Posts getagd met ‘Genadeweg’

Padfeest in de Genadeweg

Morgen, zondag 11 december van 14.00u tot 17.00u wordt er een klein feestje (“padfeest”) gehouden in de Genadeweg met koffie, pannenkoeken en taart. Tegelijkertijd zullen de buurtbewoners ook  bezwaarschriften verzamelen tegen het R.U.P. dat de Genadeweg wil hervormen van fietspad tot autoweg.

Meer informatie over de actie op www.reddegenadeweg.be

Bookmark and Share

De Genadeweg van fietspad tot gevaren(auto)weg ?

Dit is een gastbijdrage van Antoine Van Proeyen.

Vele mensen kennen de Genadeweg in de wijk beneden-Kessel als wandel- of fietspad om de drukke Wilselsesteenweg, Holsbeeksesteenweg, de Bergstraat en de Liemingenstraat te vermijden. Het is een verkeersvrije weg in een groene en veilige omgeving waarlangs ook een kleuterschool ligt.

De stad Leuven voorziet nu om langs dit pad terreinen te verkavelen en een autoweg aan te leggen. De huidige groene ruimte zou gebruikt worden als woonontwikkelingsgebied waarbij een 82-tal nieuwe woningen worden gepland.

De omwonenden, die niet werden geraadpleegd door de stad, zijn verbolgen. 410 omwonenden tekenden een petitie waarbij ze vragen dat deze plannen door de stad Leuven afgevoerd worden, en dat de Genadeweg in zijn huidige vorm behouden wordt. Immers, met 82 nieuwe woningen kunnen we verwachten dat er nog meer auto’s zullen zijn dan woningen.

Dit zal ongetwijfeld leiden tot een toenemende verkeersdrukte in omliggende straten. Deze straten hebben nu reeds een verkeersoverlast, waartegen al verschillende keren actie werd gevoerd. Veel voertuigen uit Linden komen in deze straten als doorgang naar de autostrade.  In plaats van een oplossing te zoeken voor dit steeds maar groeiend probleem, worden er met dit plan nog meer auto’s door de wijk gestuurd. De nu reeds moeilijke verplaatsingen langs de Wilselsesteenweg of Bergstraat worden dus ongetwijfeld nog moeilijker en nog veel gevaarlijker voor de zwakke weggebruiker. Om nog maar te zwijgen over de aanwezigheid van twee kleuterscholen waar elke morgen tal van ouders hun kinderen naar toe brengen, wat tot nu toe veilig autoluw kon gebeuren.

De plannen vernietigen een rustige groene zone waarbij fietsers (ontspannend, of op weg naar werk en school), spelende kinderen, wandelaars (het is een deel van een GR route) hun rustmoment zullen verliezen. Waar elders gezocht wordt naar mogelijkheden om een fietsweg vrij van autoverkeer aan te leggen (‘trage wegen’), worden hier plannen gemaakt om zulk een wandel- en fietspad te elimineren !
De omwonenden nemen het niet en vragen dat het Genadepad gevrijwaard blijft door een definitieve afstand te nemen van de verkaveling langs dit pad.

Bookmark and Share