Posts getagd met ‘geluidsnormen’

Samenaankoop toestel geluidsmeting

Voor de implementatie van de nieuwe geluidsnormen voor muziek werd in juni vorig jaar het gecoördineerd politiereglement van Leuven aangepast. Jullie herinneren je ongetwijfeld nog dat dit met de nodige commotie gepaard ging. Sindsdien is de stad gestart met de verdere uitwerking en dit in samenwerking met de horeca via een formeel overleg. Recent werd in dit horecaoverleg een beslissing genomen omtrent het geluidmeetsysteem.

Het uitgangspunt van dit horecaoverleg is dat het tegengaan van geluidsoverlast en het vermijden van gehoorschade door elektronisch versterkte muziek een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van alle betrokken actoren, en een onderdeel van een ruimer beleid inzake bestrijding van geluidsoverlast (naast elektronisch versterkte muziek, ook geluidsoverlast op straat, bij kotfuiven, …) in de stad Leuven.

Een 80-tal horecazaken zal een aangeduid meetsysteem dienen te installeren dat de geluidswaarden zowel meet, registreert als toelaat om de meetdata continu door te sturen om ze van op afstand centraal te kunnen monitoren.

Het lastenboek voor de openbare aanbesteding van dit toestel werd opgesteld rekening houdend met de wettelijke vereisten en met de input van de horeca en verschillende deskundigen. Na goedkeuring hiervan op de gemeenteraad kan de aanbestedingsprocedure starten.

Tussen de horeca en de stad werd een kostenverdeling afgesproken die werd vastgelegd in het lastenboek.

Indien alles vlot verloopt, is er voor de zomer duidelijkheid over de kostprijs van het meetsysteem. Er volgt dan een uitgebreide informatieronde voor alle betrokken horecazaken.

Bookmark and Share

Themadag geluidsnormen & gehoorbescherming in Het Depot

In samenwerking met de Provincie Vlaams-Brabant organiseert het Depot een themadag rond geluidsnormen en gehoorbescherming. Het thema en de wetgeving terzake deden, niet alleen in Leuven, heel wat stof opwaaien. Het is een thema dat iedereen aanbelangt, van muzikant tot horeca-uitbater, en van politicus tot organisator van optredens. Maar lang niet alle actoren in de discussie beschikken over dezelfde kennis ter zake.

Die kennis, zowel over decibels als over de wetgeving zelf willen de organisatoren op 26 november bijspijkeren met een aantal workshops overdag.
‘s Avonds komen alle actoren aan bod in een panelgesprek: geluidstechnici, front of house mixers, concertorganisatoren, muzikanten, DJ’s, beleidsmakers, het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Deze sprekers worden in een eerste ronde per twee aan tafel gezet voor een panelgesprek waarbij ze hun kant van het verhaal en hun mening over een aantal zaken kunnen kaderen zonder al te veel discussie. In een tweede ronde wordt op meer klassieke wijze gedebatteerd tussen een aantal van deze gasten rond een aantal heel concrete zaken en problemen bij de uitvoering van de wetgeving.

Reeds bevestigde gasten zijn moderator Jan Pauly (Poppunt, Stubru), Mohamed Ridouani (Leuvens Schepen van o.a. Leefmilieu), Jeroen Vereecke (Rococo & Boomtown), Jimmy Dewit (Bobby Ewing/Discobar Galaxy), Michael Shack (Drummer bij o.a. Netsky), Gilke Pee (Departement LNE), Bert Van Roy (geluidstechniek FOH bij o.a. Daan), Ives Mergaerts (Kick APS).

Wil je meer weten over de workshops? Hou dan zeker de website  van het Depot in de gaten.

Praktisch
Het Depot | Martelarenplein 12
26 november 2013 workshops vanaf 15.00u | Debat 20.00u
GRATIS

Bookmark and Share

Muzikanten en DJ’s tegen nieuw geluidsreglement in Leuven

Dit weekend kwam een persbericht van de Leuvense muzikanten en DJ’s in onze mailbox binnengerold. De commotie rond het nieuwe geluidsreglement in Leuven bereikt hiermee een nieuw hoogtepunt. Hieronder nemen we letterlijk het bericht over. Jullie mening is steeds welkom in de commentaren!

Waarom, Leuven?

De nieuwe Vlaamse regelgeving rond elektronisch versterkte muziek had sowieso al een aantal pijnpunten voor kleinere podia en dus ook voor beginnende muzikanten en dj’s. Maar het decreet van minister Schauvliege laat nog voldoende bewegingsruimte, o.a. in een aantal uitzonderingsmaatregelen. Leuven deed deze week echter de deur helemaal toe voor kleinere podia. Het verlaagt eenzijdig de norm in de tweede categorie van 95DB(A) gemeten over 15 minuten naar 93dB(A) gemeten op 1 minuut, hetgeen neerkomt op een feitelijke piekmeting, wat een onhaalbare norm is voor elke pop- of rockgroep en ook voor een dj die meer wil doen dan wat achtergrondmuziek laten horen. Een keer per maand kan nog een uitzondering aangevraagd worden. Café’s en jeugdhuizen en kleine zaaltjes kunnen niet langer op regelmatige basis concertjes of feestjes organiseren zonder ingrijpende en onbetaalbare maatregelen te nemen. Niet alleen is er de kost van een akoestisch onderzoek, er dient ook kostelijke meetapparatuur aangeschaft te worden, maar vooral is er de zo goed als onmogelijke kost van zwaar isoleren, want momenteel voldoen in Leuven enkel muziekcentrum Het Depot en de zaal van de Blauwe Kater aan de hoogste norm op vlak van geluidsisolatie. Geen enkele andere muziekzaal, café of fuifzaal kan momenteel aan de door Leuven opgelegde norm om boven die 93DBA te kunnen spelen, voldoen.

