Posts getagd met ‘Gezin en Handicap’

Infoavond: Leren leven met een handicap, een kind met een handicap

Je wordt plots geconfronteerd met een handicap …
Je handicap verergert en je beperkingen nemen toe …
Je kind wordt geboren met een handicap …
Je kind krijgt een ongeval met ernstige gevolgen …

Hierdoor verandert je leven drastisch: verlies van werk en vaardigheden, verlies van dromen die je had voor je kind, …
Hoe ga je om met dit verlies? Kan je ooit tot aanvaarding komen en hoe doe je dat?
‘Aanvaarding’, niet in de zin van ‘berusten’, eerder een actief aanvaarden van de gevolgen die jouw situatie met zich meebrengt. Hoe geef ik de handicap een plaats in mijn leven

Spreekster: Linda Robben, ervaringsdeskundige en therapeute

Praktisch
Dinsdag 7 februari 2012 om 19.30 uur
’t Seinhuis, Tiensesteenweg 63, Leuven (Kessel-lo)
3 euro voor ouders die lid zijn van Gezin en Handicap of KVG, 7 euro voor ouders die geen lid zijn en 20 euro voor professionelen. Professionelen die met ouders meekomen,betalen 15 euro. Inschrijven is verplicht. Dit kan telefonisch bij Gezin en Handicap: 03/216. 29. 90 of per mail gezinenhandicap@kvg.be.

Bookmark and Share

Info-avond Als ouders van een kind met een handicap er even tussenuit willen

Soms willen ouders van een kind met een handicap er even tussenuit. Opvang of oppas vinden is echter voor ouders niet altijd even gemakkelijk. Soms kunnen of willen ouders niet terecht met hun kind met een handicap bij hun familie.

Op dinsdag 7 december 2010 organiseren Gezin en Handicap en KVG Vlaams-Brabant de Infoavond ‘Oppas-en opvangmogelijkheden voor een kind met een handicap’ om 19u30 in het Seinhuis, Tienstesteenweg 63, Kessel-lo (Leuven).

De inkom bedraagt 3 euro voor ouders en personen met een handicap die lid zijn van Gezin en Handicap, KVG of 7 euro voor ouders die geen lid zijn en 20 euro voor professionelen. Professionelen die met ouders of personen met een handicap meekomen, betalen 15 euro. Inschrijven is verplicht. Dit kan telefonisch bij Gezin en Handicap: 03/216. 29. 90 of per mail gezinenhandicap@kvg.be

Bookmark and Share

Info-avond Inclusief Onderwijs: Inclusie : ook in het secundair en in de werkomgeving?

  • Welke verschillen zijn er tussen inclusief onderwijs op het niveau van het lager en het secundair? Hoe maak je de overstap?
  • Hoe vind je een bereidwillige secundaire school? Hoe pak je dit aan?
  • Wat zijn aandachtpunten op het niveau van het secundair?
  • Hoe ervaart een jongere die inclusief onderwijs volgde dit zelf?
  • Wat na inclusief secundair onderwijs?
  • Is inclusie ook mogelijk op de gewone arbeidsmarkt? Wat met inclusieve werk- en dagbestedingsmogelijkheden?…

Op deze en vele andere vragen willen we ouders en andere geïnteresseerden een antwoord bieden op de infoavond van KVG Vlaams-Brabant en Gezin en Handicap met een getuigenis van Paul en Hetty Pasteels. Paul heeft een inclusieve schoolloopbaan (kleuter,lager en secundair) achter de rug en heeft nu ook een ‘inclusieve job’ gevonden. Samen met zijn moeder Hetty komen ze getuigen over de weg doorheen het secundair naar een inclusieve tewerkstelling.

De avond gaat door op dinsdag 19 mei 2009 om 19u30 in ‘t Seinhuis, Tiensesteenweg 63, Leuven (Kessel-Lo).

De inkom bedraagt 3 euro voor ouders die lid zijn van Gezin en Handicap, KVG of ,7 euro voor ouders die geen lid zijn en 15 euro voor professionelen. Professionelen die met ouders meekomen,betalen 10 euro. Inschrijven is verplicht. Dit kan telefonisch bij Gezin en Handicap: 03/216. 29. 90 of per mail gezinenhandicap@kvg.be.

Bookmark and Share