leefomgeving, maar ook door hun favoriete plekken in de stad. Het resultaat van deze zoektocht wordt getoond op Erfgoeddag in de tentoonstelling Expo Hero in hun atelier in OPEK.

Meer info: zie de Leuvense programmabrochure Erfgoeddag, pagina 22.

De FactorY is een laagdrempelig beeldend en sociaalartistiek atelier en richt zich voornamelijk op maatschappelijk kwetsbare mensen. Via het actief bezig zijn met beeldende kunst en de deelname aan een bestaand cultuuraanbod, krijgen de deelnemers een actievere plaats in het maatschappelijk leven en groeit hun gevoel van zelfwaarde. De FactorY is een plaats om uit de isolatie te geraken, om contacten te leggen, om een positieve identiteit op te bouwen.
De begeleider vertrekt steeds vanuit de belevingswereld van elke deelnemer en focust zich op zijn krachten en mogelijkheden waarbij veiligheid en vrijheid steeds gewaarborgd worden. De klemtoon wordt hoofdzakelijk gelegd op het ontwikkelingsproces van de individuele deelnemers, en dit zowel op artistiek, cultureel als op sociaal vlak.
De FactorY, Vaartkom 4, 3000 Leuven, +32 16 23 84 27, sanne.clerinx@leuven.be

Bookmark and Share

Twee Leuvense helden bekendgemaakt

Op vrijdag 13 april 2012 maakte de pers in primeur kennis met twee van de nieuwe helden van het stadhuis, gesuggereerd door het stadsarchief.

Om 14 uur arriveerde de heer Raoul Thybaut met zijn wagen van 1901 op de Vismarkt. Deze auto werd op de Vismarkt, waar nu verkoopzaal Lovansia is, gemaakt in de toenmalige Usines Delin. Joseph Delin (Leuven, 1863-1901) was de oprichter en bezieler van deze fiets- en autofabriek Delin. Dankzij hem had Leuven in de pioniersjaren van de automobielindustrie een eigen automerk. Weinig Leuvenaars weten dit. Daarom wil het stadsarchief Delins verdienste onder de aandacht brengen op de tentoonstelling in het stadhuis. Een originele Delinfiets en –auto worden speciaal voor de tentoonstelling door de heer Raoul Thybaut in bruikleen gegeven en zullen vanaf Erfgoeddag tot en met 13 mei in de wandelzaal van het stadhuis te bewonderen zijn. Naast de Delinauto van de heer Thybaut bestaan er nog slechts twee andere exemplaren: een ervan bevindt zich in Zweden en de andere staat in het Museo del Automóvil del Uruguay in Montevideo.

Nadien maakte stadsarchivaris Marika Ceunen in het stadhuis nog een tweede held bekend aan de hand van een originele Burroughs E101 computer. Dit was de eerste computer die de Leuvense universiteit in het laboratorium voor astronomie en geodesie in gebruik nam dankzij vernieuwer en genie Georges Lemaître (1894-1966). Via een samenwerking met het archief Lemaître van de UCL zal dit uniek stuk samen met nog andere documenten en objecten getoond worden in het stadhuis. Om te duiden hoe bijzonder Lemaître is geweest. Hij was priester, wetenschapper en hoogleraar aan de Leuvense universiteit. Zijn voornaamste wetenschappelijke bijdragen leverde hij aan de algemene relativiteitstheorie en aan de kosmologie met zijn hypothese van het uitdijende heelal. Hij was de grondlegger van The Big Bang Theory. Deze twee en de dertien andere Leuvense helden kan iedereen vanaf Erfgoeddag op zondag 22 april tot en met zondag 13 mei 2012 in het Leuvense stadhuis komen ontdekken en bewonderen. De toegang is gratis.

Praktisch
Erfgoeddag Leuven op zondag 22 april 2012, van 10.00 tot 18.00 uur op verschillende locaties.
Info en gratis programmabrochures op erfgoedcel@leuven.be of tel. 016 27 22 85
www.erfgoedcelleuven.be, www.leuven.be en www.erfgoeddag.be
Centraal Infopunt op Erfgoeddag: stadhuis, Grote Markt 9, 3000 Leuven
De tentoonstelling Voor eeuwig held? rond de Leuvense helden in het stadhuis loopt nog tot en met 13 mei 2012. Gratis te bezoeken van dinsdag tot en met zondag, tussen 10 en 18 uur, stadhuis, Grote Markt 9, Leuven.

Bookmark and Share