Posts getagd met ‘Groen!’

Groen Leuven vraagt zicht af of Leuven Autovrij meer is dan entertainment

Groen Leuven is van mening dat Leuven Autovrij steeds meer haaks staat op het beleid dat het stadsbestuur voert op het vlak van mobiliteit en participatie. Groen Leuven stelt de vraag of Leuven Autovrij nog wel meer is dan een gezellige rommelmarkt?

Op zondag 30 augustus is er een nieuwe editie van Leuven Autovrij. De persmededeling van het stadsbestuur luidt als volgt: “Om Leuven nog veiliger, leefbaarder en tegen 2030 zelfs klimaatneutraal maken, wil de stad het autoverkeer in het stadscentrum afremmen en het fietsen stimuleren. De stad werkt daarom verder aan een autoluw centrum met fietsvriendelijke infrastructuur.”

Toon Toelen (gemeenteraadslid): “Wie vorig jaar rondliep op Leuven Autovrij merkte het al. Wat een dag zou moeten zijn die autovrij leven promoot, leek soms niet veel meer te zijn dan een excuus om op de Bondgenotenlaan te kunnen wandelen en te snuffelen in de kraampjes van een rommelmarkt. De ruimte voor sensibilisering voor een andere mobiliteit was beperkt. De balans was alleszins zoek. Het blijft trouwens jammer dat de Leuvense deelgemeenten helemaal niet betrokken worden in deze autovrije zondag. Het zou toch mogelijk moeten zijn om iets te doen in de woonkernen van de deelgemeenten.

Maar meer ten gronde is die jaarlijkse autovrije dag steeds meer een ongemakkelijk alibi geworden voor het werkelijke beleid van dit stadsbestuur. Een dagje ‘gezellig’ autovrij doen aan de ene kant, en aan de andere kant massief investeren in infrastructuur om nog meer auto’s aan te trekken naar de binnenstad. Dit stadsbestuur vindt het niet eens de moeite om een eigen mobiliteitsdienst te hebben. De manier waarop wordt omgegaan met actieve burgers die concrete voorstellen doen voor leefbare buurten is een deel van dezelfde achterhaalde bestuurscultuur. Het feit dat het comité 3012WD – het onafhankelijk bewonersplatform van Wilsele – dit jaar niet meewerkt aan Leuven Autovrij, uit teleurstelling over de manier waarop het stadsbestuur omgaat met hun voorstellen, is meer dan tekenend. De spreidstand van het stadsbestuur is cynisch. Als er de volgende jaren geen sprake is van een kentering ten gunste van een echt duurzaam mobiliteitsbeleid en reële participatie zal Leuven Autovrij niet meer zijn dan gewoon nog een event in de recreatieve zomerprogrammatie van de stad.”

Bookmark and Share

Groen pleit voor digitaal inschrijvingssysteem basisscholen

Aan verschillende Leuvense basisscholen kamperen deze week reeds tientallen ouders om zeker te zijn dat hun kinderen maandagochtend ingeschreven geraken in de school die hun voorkeur heeft. Groen vindt dat er een betere oplossing moet komen en stelt voor dat vanaf volgend schooljaar de basisscholen in Leuven starten met een digitaal inschrijvingssysteem. Groen vindt ‘nabijheid tot de school’ daarbij een belangrijk bijkomend criterium.

De ouders zijn terecht niet tevreden met de manier waarop de inschrijvingen nu gebeuren. Reeds enkele jaren wordt er gesproken over een ander en beter inschrijvingssysteem, maar het komt maar niet van de grond.

Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): “Ik bezocht vandaag de wachtende ouders aan de Vrije Basisschool De Twijg in Wijgmaal. Ook aan die school wordt er al 2 dagen gekampeerd voor de beperkte vrije plaatsen die er zijn. Dagenlang kamperen aan een schoolpoort is geen ideale situatie en niet iedereen kan zich daar zomaar voor vrij maken. Aan de andere kant willen deze ouders toch wel erg graag dat hun kinderen naar school kunnen gaan dichtbij huis.”

