Posts getagd met ‘fiets’

Leven zonder auto

Een thema zoals er niet veel zijn: hoe verplaats ik me als brave, gezonde en veilige burger.

Leven zonder auto cover

Vanuit Antwerpen bereiken ons de campagnes tegen het fijn stof in de lucht van snelwegen met 16 rijvakken en overkappingen. In Gent willen ze liever een tunnel in plaats van een burg. Maar ook in hartje Leuven blijft het voortdurend actueel. De bussen die stapvoets moeten rijden rond de Sint-Pieterskerk. Het opkomen en terug wegvallen van kleinere stalplaatsen in het centrum van Leuven. De centrale fietsenstalling komt in volle verkiezingskoorts terug onder de aandacht. De Leuvense fietsersbond wilt Leuven aanklagen voor illegale borden. De Lijn sensibiliseert naar aanleiding van ongevallen aan het station van Leuven. Leuven handelt! wilt een versmarkt in plaats van die grote fietsenstalling. Gratis een buggy huren voor een uitstap in Leuven. De KU Leuven plaatst haar eerste fietsherstelboog. Velo stelt de LeV voor. Het lijstje wordt schier eindeloos.

Leuven is en blijft een fietsstad. Zelfs werkende inwoners zoals ondergetekende overleven hier dagdagelijks zonder auto. Journalist Luc Vanheerentals is ook zo iemand. Hij heeft naar eigen zeggen in zijn hele leven slechts per uitzondering eens achter het stuur van een auto gezeten. Vloekend op al die ongevallen, de luchtvervuiling, de lawaaioverlast, de inname van openbare ruimte, de files en het nefaste effect op het buurtleven, schreef hij een boek. Een getuigenis als het ware, om aan te tonen dat je zonder auto ook een fantastisch leven kunt leiden, en hoe de wereld door koning auto omgevormd werd tot een jungle waar niemand er absoluut zeker van kan zijn dat ie ‘s avond nog leeft. Het boek ‘Leven zonder auto’ telt vijf hoofdstukken, met een 100-tal personen die getuigen over hun leven zonder eigen auto. Het boek kaart het probleem auto aan in al zijn aspecten, en probeert een antwoord te geven op de vraag wat de overheid zou kunnen doen om het leven zonder auto makkelijker te maken. Mocht je al overtuigd zijn, kan je in het laatste hoofdstuk ook een boel tips vinden om het leven gemakkelijker te maken.

Het boek is verkrijgbaar bij Casa Littera, of bij de schrijver zelf via “luc.vanheerentals@telenet.be”, aan de prijs van 17,5 euro (+ 1,5 euro verzendingskosten).

Bookmark and Share

In the picture: Te weinig fietsenstallingen in Leuven?

bike on fence
Foto door Raf Degeest

Bookmark and Share

Foto’s fietsparkeervakken in Leuven

Sinds een maand beschikt Leuven over twee fietsparkeervakken: eentje op de Oude Markt en eentje vlakbij het kruispunt van de Parijsstraat en de Brusselsestraat. Het vak in de Parijsstraat lijkt vaak gebruikt te worden, maar het vak op de Oude Markt is minder populair. Wat volgt zijn enkele foto’s voor wie nog nooit een ‘fietsparkeervak’ gezien heeft. Ik hoop wel dat de volgende fietsparkeervakken op nuttigere plaatsen komen: op de Oude Markt en in dat stuk van de Parijsstraat kon je zowiezo je fiets wel ergens zetten. Enkele suggesties voor nieuwe fietsparkeervakken: in de Bondgenotenlaan, in de Maria-Theresiastraat, op het Martelarenplein…

Het fietsparkeervak op de Oude Markt:
Fietsparkeervak op de Oude Markt, foto 1

Fietsparkeervak op de Oude Markt, foto 2

Het fietsparkeervak in de Parijsstraat:
Fietsparkeervak in de Parijsstraat, foto 2

Fietsparkeervak in de Parijsstraat, foto 3

De flickr set bevat nog 2 extra foto’s.

Bookmark and Share

Fietsgraveeractie in provinciedomein

De provincie Vlaams-Brabant graveert op 15 juli in provinciedomein Kessel-Lo gratis fietsen. Het graveren van een persoonlijk rijksregisternummer in het frame van de fiets is nuttig om diefstal te helpen voorkomen.

