Posts getagd met ‘fietspaden’

Verbeteringswerken aan Brugbergpad en Wijgmaalsesteenweg op tijd klaar voor 1 september

De voorbije zomermaanden is hard gewerkt aan twee belangrijke fietspaden in het Leuvense: het Brugbergpad, dat de Éénmeilaan met de Diestsesteenweg/Vuurkruisenlaan verbindt, en de Wijgmaalsesteenweg. De werken naderen hun einde en zullen afgerond zijn voor de start van het nieuwe schooljaar.

Brugbergpad
“Het Brugbergpad wordt dagelijks gebruikt door een kleine drieduizend fietsers”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets. “Op piekmomenten zijn het er zelfs tweehonderd per kwartier. Om dat vlot te verwerken, was het fietspad te smal. Vandaar dat we het pad volledig heraangelegd hebben, met nieuw, comfortabel asfalt. Het is ook breder gemaakt, zodat fietsers kunnen kruisen en ook bakfietsers vlotter door kunnen.” De werken zitten momenteel in de eindfase. “De aannemer werkt zaterdag en zondag door, zodat we het fietspad tegen 1 september kunnen openstellen. Al zullen er achteraf nog afwerkingen moeten gebeuren.”

Tijdens deze afwerking, blijft het fietspad toegankelijk. Toch kan er hinder zijn voor de fietsers:

  • Tijdens de ochtendspits (tussen 7 en 9 uur) en de avondspits (tussen 15 en 17 uur) is er altijd een doorgang van minstens 2 meter breed.
  • Buiten deze spitsuren, kunnen er lokaal versmallingen zijn in het fietspad.

Later volgt dan nog de plaatsing van geluidswanden op de betonnen keermuurtjes en de groenaanleg.

De werken die nu de komende dagen moeten gebeuren, zijn enkel mogelijk bij gunstige weersomstandigheden. Wanneer de aannemer door slecht weer niet kan werken (bijvoorbeeld voor de asfaltering), zal het fietspad niet opengaan op 1 september, maar een paar dagen later.

Wijgmaalsesteenweg
Het tweerichtingsfietspad langs de Wijgmaalsesteenweg is over twee kilometer – van de Remylaan tot de viaduct – vernieuwd. “Het comfort voor de fietser is nu enorm verbeterd. In plaats van betonplaten en klinkers ligt er nu asfalt en de drempels aan de kruisingen zijn weggehaald”, zegt Robbeets. “Ter hoogte van de Armand Meyswijk is het fietspad ook verbreed, zodat fietsers die de wijk willen inslaan een beter zicht hebben op het aankomend verkeer.” Ook deze werken zijn tegen 1 september afgerond.

Bookmark and Share

400.000 euro voor betere en aangename fietspaden

Dit najaar voorziet het Leuvense stadsbestuur 400.000 euro om een aantal veel gebruikte fietspaden te verbeteren. “Het gaat om vaak gebruikte fietspaden, die we comfortabeler voor fietsers maken”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets.

Het gaat om twaalf fietspaden in Leuven en de deelgemeenten, waaronder veel zogenoemde trage wegen. “Dat zijn paadjes die enkel toegankelijk zijn voor de zachte weggebruikers”, verklaart Robbeets. “Die krijgen nu een nieuwe asfaltlaag en worden verbreed waar mogelijk. Ook bruuske overgangen, zoals boordstenen op oversteekplaatsen, werken we weg als het technisch mogelijk is. Op die manier willen we het fietscomfort verhogen, voor gewone fietsen, maar ook voor bijvoorbeeld bakfietsen.”

Het paadje tussen de Spaanse Kroonlaan en de Escoriallaan in Heverlee is daar een goed voorbeeld van. Dat paadje bestaat nu uit twee smalle verharde stroken met een haag tussen de stroken. “Die haag halen we weg, zodat er één pad komt van drie meter breed, in plaats van twee paadjes van anderhalve meter breed. Dat maakt het aangenamer voor gezinnen met kinderen, maar ook voor bakfietsers die er willen passeren.”

Ook in de wijk Kesseldal, in Kessel-Lo zijn er veel verbindingspaadjes tussen de huizen. Die trage wegen worden veelvuldig gebruikt door de inwoners van Kesseldal en krijgen nieuw asfalt. “Het Doornbergpad, dat naar de Wilselsesteenweg leidt, maken we zo breed als kan.” De andere fietspaden die een nieuwe, comfortabele asfaltlaag krijgen zijn het Eendenpad, het Koekoekspad, het Varenspad en het Wildvogelpad.

Langs de Koning Boudewijnlaan ligt de Oude Nijvelseweg. “Nu de werken aan het kruispunt aan imec zijn afgerond, kunnen we werk maken van de Oude Nijvelseweg”, zegt Robbeets. Die weg verbindt de woonwijk met de Celestijnenlaan en het centrum van Leuven.

Het fietspad langs de Hertogstraat tussen de Kerspelstraat en de Ambachtenlaan wordt eveneens vernieuwd. “Dat fietspad is een belangrijke verbinding voor school- en werkfietsverkeer met Haasrode. Aan kruispunten moesten fietsers over ongemakkelijke drempels. Die drempels nemen we weg.”

De overige fietspaden die een nieuwe asfaltlaag krijgen zijn het Vuntpad, het Lijnloperspad, de Galgebergstraat en een stukje Wilselsesteenweg.

Na goedkeuring op de gemeenteraad van 31 augustus, worden de openbare aanbestedingen uitgeschreven. In de loop van het najaar starten de verschillende werken. In het budget zit ook de herinrichting van de Parijsstraat en Schapenstraat als fietsstraat inbegrepen.

Bookmark and Share