Daarom stelt Groen voor dat de Leuvense basisscholen een digitaal inschrijvingssysteem invoeren, zoals al bestaat voor een aantal secundaire Leuvense scholen. De ouders kunnen zich online inschrijven tijdens een bepaalde periode en geven bv. 3 scholen van keuze in volgorde van voorkeur op. Er hoeft op die manier niet meer te worden gekampeerd. Het systeem voert enkele criteria in die bepaalde groepen kinderen terecht voorrang geven zoals bijvoorbeeld GOK-leerlingen, broers en zussen, kinderen van personeel. Dit zijn de voorrangscriteria die nu ook al worden gebruikt.

Hilde Van Wichelen: “Groen stelt voor om aan deze criteria ook het criterium ‘nabijheid tot de school’ toe te voegen, omdat het belangrijk is dat lagere schoolkinderen de mogelijkheid hebben om dichtbij huis naar school te kunnen gaan. Dichtbij de school wonen vergroot overigens ook de mogelijkheden om op een duurzame wijze naar school te gaan.”

foto kampeerders 2015

Bookmark and Share

Groen voert actie voor trage wegen in Leuven

Groen wil dat het stadsbestuur een coherent beleid rond trage wegen gaat voeren.

Gisteren voerde Groen actie aan een trage weg in de Lodreef in Kessel-Lo om aandacht te vragen voor het gebrek aan visie rond trage wegen bij het Leuvense stadsbestuur. Het Lovensevoetpad is een schrijnend voorbeeld. Dit pad werd lang geleden omgeploegd, maar staat nog steeds officieel vermeld in de Atlas der Buurtwegen. Het wijkcomité dringt al jaren bij het stadsbestuur aan op een heraanleg, als veilige verbinding naar het schooltje van Boven-Lo. Groen voerde hier in 2008 al actie voor. De bewoners kregen toen de formele belofte van schepen van Openbare Werken Robbeets dat de stad snel werk zou maken van die heraanleg. Maar dat bleef dode letter.

Deze nieuwe actie past binnen de campagne Doorgang Voor Iedereen van de vzw Trage Wegen.

Trage wegen zijn vaak de veiligste tracés voor jonge fietsers en wandelaars bij korte verplaatsingen. Maar zulke buurtwegen creëren ook op vele andere vlakken een belangrijke meerwaarde: ecologie, cultuurhistorie, landschapsbeleving, publieke ruimte, recreatie, gezondheid… Die meerwaarde dient ook erkend te worden in een uitgewerkte beleidsvisie. Die weerspiegelt zich in de (her)aanleg en het onderhoud van trage verbindingen tussen wijken en met buurgemeenten.

Raadslid Toon Toelen legt een uitgebreid voorstel voor aan de gemeenteraad van maart. Voor zo’n beleid is eerst en vooral een geactualiseerde inventaris van de trage wegen nodig. Dat kan met medewerking van de Leuvenaars. In Londerzeel werd een gelijkaardig traject afgewerkt met de hulp van wandelclubs, de jeugdbeweging, mountainbikers, ruiters, seniorenorganisaties… Op basis daarvan kom je tot een stappenplan om de nu ontoegankelijke buurtwegen te herstellen. Anderzijds zou de stad nieuwe trage verbindingen kunnen creëren. De toekomstige gebruikers betrek je best ook bij de herinrichting. Verder moeten trage wegen ook onderhouden worden, zodat alle gebruikers, jong en oud, comfortabel kunnen passeren. Zoals wettelijk verplicht, moet het stadsbestuur ook optreden bij elke inbreuk op het bestaande openbare netwerk.

