Posts getagd met ‘fietsspiraal’

Definitief ontwerp voor fietsspiraal aan station

Het Leuvense stadsbestuur heeft het definitieve ontwerp voor de fietsspiraal, die de verbinding tussen Kessel-Lo en het stadscentrum voor de zachte weggebruiker zal vormen, goedgekeurd. De spiraal komt tussen het seinhuis van de NMBS en het KBC-kantoor aan het Martelarenplein.

“Door de markante positie van de fietsspiraal op het Martelarenplein en het complexe ontwerp, hebben we besloten om ontwerpwedstrijd te organiseren”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies. “De jury koos voor het ontwerp van architectenbureau Greisch Ingénierie, waarbij er zo weinig mogelijk conflicten ontstaan tussen voetgangers en fietsers. De spiraal zal opvallen in de omgeving, maar niet op een al te dominante manier.”

Fietsspiraal2

Fietsspiraal1

Het ontwerp bestaat uit twee lussen voor fietsers die de spoorwegbrug, de esplanade en het Martelarenplein verbinden. “Het comfort en de veiligheid voor de fietser is zeer hoog”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets. “De bochten zijn niet te bruusk en voldoende breed uitgemeten. De hellingsgraad wordt beperkt tot maximaal vier procent zodat niet enkel fietsers vlot naar boven kunnen, maar ook mensen met een rolstoel of bakfiets de helling kunnen gebruiken. Een huzarenstuk om dat te ontwerpen op zo’n beperkte ruimte.”

Voor voetgangers zijn er verschillende routes. “Je kan als voetganger rechtstreeks van de passerelle langs het seinhuis naar de esplanade wandelen”, zegt Robbeets. “Via een brede trap tussen de lussen of via een smallere trap langs het KBC-kantoor, wandel je vlot tussen de esplanade en het Martelarenplein.”

De nieuwe traphelling en de fietslussen worden ingeplant op de bestaande trapstructuur. “De huidige trap zal als het ware dienen als fundament voor de nieuwe constructie”, verduidelijkt Devlies. “Via een doorgang in de trappenpartij aan de dienstweg, kunnen fietsers daar hun weg verder zetten via de spiraal.

De NMBS is al enkele maanden aan het werk om de spoorwegbrug met een trap langs het seinhuis te verbinden met het Martelarenplein. Daarnaast werkt de spoorwegmaatschappij ook aan een verlenging van de brug, de zogenaamde passerelle langs het seinhuis. “De aansluiting van de passerelle met de esplanade en de hele spiraalconstructie met trappen is voor rekening van de stad”, zegt Robbeets.

De werken worden geraamd op 825.000 euro en zullen eind 2017 klaar zijn.

Bookmark and Share

Overleg Buurtcomités Kessel-Lo en Fietsersbond Leuven blij met plannen fietsverbinding aan station

Een Fietsspiraal in Leuven!
Het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo reageert voorzichtig positief op de nieuwe plannen van de Stad Leuven en de NMBS om de bestaande stationsbrug af te werken met een befietsbare helling tot op het Martelarenplein. Hoewel de plannen nog niet in detail bestudeerd zijn, ziet het Overleg hierin de bekroning van een jarenlange strijd om een goede fietsverbinding tussen Kessel-Lo en het stadscentrum. Het overleg en de Fietsersbond pleiten alvast voor het verder bewandelen van de weg van participatie en overleg.

Voor de mobiliteitssituatie is het van groot belang de bestaande brug af te werken met een fietsbare helling. De Kop van Kessel-Lo is immers de plaats waar de meeste straten van Kessel-Lo samenkomen. Aangezien de realisatie van de geplande brug ter hoogte van de Pieter Nollekensstraat-proviciehuis om budgettaire redenen uitgesteld wordt, is de stationsbrug de enige kans om een fietswaardige verbinding tussen Leuven en Kessel-Lo te realiseren. Het is het nodige alternatief voor de fietsonvriendelijke omweg langs de Vuurkruisenlaan en Diestsepoort.

De nieuwe plannen komen wellicht tegemoet aan de verwachtingen, al wijst men er bij het Overleg Buurtcomités op dat ze de plannen nog niet in detail heeft kunnen bestuderen. De fietsspiraal die brug en esplanade verbinden met het Martelarenplein zijn duidelijk geïnspireerd door het Deense paviljoen op de Wereldtentoonstelling van Shangai in 2010.

Jarenlange strijd
Al in 2000 protesteerde de Fietsersbond tegen het niet voorzien van een helling aan de brug. Ze tekende enkele mogelijkheden uit en overhandigde de schetsen aan toenmalig schepen Massart. Later volgden een betoging, bezwaarschriften op het BPA, een symbolische helling gemaakt met bierbakken en een fietsbelconcert.

In 2003 beloofde Stad Leuven, bij monde van toenmalig schepen Karin Brouwers, een fietsbare helling te realiseren. De aanleiding van deze belofte was de petitie-actie van de Fietsersbond die 5000 handtekeningen verzamelde.

In 2008, na een actie van het Overleg Buurtcomités waarbij ruim 300 fietsers een fietsbel overhandigden aan de schepenen, beloofden de schepenen te onderzoeken of de brug befietsbaar kon worden.

Omdat die belofte veel te vaag leek, werkte het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo samen met de Fietsersbond in 2009 een voorstel uit voor een rollende helling. Met een dergelijke helling kunnen niet alleen fietsers makkelijk het hoogteverschil overwinnen maar kunnen ook voetgangers, al dan niet met kinderkoets of boodschappenwagentje, makkelijk de brug op. In 2010 beloofde Stad Leuven bij monde van toenmalig schepen Herwig Beckers een brede raadpleging bij de gebruikers van de brug en de trap.
Sindsdien is het lange tijd erg stil gebleven omtrent de helling aan de brug. Dat het dossier vandaag eindelijk een goede afloop lijkt te krijgen, is de kroon op het jarenlange werk van veel mensen, in de stadsdiensten, in het stadsbestuur en in de wijken.

Leuven Klimaatneutraal
Leuven kan moeilijk klimaatneutraal worden zonder moderne fietsinfrastructuur. Fietsen is een belangrijk element van de duurzame stad van morgen. Onbegaanbare trappen en een fietsgoot vervangen door een fietsbare helling lijkt niet meer dan een logische stap voor een ambitieuze stad als Leuven.

Transparantere communicatie en meer overleg: dat loont
Het zal nog zijn tijdje duren voor we vrolijk de fietsspiraal zullen kunnen nemen. We kijken er in elk geval naar uit. Daarnaast betreurt Het Overleg Buurtcomités Kessel-Lo het feit dat, zelfs tijdens het op gang trekken van een participatietraject omtrent de verkeerstoestand in de wijken achter het station, géén overleg heeft plaats gevonden over het uittekenen van de finale plannen voor deze oplossing. Contactpersoon Toon Van den Brempt: “We blijven aandringen op een transparante opstelling van het stadsbestuur en pleiten ervoor om over de grote lijnen van zulke dossiers in de toekomst steeds en tijdig overleg te voorzien met de gebruikers en betrokken bewoners. Transparante communicatie en overleg, dat loont: er kan meer expertise ingezet worden en de burgers kunnen beter kennis nemen van de motivaties achter te nemen beslissingen. Het neemt ook onvrede weg bij de burgers over het doen en laten van de lokale overheid.”

Bookmark and Share