“In het frame van de fiets wordt het persoonlijk rijksregisternummer gegraveerd”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. “Deze gravure kan niet verwijderd worden en maakt de tweewieler dus minder aantrekkelijk voor eventuele dieven. Als de fiets toch gestolen en teruggevonden wordt, kan hij makkelijk terugbezorgd worden via het rijksregisternummer. Voor fietsen die niet gegraveerd kunnen worden, hebben we ook een labeltoestel”.

Je kan tussen 10 en 16 uur je fiets gratis laten graveren. Vergeet niet je identiteits- of SIS-kaart mee te nemen.

Bookmark and Share

Uitbreidingen fietsroutenetwerk in Leuven

De provincie Vlaams-Brabant heeft een aantal aanpassingen aan het ‘bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk’ goedgekeurd. Dit betekent dat gemeentes provinciale subsidies krijgen voor de aanleg van een aantal fietspaden. In 2009 werden een aantal voorstellen ingediend en deze zijn nu goedgekeurd door de provincieraad. De gemeentes krijgen dan een subsidie van 80% uit het fietsfonds: 40% van de provincie Vlaams-Brabant en 40% van het Vlaamse gewest.

De volgende 3 aanpassingen aan het fietsnetwerk in Leuven staan vermeld in het persartikel:

  • Samen met Oud-Heverlee en de K.U.Leuven wil de stad Leuven een fietspad aanleggen parallel aan de spoorlijn tussen de Hazefonteinstraat en de W. De Croylaan.
  • Er zou ook een fietsroute onder de Tiensesteenweg (N3) komen, zodat het kruispunt Tiensesteenweg-Martelarenlaan kan vermeden worden. Het vervolgtraject parallel met de spoorlijn naar Tienen en naar de bedrijvenzone van Haasrode moet nog verder onderzocht worden.
  • De fietspaden op het Lüdenscheidsingelviaduct (het viaduct van de ring aan de Vaartkom) zouden vervangen worden door een fietspad onder de brug, maar dit moet eerst nog verder onderzocht worden.


Bookmark and Share

Mozaïek augustus 2010

Out of the blue heeft Stadsvernieuwing Leuven een Mozaïek gemaakt over de op handen zijnde fietsinfrastructuurwerken. Tijd om deze plannen kritisch eens te bekijken, met in het achterhoofd de vorige plannen. Deze zijn ondertussen uitgevoerd en kunnen daardoor naast de realisaties gezet worden.

Zal de werkelijkheid achteraf zo rooskleurig zijn als de verkoopspraatjes ons willen wijsmaken? Worden er geen belangrijke aandachtspunten vergeten? Wat zal de nieuwe situatie aan verbeteringen meebrengen voor de fietser? Wordt hier wel iets nieuws verteld, of is het opgewarmde kost die reeds op de website stond?

Ik zal de fiets-plannen afmeten met de volgende tweeledige maatstok:

1) Leuven heeft zich in haar mobiliteitsplan geëngageerd om een degelijke fietsinfrastructuur aan te leggen.
(http://www.leuven.be/binaries/mobplan_met_afbeeldingen_tcm16-19333.pdf, p. 15:)

Voor alle fietsvoorzieningen routes, stallingen, oversteekplaatsen etc. wordt het nieuwe Vademecum Fietsvoorzieningen van de Vlaamse overheid gehanteerd als norm.

2) Op de grote assen (Ring en steenwegen) worden dikwijls grote concentraties fietsers geteld. Dit vereist infrastructuur die voldoende ruim is. Ook naar de toekomst toe. Ondertussen is er wel een nieuwe streefbeeldstudie besteld, maar ik gebruik hier nog even de resultaten van de vorige.
(Streefbeeldstudie R23, onderzoekgegevens augustus 2004, TV3V Arcadis Gedas – Grontmij – Technum)

5.3.2 Verkeersdruk fietsverkeer
Uit de kruispunttellingen zijn een aantal relevante gegevens af te leiden:

(n.v.d.r. opsomming van kruispunten met hun specifieke eigenschappen, hier niet herhaald)

In ieder geval is de fietsdrukte in Leuven van die aard dat er in de conceptdetaillering rekening gehouden moet worden qua routekeuze en qua maatvoering. Met 200 tot 400 fietsers per uur in een bepaalde richting is een fietspad van 1m50 overduidelijk te weinig.

