Posts getagd met ‘Fietsersbond Leuven’

Fietsersbond Leuven voerde actie voor een fietsvriendelijke stationsomgeving

Vrijdag 14 oktober 8u30: Fietsersbond Leuven rolde de rode loper uit op het fietspad op de Martelarenlaan, ter hoogte van de brug over het Benedenplein. Omdat de Fietsersbond vindt dat fietsers een voorkeursbehandeling verdienen? Helemaal niet, wel om te protesteren tegen het feit dat de stad hier een erg gevaarlijke verkeerssituatie heeft gecreëerd door na te laten het fietspad duidelijk als fietspad te markeren. Gert Theunissen van Fietsersbond Leuven: “Fietsers die van de Diestsesteenweg komen, krijgen eerst een stuk rood fietspad, dan een grijze strook en dan een grijs-rood gestreepte zone. De grijze strook, op de brug boven het Benedenplein, is niet als fietspad te herkennen: geen markeringen, geen kleur-of niveauverschil tussen voetpad en fietspad en nauwelijks kleurverschil tussen fietspad en rijbaan. Zoals te verwachten was, wordt deze strook dan ook voortdurend als zoenzone (kiss & ride) gebruikt door automobilisten die iemand aan het station oppikken of afzetten. De wegcode is echter duidelijk: parkeren en ook stilstaan op een fietspad is verboden. Bovendien is de bufferzone tussen rijbaan en fietspad, die in het ontwerp was voorzien, niet aangelegd, evenmin als de varkensruggen die moesten verhinderen dat automobilisten op fiets- of voetpad zouden rijden.

Fietsersbond Leuven vindt deze bijzonder onduidelijke en dus onveilige verkeerssituatie onaanvaardbaar. Het gaat hier immers om een tweerichtingsfietspad op een van de drukste fietsroutes in Leuven. Daarop horen geen auto’s met openvliegende portieren thuis, geen ouders die uitgebreid (of vluchtig) afscheid nemen van zoon- of dochterlief, geen bestelwagens die deze ‘gelijkgrondse berm’ gebruiken om te draaien. Vandaar dat vandaag even de rode loper uitgerold werd: zo was het toch enkele minuten voor iedereen duidelijk dat het hier om een fietspad gaat. De fietsersbond eist dat de stad ervoor zorgt dat dit stuk fietspad ondubbelzinnig als fietspad wordt aangegeven. Aan andere pijnpunten, zoals het feit dat de brug over het Benedenplein te smal is, het gegeven dat je als fietsers tweemaal de drukke Martelarenlaan moet oversteken en het feit dat een dubbelrichtingsfietspad gevaarlijker is dan een enkelrichtingsfietspad, is op dit moment nog moeilijk iets te doen, maar dit probleem kan makkelijk verholpen worden. Het probleem werd al meermaals aangekaart bij stad en politie, maar een oplossing blijft voorlopig uit.

De fietsersbond meent dat dit staaltje ‘ondoordachte’ fietsinfrastructuur slechts het laatste is in een intussen lange rij gemiste kansen in de Leuvense stationsomgeving. Zo is het Fietspunt, de grote fietsenstalling onder het stadskantoor, nog steeds niet legaal bereikbaar voor fietsers die van het Martelarenplein komen. Fietsersbond Leuven kaart het probleem al aan sinds de opening van het Fietspunt. De suggesties voor tijdelijke én structurele oplossingen werden alle afgewimpeld of stierven een stille dood.

Erik Daems van de Fietsersbond: “De grootste fietsenstalling van het land blijft voor het gros van de gebruikers enkel al spookrijdend bereikbaar: absurd, maar vooral ook tragisch, want een fietser die hier omver wordt gereden, is ook nog eens in fout. De belofte van schepen en politie dat fietsers niet beboet zullen worden, is maar een magere troost als je in het ziekenhuis ligt, of door de politierechter verantwoordelijk wordt gesteld.” De Fietsersbond eist dan ook dat het Gewest (wegbeheerder van de Leuvense ring), de NMBS (eigenaar van de fietsenstalling) en de stad een oplossing uitwerken zodat de fietsenstalling wel reglementair bereikbaar wordt voor al wie van het centrum, Wilsele of Kessel-Lo komt.

Andere vragen van de Fietsersbond

  • De fietsbruggen die Leuven met Kessel-Lo moeten verbinden, worden op de lange baan geschoven. De Fietsersbond wil graag concrete plannen zien en een duidelijke timing.
  • Toegang tot de perrons voorzien voor fietsers vanuit de voetgangerstunnel: graag roltrappen in beide richtingen, dus zowel van beneden naar boven (zoals die er nu al zijn) als omgekeerd.
  • Zoenzones ontbreken aan beide zijden van het station. Het gevolg is dat automobilisten de klok rond stilstaan op de fiets- en voetpaden aan het KBC-gebouw (voorzijde) en op de brug over het Benedenplein (achterzijde). Hier wordt door de politie niet – of alleszins onvoldoende – tegen opgetreden. De fietsersbond vraagt een permanente oplossing in de vorm van duidelijk aangegeven zoenzones aan beide zijden van het station én strikte handhaving van de wegcode.

Foto’s van de verkeerssituatie op de Martelarenlaan en de actie op:

http://www.fietsersbond.be/leuven
http://edflex.blogspot.com/2011/09/plaats.html

Bookmark and Share