Toon Toelen (gemeenteraadslid): “Het is hoog tijd voor een coherent tragewegenbeleid in Leuven. Het stadsbestuur heeft al te veel buurtwegen verloren laten gaan. Daarnaast zijn er nog heel wat mogelijkheden voor nieuwe trage wegen. In ons voorstel voor de gemeenteraad vragen we aan het stadsbestuur om met een uitgewerkte beleidsvisie rond trage wegen te komen voor 1 december 2015. Concreet komt dat neer op een inventaris, de organisatie van participatie rond missing links en bestaande noden, een timing voor aanleg of heropening van trage wegen en het aanduiden van een coördinerend ambtenaar. We vragen ook een tweejaarlijks voortgangsrapport voor de gemeenteraad.”

Bookmark and Share

Groene Pluim voor klimaatvriendelijke gesloten winkeldeur

Groen overhandigde gisteren een groene pluim aan een Leuvense winkel die er bewust voor kiest om bij koude temperaturen de deuren niet open te laten staan. Groen hoopt dat vele andere winkels dit goede voorbeeld zullen volgen en verwacht nieuwe initiatieven van het stadsbestuur om winkeliers aan te moedigen de deuren gesloten te houden.

Vele winkels laten zelfs bij vrieskou gewoon hun deuren open staan. Dit is een verspilling van kostbare energie, en het is geen pretje voor de mensen die in die winkels werken. Er zijn gelukkig ook heel wat winkels die hun deuren dicht houden en hun klanten mee sensibiliseren voor een meer klimaatneutrale stad. Als je door de winkelstraten loopt, zie je voorbeelden van allebei. Aan de ene kant van de straat heeft een grote keten netjes de deuren gesloten, aan de andere kant staan de deuren wagenwijd open… Het argument “onze klanten willen dat, anders gaan ze weg” overtuigt niet echt. Mensen zijn zeker te motiveren voor wat ze bij hen thuis ook doen: de deur achter je dichttrekken als je binnenkomt of weer weggaat.

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): “Groen drong al eerder aan bij het stadsbestuur om meer te doen tegen deze toestand, onder meer in de commissie. Maar voorlopig lijkt er niet veel te veranderen. En dat is geen goede zaak voor een stad die klimaatneutraal wil worden… We zijn blij dat we vandaag met onze Groene Pluim onze waardering kunnen uitdrukken voor de vele winkels, groot en klein, die ervoor kiezen om hun deuren niet open te laten staan bij deze koude. We overhandigden daarom graag onze Groene Pluim aan Boetiek Nicholson op de Bondgenotenlaan. Het verhaal van de zaakvoerder van deze winkel was erg stimulerend. Je deuren niet de hele tijd open laten staan als het koud is, het kan ook een vanzelfsprekende keuze zijn, in het voordeel van de klant, het personeel en het milieu. Wij hopen dat het stadsbestuur nieuwe initiatieven neemt om alle andere winkels te overtuigen.”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bookmark and Share

Groen wil randparkeren promoten op zaterdagen en koopzondagen het hele jaar door

Groen wil dat Leuven een ambitieus systeem van randparkeren uitbouwt. Minstens op zaterdag en koopzondagen zouden zo heel wat mensen comfortabel aan de rand van de stad kunnen parkeren, wat ook goed is voor de leefbaarheid van de binnenstad.

Tienduizenden mensen komen de volgende weken naar Leuven om kerstinkopen te doen. Op 11 december start de kerstmarkt. Er zijn koopzondagen op 14, 21 en 28 december. Ook op alle zaterdagen zal er veel volk op de been zijn. Een goede zaak voor de Leuvense handelaars. Maar het brengt veel verkeer mee. Andere centrumsteden kiezen volop voor randparkeren, om auto’s uit de stad te houden. Zo zorgt Mechelen voor gratis randparkeren op drie grote parkeerterreinen buiten de vesten van de stad. Tussen 10u en 19u zorgen gratis shuttlebusjes voor een verbinding met het winkelcentrum met een wachttijd van maximaal vijf minuten.