Leuven is een stad waar vele muzikanten en dj’s wonen en ook werken, waar ze hun artistieke carriere gestart zijn of nog aan ‘t starten zijn. Leuven heeft een bruisende scene ontwikkeld de laatste jaren. Een scene moet zich echter ook kunnen laven en enkel in het grote muziekcentrum of in het eigen repetitiekot nog kunnen spelen, is echt volstrekt onvoldoende. Met het nieuwe politiereglement verdwijnen de facto georganiseerde muziekpodia zoals STUK, SOJO en de Leuvense café’s als speelplekken. We hebben nood aan veel plekken waar we onze muziek kunnen laten horen, waar mensen er van kunnen genieten, waar mensen samenkomen om te feesten, te dansen … samen te zijn. Muziek is een verbindende factor, maar als het verwordt tot wat achtergrondgeluid dan is er geen sprake meer van een muziekbeleving…

Met de invoering van het nieuwe geluidsreglement voelen wij ons rechtstreeks aangesproken en benadeeld. Wij vragen dan ook dringend aan het gemeentebestuur om ons hierin te horen en ons uit te leggen waar wij nu terecht kunnen? En liefst niet in een kot waar geen plaats is voor publiek.

De Leuvense muzikanten & DJ’s
SELAH SUE (Sanne Putseys) – MILOW (Jonathan Vandenbroeck) – Jamie Lidell – DAAN – DISCOBAR GALAXIE (Jimmy Dewit, Fraxi Somers, Adriaan vanden Hoof)  Joachim Saerens (keyboardspeler bij Selah Sue) – Frank Vander Linden (De Mens ) – Klaas Delrue (YEVGUENI)  Jasper Erkens – Ronny Mosuse – Anton Walgrave  AKS (Wim Thijs, Mattias Vanderheyden, Lennart Van Humbeek, Mathijs Provoost, Stefan Uyttebroeck) – DJ Dysfunkshunal – BODYSPASM (Pieter & Seb Steeno) – Floris Nieuwdorp – Geert Maris (NONA MEZ) – Klaas Gaublomme – Raoul Belmans – Marjan Debaene – Koen Renders (SPENCER THE ROVER) – Jochem Daelman (Dungeon) – Andries Boone (BALLROOM QUARTET) – Herman Acke – Lou Berghmans – Ester & Fatou – THE SEDAN VAULT (Rutger Meeuwis, Marius Meeuwis, Frederik Meeuwis) – WILLOW (Pieter-Jan Vandentroost, Nils Goddeeris, Jonas Goddeeris, Tom Brewaeys) – Brian Wilson (drummer Jamie Lidell) – Mophito – Simon Witvrouw – Lou Berghmans – CUSTOMS – THE ME IN YOU – Gerrit Valckenaers (Braakland/Zhe Building) – Patrick Vanderborght – HYDROGEN SEA (Birsen Uçar, PJ Seaux) – Pieter Nys – Adriaan Van Aken (Braakland/Zhe Building) – Mattijs Vanderleen (drummer bij ARNO) – DJ Illament – Ann Bosmans (management HOOVERPHONIC) – Johan P. Berckmans (management SOULSISTER) – Jan Van Kelst – Christophe Turcksin – Ton Van Draanen (management DAAN) …
(deze lijst groeit elke dag nog verder aan)

Samen met dit persbericht starten de Leuvense muzikanten en DJ’s een petitie en een facebookgroep.

 

Bookmark and Share

Speelt Triggerfinger voortaan akoestisch?

Speelt Triggerfinger vanaf 1 januari 2013 enkel nog akoestisch in Vlaanderen? Worden drummers voortaan verbannen naar een glazen kooi? Worden café’s en jeugdhuizen gedwongen tot enkel folk-optredens en singer-songwriters?

De vragen over de nieuwe geluidswetgeving zijn talrijk en uiteenlopend. Het Depot organiseert daarom op dinsdag 20 maart van 20u tot 20.50u tijdens Popstoot een debat en infosessie over de nieuwe normen. Geluidsmixer en baas van Rockoco Jeroen Vereecke en Matthias Aerts van iDeal Audio geven antwoord op alle vragen en vertellen welke ingrepen nodig zijn om in orde te zijn met de nieuwe regels.

Tijdens Popstoot zullen er ook andere workshops en debatten plaatsvinden.

Hilke Ros van Amatorski komt alles vertellen over DIY online promo en Cultuurnet legt uit hoe je via hen je culturele activiteiten optimaal kan promoten.

Er is ook een debat over het Fan Funding model. Een concept waarbij de fans investeren in hun artiest. Het model bestaat al enkele jaren, maar werkt het wel degelijk? Ligt hier de toekomst van de muziek? Bart Becks (SonicAngel), Marc Dekeyzer (ex Sony, ex Universal Music, ex BMG, VMMA), Mars Mertens (Sellaband – Pias – Buma) en moderator Jan Pauly (Poppunt) spitten het uit.

Alle informatie vind je op de site van Popstoot.

Bookmark and Share