Posts getagd met ‘fietsbeleid’

Stadsbestuur en politie Leuven reageren op persartikels over Leuvens fietsbeleid

Naar aanleiding van enkele artikels die op 19 juli in de pers verschenen over het Leuvense fietsbeleid, stuurde de stad Leuven een eigen persbericht uit. De stad wil hierbij benadrukken dat de informatie over het ophalen van fietsen niet strookt met de realiteit. Hierbij het persbericht:

Je kan gerust met de fiets naar de bakker of de krantenwinkel en de fiets daar voor de deur plaatsen. Dit stimuleren we zelfs zolang je maar niemand hindert.

Politie Leuven neemt slechts in vier gevallen fietsen weg:

  1. gevaarlijk gestalde fietsen: fietsen die een gevaar opleveren voor de veiligheid van andere weggebruikers of die de doorgang voor hulpdiensten, rolstoelgebruikers, kinderwagens, andere voetgangers,… belemmeren;
  2. op locaties waar het verboden is fietsen te stallen, te weten op het Martelarenplein, het Rector De Somerplein, het Margarethaplein en de Grote Markt (pleinen waar een gratis overdekte en bewaakte fietsenparking in de buurt is);
  3. op op voorhand aangekondigde plaatsen binnen de veiligheidsperimeter van grote evenementen (bv. Beleuvenissen, Marktrock, Hapje Tapje, …) waar het stallen van fietsen niet toegelaten is omwille van de veiligheid van de vele aanwezigen en de bezoekersstromen op zulke evenementen;
  4. Fietsen die 3 weken onaangeroerd in fietsenstallingen op het openbaar domein staan, worden na het aanbrengen van een label verwijderd. Het gaat dan om zogeheten weesfietsen die plaatsen innemen van de actieve fietsers. Elke fietsenstalling in Leuven wordt jaarlijks minstens 3 keer “gelucht”.

Het aantal fietsen dat politie Leuven op jaarbasis meeneemt is slechts een fractie van het aantal dat gestald staat in Leuven. Voorts blijft het stadsbestuur het fietsgebruik in Leuven aanmoedigen en investeert ze in openbare fietsenstallingen.

Het retributiereglement dat sinds 2011 goedgekeurd is, wordt momenteel nog niet toegepast. Het gaat om een retributie voor het bewaren van opgehaalde fietsen: 5 euro voor gegraveerde fietsen of 10 euro voor niet-gegraveerde fietsen. Het gaat dus geenszins om een boete.

Het Leuvense fietsbeleid heeft al meermaals tot verhitte discussies geleid. Wat is jullie mening over het gevoerde beleid ter zake? Voor verbetering vatbaar?

Bookmark and Share

Groen Leuven vraagt ruimte voor kortparkeren fietsen

Groen Leuven voerde vandaag actie op het Martelarenplein om het belang van goede keuzes voor het Leuvense fiets(parkeer)beleid te benadrukken. De fiets gebruiken voor snelle verplaatsingen van punt tot punt, bv. om te gaan winkelen, zou moeten aangemoedigd worden, ook in het fietsparkeerbeleid. Groen wil dat op verschillende plaatsen in de stad zones worden voorzien waarin kortparkeren uitdrukkelijk mogelijk is.

Het voorzien van voldoende stallingen voor fietsparkeren (zoals deze onder het stadskantoor en onder het Rector De Somerplein) blijft cruciaal. Voldoende onderscheid maken tussen kort- en langparkeren is eveneens erg belangrijk. Dat gebeurt volgens Groen in Leuven nog veel te weinig. Groen wil dat anders zien, vandaar de actie van vandaag.

Wat is jullie mening over het Leuvense fietsenbeleid. De nieuwe fietsenstalling onder het Rector De Somerplein kreeg al veel kritiek, maar de eerste vrijdag van Beleuvenissen was er al plaats te weinig. Waar is volgens jullie het meeste nood aan?

Bookmark and Share