Posts getagd met ‘GAS-beleid’

Leuven: brei mee aan het GAS-beleid in uw stad of gemeente

Leven in Leuven neemt hieronder integraal het persbericht van de Liga voor Mensenrechten over.

De Leuvense breigroep “Urban Stitches & Words” werd zondag door de politie teruggefloten voor hun “wildbrei-actie”. Het spontaan versieren van de stadspleinen met kleurrijke breiwerkjes valt in Leuven voortaan onder de noemer “overlast”. Ook al brengen de breiwerkjes geen schade toe aan de openbare ruimte en weten passanten de veelkleurige actie wel te smaken. De absurditeiten uit de GAS-wet blijken dus lang nog niet bestreden. Maar burgers kunnen ook zelf het heft in handen nemen tegen het administratief boetesysteem.

Een strengere nationale GAS-wet hoeft nog niet meteen de start te betekenen van een nieuw en repressiever GAS-beleid in je eigen stad of gemeente. Elk lokaal bestuur tekent namelijk zelf een GAS-beleid op maat uit en bepaalt hoe ver het hierbij wil gaan. Kiezen zij voor GAS-boetes aan 14-jarigen? Verhogen zij het bedrag van de boetes? Of voorzien ze in een plaatsverbod? Het zijn vragen waar de gemeenteraad zich dient over te buigen. Als burger kan je inspraak hebben in wat er op de gemeenteraad besproken wordt. Dit kan je doen via een ‘burgerinitiatief’. De Liga voor Mensenrechten heeft in samenwerking met De Wakkere Burger een praktische bundel samengesteld die van a tot z uitlegt hoe je zo een burgerinitiatief op poten zet.

De GAS-discussie is op z’n zachts gezegd omstreden. Ook binnen de lokale besturen zelf bestaan er heel wat uiteenlopende visies. Van die interne onenigheid dienen burgers nu gebruik te maken om GAS op de lokale politieke agenda te plaatsen met één duidelijke eis: hou de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties binnen redelijke perken. Burgers kunnen hierbij ook zelf hun invloed laten gelden. Daartoe staan hen een aantal inspraak- en participatiemogelijkheden ter beschikking. Zo kunnen ze via een handtekeningenactie ‘voorstellen van burgers’ op de agenda van de gemeenteraad plaatsen én die tijdens de zitting toelichten. Als burgers voldoende hun ongenoegen laten blijken over het systeem kan een bestuur dit niet zomaar negeren. Elk oprecht betrokken bestuur is immers gevoelig voor het onbehagen dat heerst bij haar inwoners.

De Liga voor Mensenrechten wil via deze bundel een startpakket aanreiken om jou of jouw organisatie concreet op weg te helpen naar een geslaagd burgerinitiatief in uw stad of gemeente. Het is een vorm van directe participatie van burgers aan het gemeentelijk beleid. Het is bovendien politiek opportuun om lokale politici en partijen te bewegen tot individuele stellingname omtrent GAS-boetes.

Slechts een honderdtal handtekeningen kunnen volstaan om de richting van het GAS-beleid in uw stad of gemeente mee te bepalen. En omdat GAS ons allen aanbelangt is burgerlijke actie niet alleen zinvol, maar ook hoogst noodzakelijk én haalbaar! Download het startpakket op www.mensenrechten.be en start jouw lokale actie op.

Bookmark and Share