Leuven beperkt zich tot een promotie van twee centrumparkings, Heilig Hart en De Bond. Met een combiticket van De Lijn, geraak je dan in het winkelcentrum. Het gevolg is dat randparkeren in Leuven een marginaal fenomeen blijft. De enige grote parking die we als een randparking kunnen bestempelen is die van de Philipssite. Maar in het weekend is die maar voor 28% bezet. Van de 1.250 plaatsen staan er dus 900 gewoon leeg. Dat is heel dure infrastructuur die slecht gebruikt wordt. Waarom? Omdat het prijsverschil met de centrumparkings te beperkt blijft. En ook omdat een efficiënte verbinding met het winkelcentrum ontbreekt. In Mechelen worden randparkeren en shuttlebussen het hele jaar door aangeboden, op alle zaterdagen en alle koopzondagen. Op die manier geef je tijd aan de winkelende bezoeker om zijn of haar parkeergedrag aan te passen en kan het model groeien. Bovendien kan het promoten van randparkeren enkel lukken wanneer er ook voldoende over gecommuniceerd wordt.

David Dessers (gemeenteraadslid): “Het is hoog tijd dat Leuven verstandiger omspringt met zijn bestaande randparkings en extra inspanningen levert om het randparkeren aan te moedigen. Zeker met het oog op de komst van een extra randparking aan de Vaart. Daarom zal Groen tijdens de gemeenteraad van 8 december voorstellen dat het stadsbestuur de inspanningen van andere centrumsteden rond de promotie van randparkeren gaat onderzoeken, om te zien welke modellen toepasbaar zijn in Leuven. In samenspraak met de diensten zou Leuven een model moeten uitwerken om het randparkeren op zaterdagen en koopzondagen het hele jaar door aan te moedigen, door een herziening van de huidige tarieven en door een goede busverbinding met het Leuvense winkelcentrum.”

Bookmark and Share

Groen pleit voor website met stadsideeën van burgers

Stel: je hebt een goed idee en je wilt dat aan de stad voorleggen, hoe doe je dat dan? Groen wil een speciale website waar burgers hun ideeën kunnen posten en daarover met elkaar in discussie gaan. Ideeën die veel steun krijgen, komen automatisch op de vergadertafel van het stadsbestuur.

Als je als burger een goed idee hebt dat je aan de stad wilt voorleggen, hoe moet je dat dan aanpakken? Er zijn al verschillende kanalen beschikbaar, maar het zou nog een stuk beter kunnen. Met een speciale interactieve website kun je aan burgers een interessant platform bieden. Zo’n website staat in de visie van Groen natuurlijk niet op zichzelf en vormt een onderdeel van een ruimer participatiebeleid. Maar net binnen dat geheel kan zo’n site een belangrijke rol spelen.

Thomas Van Oppens: “Ons voorstel is dat er een aparte website komt voor inwoners van Leuven waar ze ideeën voor Leuven kunnen posten. Inwoners kunnen ook stemmen voor of tegen voorstellen van anderen. Er is ook ruimte voor commentaar en discussie en de indiener van het idee kan tijdens het proces haar of zijn idee nog altijd bijsturen. Het geheel wordt gemodereerd door een ambtenaar die er voor zorgt dat de discussie beschaafd blijft. In de lijn van een volksinitiatief zou het stadsbestuur er zich toe verbinden om ideeën die een bepaalde hoeveelheid stemmen krijgen in overweging te nemen. Daarna komen deze ideeën op een aparte pagina waarin je als burger kunt zien of die in behandeling, afgekeurd of uitgevoerd zijn. Raadsleden en leden van het stadsbestuur worden gestimuleerd om zich ook actief in de discussies te mengen. Op deze manier zorgen we voor een echt participatief beleid waar ideeën van burgers een plaats krijgen in het beleid.”

Groen haalde de mosterd voor dit idee in Tilburg waar ideeën van burgers online verzameld worden.

Bookmark and Share

Groen wil standbeeld Léon Schreurs en WOI weer tot leven brengen

Groen vraagt dat aan het standbeeld van Léon Schreurs, “de laatste verdediger van Leuven”, opnieuw een bord wordt geplaatst dat uitlegt wie de persoon is die op dat standbeeld wordt uitgebeeld. Zo kan de geschiedenis van Leuven tijdens de Eerste Wereldoorlog terug een beetje levend gemaakt worden. En dat kan ook op andere plekken in de stad.

