Posts getagd met ‘gitaarmuziek’

Er zit muziek in Sint-Kwinten: fuga op de vlucht

Eenentwintig jaar geleden nam gitarist Jan Wouters het initiatief om tijdens de zomervakantie een reeks gitaarrecitals te organiseren onder de naam Er zit Muziek in Sint-Kwinten. Sindsdien is Er zit Muziek in Sint-Kwinten een vaste waarde geworden in Leuven tijdens de zomermaanden. Deze 21ste editie staat in het teken van ‘vluchten’ in al zijn aspecten. Fuga op de vlucht: Flarden van toen en nu refereert niet alleen naar de positieve en negatieve invloed die een instroom van vluchtelingen op een cultuur heeft, maar ook naar de vlucht uit de hectische realiteit, de zoektocht naar innerlijke rust.

Onvoorspelbare muziek
De vier gitaarrecitals die elke zondag van juli in de Sint-Kwintenskerk georganiseerd worden, zullen een fuga bevatten, een meerstemmige muziekvorm met gevarieerde herhalingen. “Het schrijven van fuga’s vereist een zeer grote vakkennis en techniciteit. Er zijn maar weinig componisten die het daarom aandurven om een fuga te schrijven. Toch is en blijft het een boeiend genre. De uitkomst van zo’n ‘fugatische’ compositie is vaak onvoorspelbaar; net zoals het lot van vluchtelingen”, zegt Wouters. “Iedere recital bevat stukken van componisten die voor de repressie in hun eigen land moesten vluchten omwille van hun geloof of meningsuiting, zoals de Armeniër Laurent Boutros en de naar Amerika uitgeweken Serviër Dusan Bogdanovic. Sommigen bleven of blijven onder de constante bedreigingen verder werken: Mikis Theodorakis (Griekenland), Štěpán Rak (Tsjechië), Ernesto Cordero (Costa Rica), … Ook zal er volksmuziek gespeeld worden uit landen waar er nog geen vrije meningsuiting bestaat of waar deze strikt aan banden wordt gelegd. Het is muziek van culturen waarin repressie heerste of nog steeds heerst.”

Dat deze jaarlijkse gitaarrecitals naar waarde worden geschat, bewijzen de talrijke positieve reacties van het publiek, dat bestaat uit zowel Leuvenaars als binnen- en buitenlandse toeristen. Elk jaar komen er buitenlandse toeristen speciaal naar Leuven om deze concerten te kunnen bijwonen.


Rondleiding

Ook deze editie kwam tot stand in samenwerking met de parochie Sint-Kwinten en de stadsgids Lambert Juveyns. Na elke recital geeft hij een interessante rondleiding over telkens een ander aspect uit de geschiedenis van de Sint-Kwintensparochie.

 Praktisch

 • Wat?
  Er zit muziek in Sint-Kwinten 2016: ‘Fuga op de vlucht. Flarden van toen en nu…’
 • Wanneer?
  10 juli24 juli7 augustus en 21 augustus, telkens om 14u30.
 • Waar? Sint-Kwintenskerk, Naamsestraat 160, Leuven
 • Prijs: Gratis
 • Programma en info:
  www.janwouters.be
Bookmark and Share

Twintigste editie “Er zit muziek in Sint-Kwinten”

Twintig jaar geleden nam gitarist Jan Wouters het initiatief om tijdens de zomervakantie een reeks gitaarrecitals te organiseren onder de naam Er zit Muziek in Sint-Kwinten. Sindsdien is Er zit Muziek in Sint-Kwinten een vaste waarde geworden in Leuven tijdens de zomermaanden. Het centrale thema van deze twintigste editie is 20-15 / Drijvend op Tijdloosheid. 20-15 verwijst naar de twintigste editie van de gitaarrecitals en deze gaan voor de vijftiende keer door in de Sint -Kwintenskerk. Het thema Drijvend op Tijdloosheid duidt op de keuze van oude en nieuwe klanken die tot een tijdloos geheel worden verweven zoals ook mensen tijdloos met elkaar verbonden blijven. Dit jaar wordt een extra accent gelegd op de Noord-Amerikaanse muziek. De programma’s werden zo samengesteld dat er voor elk wat wils is, zowel voor de kenner als de leek.

Tijdloze gitaarklanken met een Amerikaanse toets
“De Amerikaanse gitaarmuziek (Andrew York, Bryan Johanson, Muriel Anderson, Nathan Kolosko, e.a.) zal dit jaar sterk aan bod komen, aangezien Amerika stilaan het centrum van de klassieke gitaar is geworden”, zegt Wouters. “Mijn uiteindelijke bedoeling is om dit keer de genres niet in contrast te zetten, maar om een ‘drijvend’ geheel van oude en nieuwe klanken in elkaar te boetseren. Goede muziek is immers universeel en tijdloos. Zij doorstaat de tand des tijds.”

In elk programma komt een klassieker aan bod, wat verwijst naar het tijdloze aspect. Daarnaast brengt Wouters folk en jazz van hedendaagse componisten, evenals renaissance- en barokmuziek. Bij elke recital worden de gespeelde werken toegelicht. De sfeer van de concerten en het concept van de programma’s zal anders zijn dan die van de voorgaande jaren.

