Posts getagd met ‘Erik Swyngedouw’

Debat ‘Hoe vrij is het academisch onderzoek?”

Welke relatie heeft de universiteit met het bedrijfsleven en andere opdrachtgevers? Wat is de impact van contractonderzoek? Is de wetenschap nog wel voldoende onafhankelijk? Hoe vrij is het onderzoek? Hoe publiek is de vergaarde kennis? Kortom, hoe houdt de universiteit contact met economie, overheid en samenleving zonder haar academische waarden in te leveren?

Erik Swyngedouw, alumnus van K.U.Leuven en hoogleraar aan de Universiteit van Manchester, zal een uiteenzetting geven over de omvang van contractonderzoek aan de universiteiten en over de gevolgen die deze contracten met bedrijven (en ook overheden) hebben voor de vrijheid en de onafhankelijkheid van het betrokken onderzoek, en voor het al dan niet publieke karakter van de vergaarde kennis.

Mark Waer, rector van de K.U.Leuven, wordt gevraagd om een verdere duiding van de uitdagingen, voordelen en gevaren die contractonderzoek met zich meebrengen. In het bijzonder zal hij ingaan op de vraag hoe de universiteit haar academische waarden kan behouden als het om contractonderzoek gaat.

Na de twee lezingen gaan de twee sprekers met elkaar in gesprek. Dit duo-interview zal worden geleid door Dirk Barrez, een van de hoofdredacteuren van dewereldmorgen.be. Na afloop van het gesprek is er de mogelijkheid voor het publiek om vragen te stellen.

Praktisch
Maandag 28 november 2011 om 20.00u
STUK Auditorium
GRATIS (gelieve te reserveren via ticket@stuk.be of 016/320 320)

Bookmark and Share