Leuven maakt zich klaar voor allerlei grote activiteiten om de Eerste Wereldoorlog te herdenken. Die oorlog is nog erg aanwezig in de stad, maar vaak op een verborgen manier. Groen meent dat het interessant en nuttig zou zijn dat bewoners en bezoekers van de stad zelf ook die geschiedenis leren kennen aan de hand van plekken die van belang waren tijdens WOI. Een van die belangrijke plekken is de Tiensepoort. Daar sneuvelde Léon Schreurs, “de laatste verdediger van Leuven”.

Toon Toelen (gemeenteraadslid): “Op 19 augustus 1914 sneuvelde soldaat Léon Schreurs, afkomstig van Schaarbeek, toen hij van achter een postbus bij het octrooihuisje aan de Tiensepoort de Duitse soldaten opwachtte. Als eerbetoon werd een van de vesten naar hem genoemd, en kwam er ook een standbeeld (oorspronkelijk aan de Tiensepoort, nu op de Schreursvest). Dat standbeeld staat er nu erg anoniem bij. Het begeleidende naambord werd niet heropgebouwd, en ook nu is er nog steeds geen enkele aanduiding over de persoon op het monument. Het zou, zeker in dit jaar, nuttig zijn om aan voorbijgangers uit te leggen wie Schreurs was, zodat de geschiedenis van deze plek weer zichtbaar kan worden. Wij hebben symbolisch zelf een informatiebordje aangebracht, en we vragen dat het stadsbestuur snel een initiatief neemt om hier een blijvend bord aan te brengen, ten laatste tegen 19 augustus 2014.”

Tie Roefs (provincieraadslid): “Er zijn – buiten de gekende vernielde gebouwen als de Universiteitsbibliotheek – nog heel wat plekken die een rol speelden in de Eerste Wereldoorlog. Het zou goed zijn om voor bezoekers en bewoners van Leuven ook hun geschiedenis weer levend te maken door bv. aangepaste informatieborden. Dat zou een zeer nuttige aanvulling kunnen zijn op de verschillende grote activiteiten die al worden voorzien later dit jaar. Ze kunnen onder meer dienst doen voor wandelingen door het Leuven van WO1. Er kan een parcours gemaakt worden vergelijkbaar met ‘WetenStappen’, met informatieborden op verschillende locaties die te maken hebben met WO1.”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bookmark and Share

Groen pleit voor gesloten winkeldeuren tijdens de winter

Gesloten winkeldeuren voor een klimaatneutraal Leuven, Groen is ervan overtuigd dat het kan. Hieronder het persbericht dat in onze inbox viel.

Het is moeilijk te begrijpen, maar zelfs bij zeer lage temperaturen laten erg veel winkels gewoon hun deuren open staan. Groen wil een klimaatneutrale stad en wil winkeliers helpen om hun energiefactuur te doen dalen. De stad zou nieuwe initiatieven moeten nemen om winkeliers ervan te overtuigen hun deuren te sluiten.

UNIZO-Limburg en de stad Hasselt starten, samen met het Vlaamse Energieagentschap, een campagne om winkeliers ervan te overtuigen om op koude dagen hun deuren gesloten te houden. De stad Hasselt overweegt zelfs om een CO2-taks in te voeren als deze campagne geen effect zou hebben.

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): “Heel wat winkels verbruiken op koude dagen onnodig veel energie door hun buitendeuren gewoon open te laten staan. Het klassieke argument is dat de klanten anders gewoon niet binnen zouden komen. Het kan nochtans anders. Er zijn heel wat relatief eenvoudige oplossingen om dat enorme energieverlies op koude dagen te verminderen. Enkele winkels sensibiliseren nu al hun klanten met berichten op hun deuren, of kiezen voor goede technische oplossingen, zoals schuifdeuren of luchtgordijnen.”