Waar ik ook rekening mee zal houden, is dat er binnen het Leuvense stadsbestuur op fietsgebied twee krachten aan het werk zijn: een actionaire kracht die verbetering wil, komende vanuit een actief fietsende bevolking, met medewerking van provincie en gewest, en een reactionair kracht die al deze veranderingen probeert te temperen of naar zijn hand te zetten. De laatste tijd wordt deze strijd meer en meer in het openbaar gestreden.

Bookmark and Share

In the picture: Graffitibike

Winterbike
Foto door Peter Debacker.

Bookmark and Share

Fietshappening op zaterdag 30 mei

Is “verkeersveiligheid” in het algemeen en “veilig fietsverkeer” in het bijzonder een continue zorg voor jou en je vereniging, je schoolgemeenschap en wijk/dorpscomité? Zijn jij en jeburen ook van mening dat indien veiligheid gegarandeerd is, de fiets een gezond, goedkoop, milieuvriendelijk, vlot en aangenaam alternatief is voor verplaatsingen met de wagen?

Om al deze en zoveel meer redenen (bv. aantal recente tragische ongevallen) organiseert 3012WD (het buurtcomite van Wilsele-Dorp) een “grote fietshappening op 30 mei 2009″.

Tijdens de happening zal via verschillende trajecten van alle kanten rond Leuven naar het Martelarenplein gefietst worden. Aan het station zal de officiële overhandiging gebeuren van het “Groot Leuvens Fietsmanifest” en de Fietsknelpuntenkaart aan de gemeentelijke (Leuven en omliggende gemeenten), provinciale & Vlaamse overheden plaatsvinden. Daarna zullen de actievoerders in volledige groep door de stad fietsen naar het Wereldfeest op de Bruul, waar extra fietsenstallingen zullen gevraagd worden.

Bookmark and Share

Wijk voor de fiets

Fietsen in Leuven is best aangenaam, vind ik na al die jaren ervaring. Maar dat het ook erg fout kan aflopen ondervond Greet, waarschijnlijk de vrolijkste inwoonster van Leuven en steeds met twee wielen op pad. Op 26 september 2008 werd ze gegrepen door een vrachtwagen. Greet bleef enkel leven omdat het ongeval vlakbij Gasthuisberg gebeurde.

Na de eerste bange weken kwam de verrassing. Van een schone, beademde slaapster werd Greet een patiënt zonder weerga, eentje die haar armen traint aan de gele elastieken rond haar bed en zomaar even zelfstandig ademt.

Haar ouders vertellen hier haar verhaal. Het is niet voor gevoelige lezers, maar volgens mij op dit moment het énige op het internet dat het lezen echt waard is.

Om van veilig fietsen een heet hangijzer te maken in Leuven en omstreken is er de volgende actie van de fietsersbond Herent. Want hoewel Greet nog altijd binnen ligt terwijl buiten al de lente roept, had ze geluk. Er zijn ook Sander, een jongen van amper 12, en Marie-Louise, een 72-jarige dame. Zij wachten niet meer op de zomer.

Fietsen dus.

Op 30 mei fietsen we voor meer fietsveiligheid onder de slogan: WIJK VOOR DE FIETS.

Als Steun voor Greet Nelles die na haar ongeval in september stilaan uit haar dal kruipt.
Als uiting van solidariteit met Sander en Marie-louise die vorig jaar het verkeer niet overleefden.
Uit bezorgdheid voor de vele honderden dagelijkse fietsers tussen Herent en Leuven.
Met minder dan 200 mensen uit Herent mogen we op deze happening niet zijn.
Daarom deze oproep om mee te trekken aan de kar en vooral zelf te komen fietsen.

14 u. verzameling aan het statioin Van Herent.
Aansluitend uitreiking van de fietstrofee 2009 aan de meest fietsvriendelijke organisatie.
14.10 u. vertrek naar het martelarenplein.
15 u. Samenkomst met fietsers uit alle omliggende gemeenten met overhandiging van het fietsmanifest aan politieke verantwoordelijken.
aansluitend rijden we in groep naar het wereldfeest in Leuven.
De terugrit gebeurt individueel.
Bookmark and Share

In the picture: Eenzaam

Omgewaaid

Foto door Peter D.

Bookmark and Share