Dat deze jaarlijkse gitaarrecitals naar waarde worden geschat, bewijzen de talrijke positieve reacties van het publiek, dat bestaat uit zowel Leuvenaars als binnen- en buitenlandse toeristen. Elk jaar komen er buitenlandse toeristen speciaal naar Leuven om deze concerten te kunnen bijwonen.


Rondleiding

Ook deze editie kwam tot stand in samenwerking met de parochie Sint-Kwinten en de stadsgids Lambert Juveyns, die van in het begin bijgedragen heeft tot het jaarlijks welslagen van dit project. Na elke recital geeft hij een interessante rondleiding, opgebouwd rond een bepaald thema.

 Praktisch

Bookmark and Share

On-gehoord in Sint-Kwinten

Wie deze zomer langs de Sint-Kwintenskerk in de Naamsestraat wandelt, moet niet verbaasd opkijken als hij gitaarklanken van achter de anders zo stille kerkmuren hoort weerklinken. Gitarist Jan Wouters organiseert er voor de 19de keer gitaarrecitals onder de naam Er zit Muziek in Sint-Kwinten 2014. Het centrale thema van dit jaar is On-Gehoord…er verbergt zich iets meer dan een woord. Met dit thema zullen tijdens de vier verschillende gitaarrecitals de ‘on-gehoorde’ klanken van composities uit verschillende tijden en/of culturen centraal staan. De programma’s werden zo samengesteld dat er voor elk wat wils is, zowel voor de kenner als de leek.

On-gehoorde gitaarklanken
In 1994 kreeg Jan Wouters om gezondheidsredenen het advies om niet meer in het buitenland op te treden. Daarom nam hij toen het initiatief om in Leuven een reeks gitaarconcerten te organiseren, met het doel ze kleinschalig, (h)eerlijk en niet commercieel te houden: de gitaarmuziek (Jan zijn levenspassie) stond en staat op het voorplan. Iedereen is van harte welkom op deze bijzondere concerten, waar men rustig kan luisteren naar de natuurlijke klanken van de gitaar met haar rijk palet aan klankkleuren.

“Ik koos voor het thema On-Gehoord uit onvrede met het feit dat veel hedendaagse gitaarmuziek ‘on-gehoord’ blijft, zowel in concerten als in opnames. Sommige genres worden meer en meer ‘on-gehoord’ en komen bijgevolg niet meer aan bod omdat de markt overspoeld wordt door muziek met voornamelijk louter commerciële bedoelingen. Over de kwaliteit laat ik mij niet uit. Het is evenwel spijtig dat muziek die getuigt van vakmanschap steeds meer in de verdrukking geraakt.”, aldus Wouters. “Daarom besloot ik om ‘on-gehoord’ tot iets positiefs om te buigen. Na lang nadenken had ik een gedicht en dat werd uiteindelijk de leidraad voor de programma’s.” Het gedicht gaat als volgt:

JanWouters Ongehoord

Wat ik niet zeggen kan

en niet kan schrijven

zal ergens diep in mij

toch bij me blijven

Ongehoord

maar in een lieve duisternis

verbergt zich iets

dat meer dan woorden is.

(J.W.)

‘Oude muziek’, jazz, filmmuziek, volksmuziek (traditionals), evenals hedendaagse muziek zijn dit jaar een constante in de vier verschillende programma’s. Elk van de vier programma’s is dan ook anders opgebouwd. Het accent bij de keuze van ieder programma ligt vooral op de schoonheid van de muziek zelf, waardoor vele genres aan bod kunnen komen. Jan Wouters wil de luisteraars ook laten proeven van de prachtige muziek uit andere culturen. “Het is muziek die meestal ‘on-gehoord’ blijft, maar toch boeiend en interessant van klank is. In elk concert wordt via de muziek getracht een rustige en intieme sfeer te scheppen die meer zegt dan woorden”, zegt Wouters.

Dat deze jaarlijkse gitaarrecitals naar waarde worden geschat, bewijzen de talrijke positieve reacties van het publiek, dat bestaat uit zowel Leuvenaars als binnen- en buitenlandse toeristen. Elk jaar komen er buitenlandse toeristen speciaal naar Leuven om deze concerten te kunnen bijwonen.

Rondleiding
Ook deze editie kwam tot stand in samenwerking met de parochie Sint-Kwinten en de gids Lambert Juveyns, die van in het begin bijgedragen heeft tot het jaarlijks welslagen van dit project. Na elke recital geeft hij een interessante rondleiding, opgebouwd rond een bepaald thema. Dit jaar loodst hij het publiek door de geschiedenis van de Sint-Kwintenskerk en haar vele kunstwerken, waaronder het verhaal over de Zwarte Dood en de processie naar Neer-Waver.

 Praktisch

 • Wat?
  Er zit muziek in Sint-Kwinten 2014: ‘On-Gehoord…Er verbergt zich iets meer dan een woord.’
 • Wanneer?
  13 juli, 27 juli, 10 augustus en 24 augustus, telkens om 14u30.
 • Waar?
  Sint-Kwintenskerk, Naamsestraat 160, Leuven
 • Prijs:
  Gratis
 • Programma en info:
  www.janwouters.be
Bookmark and Share