De stad Leuven nam eerder al initiatieven, zonder succes. Het is tijd voor een nieuwe campagne, samen met UNIZO. Als Leuven klimaatneutraal wil worden, dan ligt hier een grote kans om winkeliers te overtuigen van het nut van maatregelen. En de cijfers spreken voor zich. In de meeste gevallen is er met gemak 30 tot 40% op de energierekening te besparen door het nemen van eenvoudige maatregelen en aanpassingen. Een winkeldeur van 3 x 2 meter die altijd open staat, kost aan warmteverlies zo’n € 3.000 per jaar (gemiddeld). (Zie: http://www.klimaatverbond.nl/projecten/houd-de-warmte-binnen.)

David Dessers (gemeenteraadslid): “Wij stellen voor dat de stad gaat overleggen met UNIZO over hoe ook in Leuven nog dit jaar een campagne kan worden opgestart. UNIZO ontwikkelde al speciaal promomateriaal, dat kan ook gebruikt worden in Leuven. Daarnaast kan de stad zelf ondersteunend materiaal ontwerpen, zoals een sticker ‘Leuven klimaatneutraal, ik doe mee!’. Het kan nuttig zijn premies te voorzien voor kleinere winkels die investeringen willen doen, zoals voor schuifdeuren. En als er niets verandert, zou ook gedacht kunnen worden aan meer sturende maatregelen, zoals in Hasselt.”

Wat vinden jullie van dit voorstel? Ons lijkt dit alvast een eenvoudige manier om te besparen op de energiefactuur én een steentje bij te dragen aan Leuven klimaatneutraal.

Bookmark and Share

Groen wil Leuvens actieplan voor fuifzalen

Groen vraagt dat Leuven, in antwoord op een recent Vlaams onderzoek, dringend werk maakt van een integraal fuifbeleid. Zo zouden er in Leuven een fuifonderzoek, een zaleninventaris en een actieplan moeten komen.

Fuiven is voor jongeren als het buiten spelen voor kinderen: van onschatbare sociale waarde. En dus is het ook noodzakelijk dat de stad hierin een belangrijke rol opneemt als het een jeugdvriendelijke stad wil zijn. Leuven heeft nood aan kleine, middelgrote en grote zalen, veilig en goed geïsoleerd, verspreid over het hele Leuvense grondgebied. Een goed fuifbeleid komt niet enkel de Leuvense jongeren, studenten en hun verenigingen ten goede, maar zal ook de frustraties van Leuvenaars over zogenaamde overlast verminderen.

De Ambrassade, hét kenniscentrum over jeugdbeleid, onderzocht het fuifbeleid in Vlaanderen. 96% van de jongeren gaat wel eens naar een fuif. Fuiven is een van de meest favoriete uitgaansvormen, naast feestjes met de jeugdvereniging, bij vrienden thuis, concerten en festivals. Fuiven is belangrijk voor jongeren, het is hun manier om vrienden te ontmoeten, nieuwe mensen te leren kennen, zich te amuseren. Ook het belang van fuiven voor jeugdverenigingen is erg groot. Tegelijk vrezen jongeren dat door allerhande regelgeving er in de toekomst minder fuiven zullen zijn.

Ook in Leuven is fuifbeleid en vooral infrastructuur een oud zeer. De voorbije jaren zijn er heel wat fuifzalen verdwenen in Leuven en bij de bestaande zalen is er nood aan renovatie.

Lies Corneillie (gemeenteraadslid): “Groen stelt tijdens de gemeenteraad van 25 november voor dat de stad het fuifonderzoek van De Ambrassade herhaalt in Leuven en ook een zaleninventaris maakt. Vanuit die inventaris moet de stad een actieplan opmaken om bestaande zalen te renoveren in samenwerking met de eigenaars, waar nodig nieuwbouw te plannen of bestaande locaties in te vullen als fuifzaal. Het onderzoek zal ook voldoende materiaal aanleveren om een integraal fuifbeleid met oog voor veiligheid, ondersteuning, reglementering uit te bouwen. Groen rekent op constructieve en concrete antwoorden vanuit het stadsbestuur.

