Posts getagd met ‘funerair erfgoed’

Open VLD Leuven pleit voor actief beleid rond funerair erfgoed

In deze periode van het jaar, rond Allerheiligen, gaan veel bewoners van onze stad het graf bezoeken van hun dierbaren. Tijdens dit bezoek kan je op verschillende begraafplaatsen in Leuven “funeraire juweeltjes” tegenkomen. Open VLD pleit voor het behoud van dit historisch funerair erfgoed.

Hergebruiken van oude concessies
“Reeds verschillende gemeenten en steden in Vlaanderen hebben een actief funerair erfgoed beleid uitgestippeld, helaas hinkt Leuven hierin achterop. Nochthans heeft men aan historisch funerair erfgoed geen gebrek in Leuven, denk maar aan de begraafplaatsen van de Abdij van Vlierbeek te Kessel-Lo en de Abdij van het Park te Heverlee waar prachtige monumentale grafzerken geen uitzondering zijn. Hergebruik is de eenvoudigste manier van behoud. Graven waarvan de concessies niet werden vernieuwd en die door het schepencollege zijn teniet gedaan, kunnen geëvalueerd worden voor een eventuele instandhouding. Criteria die hiervoor kunnen gehanteerd worden zijn de betekenis van de overledene en de cultuur-historische waarde van het grafmonument. De concessie van een grafmonument dat behouden blijft, kan vervolgens opnieuw in concessie gegeven worden,” stelt Nico Vidal, ondervoorzitter van Open VLD Leuven voor.

Begraafparken
“Men zou deze begraafplaatsen ook kunnen omvormen tot begraafparken. Een begraafpark herinnert de bezoeker aan vroegere funeraire tradities en rituelen en draagt bij als trekpleiter voor historische sites. Er werd reeds in de vorige legislatuur een plan op papier gezet voor de begraafplaats van de Abdij van Vlierbeek, maar helaas werd dit wegens financiële redenen niet uitgevoerd. De kosten voor de uitwerking hiervan zouden kunnen beperkt worden, mocht men de Leuvense scholen betrekken in deze projecten. De stad voorziet alle benodigdheden en het VTI kan bijvoorbeeld instaan voor de technische ondersteuning bij het restaureren van grafmonumenten. De Wijnpers kan instaan voor de aanplanting, dit alles onder supervisie van de experten van de Groendienst. Deze samenwerking is dus een win-win situatie voor zowel de stad als de scholen” gaat Vidal verder.

Inventarisatie
“Een eerste stap zou zeker het inventariseren van waardevolle graven kunnen zijn. Voor de Abdij van Vlierbeek werd dit reeds uitgevoerd, maar ook voor de begraafplaats van de Abdij van het Park, de stadsbegraafplaats Parkpoort en het oude kerkhof van Wijgmaal is dit nodig. Men zou, op basis van een klassement, zilveren, gouden of witte emblemen kunnen plaatsen op de graven. Een zilveren embleem staat voor een graf dat eigendom is van de stad. Een gouden embleem wil zeggen dat het graf in aanmerking komt voor hergebruik en een wit embleem staat voor een graf van historisch of lokaal belang. Op deze manier krijgt men een duidelijk beeld van wat er is, wat er kan gedaan worden en wat er moet bewaard worden voor de toekomst” besluit Vidal.

Bookmark and Share

Open VLD/Leuven+ pleit voor de restauratie en behoud funerair erfgoed

Leven in Leuven ontving onderstaande oproep van Open VLD/Leuven+ om zorgvuldiger om te gaan met ons funerair erfgoed.

Op de begraafplaats van de Abdij van Vlierbeek bevinden zich 3 unieke graftrommels, Open VLD/Leuven+ houdt een pleidooi voor de restauratie en het behoud van deze zeldzame trommels.

Abdij van Vlierbeek
De begraafplaats van de Abdij van Vlierbeek is een plek waar de tijd weinig of geen vat op heeft gehad. Je vind er prachtige oude praalgraven, omringd door een eeuwenoude muur. Veel lokale prominenten liggen hier begraven, zoals bijvoorbeeld de bekende Leuvense weldoener baron Edouard Remy en de Kesselse kunstschilder Frans Nackaerts wiens schilderij “Laat de kinderen tot mij komen” een ereplaats heeft in de abdijkerk. We dienen meer belang te hechten aan ons funerair erfgoed: graven, sculpturen, kerkhoven,… achter al die elementen gaan prachtige verhalen schuil. Graven zeggen ook veel over de tijdsgeest, zo geven de graven van Vlierbeek een beeld weer van de gemeenschap van Kessel-Lo op het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw”, stelt Nico Vidal, ondervoorzitter van Open VLD/Leuven+.

Graftrommels, verdwenen funeraire parels
Bijzonder is het praalgraf van de familie Delvaux-Pardon, dit haast majestueuze graf valt op door de aanwezigheid van 3 graftrommels. Een graftrommel werd als laatste groet op het graf geplaatst, nu vergelijkbaar met een bloemenkrans. Een graftrommel is een zinken of ijzeren trommel, vooraan gesloten met een glasplaat. In de trommel werden versieringen aangebracht zoals van metaal nagemaakte bladeren en porseleinen bloemen. Ook foto’s, rouwlinten en voorwerpen die een mooi beeld geven van de herinneringen aan de persoon die er begraven ligt werden hierin geplaatst. Het plaatsen van zo’n graftrommel was vooral gebruikelijk tussen 1870 en 1945”, gaat Vidal verder.

Restaureren en tentoonstellen
Open VLD / Leuven+ pleit voor de restauratie en het behoud van deze unieke en uiterst zeldzame graftrommels. Graftrommels zijn immers fraaie uitingen van onze grafcultuur en markeren de periode van de toename van grafbezoek en plaatsing van grafmonumenten. Een graftrommel is een onterecht vergeten onderdeel van het funeraire erfgoed in Vlaanderen. Na de restauratie zouden deze trommels permanent tentoongesteld kunnen worden in het portaal van de kerk of op een andere plek in de abdijsite, zo vormen ze een extra aantrekkingskracht voor wandelaars en funeraire historici. Op de verschillende begraafplaatsen van Leuven kan je in totaal slechts 5 graftrommels terugvinden. De 3 van Vlierbeek zijn de best bewaarde, helaas is er één reeds zwaar beschadigd, dus de bescherming van deze haast verdwenen funeraire parels dringt zich op. Het feit dat deze trommels foto’s bevatten van de personen die er begraven werden, maken ze enig in hun soort – dit stukje Kessels erfgoed mag niet verloren gaan!” besluit Nico Vidal.

Foto’s van het praalgraf Delvaux-Pardon:
   

Bookmark and Share