Zijn jullie het eens met dit voorstel van Groen? Heeft Leuven nood aan nieuwe fuifzalen? Wij zijn benieuwd naar jullie mening!

Bookmark and Share

Groen Leuven deed rondvraag over toekomst station Wijgmaal

Groen Leuven deed rondvraag over toekomst station Wijgmaal

Het stationsgebouw van Wijgmaal krijgt een nieuwe bestemming. Het stadsbestuur heeft een concessie uitgeschreven om een investeerder te vinden. Maar wat willen de inwoners van Wijgmaal zelf met deze plek?

Vrijdagochtend aan het station en zaterdagvoormiddag in de buurt vroeg Groen de mensen naar hun mening over de invulling van het oude stationsgebouw. Het gebouw is er erg aan toe. De stad zoekt een investeerder en schreef een concessie uit. In de loop van de volgende weken kunnen kandidaten zich melden. Binnen het project moeten een commerciële en een gemeenschapsruimte voorzien worden.

Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): “Wij vinden het belangrijk om ook de stem van de mensen van Wijgmaal zelf te horen. Het zou jammer zijn als er een invulling komt die helemaal niet aansluit bij wat de inwoners nuttig of nodig vinden in hun omgeving. Daarom hebben we die bevraging georganiseerd. We hopen dat de stad echte participatiemogelijkheden voorziet voor de bevolking en rekening houdt met hun wensen. Uit de bevraging kwam heel wat interessante voorstellen. Ten eerste viel op dat iedereen blij is dat het gebouw een hernieuwde bestemming zal gaan krijgen. Men hoopt wel dat het gebouw in de originele staat zal hersteld worden. Ten tweede hoorden we van veel mensen dat ze het heel belangrijk vinden dat het een ontmoetingsplaats wordt, een aangename pleisterplaats voor de mensen van Wijgmaal, de treinreizigers en de voorbijrijdende fietsers.

Een overzicht van enkele van de voorstellen:

  • Maak er een soort wijkcentrum van met een zaaltje dat mensen of verenigingen kunnen huren voor activiteiten.
  • Gebruik dat wijkcentrum als culturele ontmoetingsplaats, voor expo’s, lezingen of optredens.
  • Zorg voor een verwarmde wachtruimte waar mensen op de trein of bus kunnen wachten. Een ticketautomaat voor treintickets, toiletten en een elektronisch bord met treininformatie zouden zeker nuttig zijn.
  • Voorzie meer fietsenstallingen in de buurt van het station en zorg zo mogelijk voor een Fietspunt, waar ook kleine herstellingen kunnen worden uitgevoerd.
  • Maak er een plek van waar mensen kunnen telewerken, met gratis Wifi.
  • Zorg voor een gezellig café of een koffiebar in het gebouw.
  • Zorg ervoor dat mensen daar ook een krant kunnen kopen (de laatste krantenwinkel in Wijgmaal is onlangs gesloten).
  • Maak er een uitleenpunt van de bibliotheek van, een boekenwinkeltje of een literair café met bijvoorbeeld voorleesmomenten voor kinderen.
  • Maak er een kinderopvang of crèche van.

Fatiha Dahmani (gemeenteraadslid): “Onze bevraging was zeer nuttig. Het is duidelijk dat de inwoners zich betrokken voelen bij wat er met het gebouw zal gaan gebeuren. We hopen dat het stadsbestuur ook actief gebruik zal maken van de ideeën van de inwoners, en dat door de organisatie van een actief participatietraject. Om te garanderen dat de gemeenschapsfuncties die zullen worden voorzien in het project ook echt aansluiten bij wat de mensen zelf willen, zou het beter zijn als de stad zelf ook investeert in het gemeenschapsgedeelte van het project, en het niet volledig overlaat aan een privé-investeerder. Zo zou men een belangrijk signaal geven aan de bevolking van Wijgmaal dat men iets positiefs voor hen wil doen.

Wat is volgens jullie een geschikte invulling van het voormalige station van Wijgmaal?

Bookmark and Share