Posts getagd met ‘grote quiz in ‘t Leives’

Leuvense quiz en toneel in de Stadsschouwburg

De Academie van het Leuvens Dialect organiseert samen met KU(N)ST Leuven

“EEN GROTE QUIZ, VOLLEDIG IN ‘T LEUVENS DIALECT”.

Daarna, eveneens in ‘t Leuvens, een TONEELSTUK over een ZEER actueel thema:

“VESALIUS, DE LIJKENDIEF”.

Echt iets voor al diegenen die de dialecten, en “het Leuvens” in het bijzonder, een warm hart toedragen.
Wil je graag sappig Leuvens horen praten en je eens goed amuseren?
Dat kan! Een ganse namiddag of avond lang! Ambiance verzekerd!

Op zaterdag 22 november 2014, twee voorstellingen: om 14 uur EN om 20 uur in de Stadsschouwburg in de Bondgenotenlaan.

LET OP! LET A.U.B. GOED OP!
De kaartenverkoop begint op woensdag 15 oktober om 12 uur in de bibliotheek Tweebronnen. Alle plaatsen, om ‘t even waar, kosten slechts 5 EURO!

Je vindt hierna dezelfde tekst, vertaald naar het “Leives dialekt”.

LEIVESE KWIS EN TONIEËL UP 22 NOVEMBER IN DEN TEOOTER

Den Akademie van et Leives Dialekt, organizeit soome mei KU(N)ST Leive

“NE GRUETE KWIS, IEËLEMOOL IN ‘T LEIVES”.

Ternoo, uek in ‘t Leives: e tonieëlstik ouver een IEËL aktueil teima:

“VESALIUS, DE LOËKEPIKKER”.

Echt iet vei al degeine die de dialekte, en et Leives in ‘t bizonder, e wêrm èt teudrooge.
Wilde jêre sappeg Leives uere klappe en eu es geud amezeire?
Da kan! Nen ieële nachtenoen of oovend lank! Ambiaans verzeikerd!

Up zooterdag 22 november 2014, twieë veistellinge: um 14 iere EN um 20 iere in den teooter in de Stoosestroot.

ATTENSE! DEUD ASTEBLIEF GEUD ATTENSE!
De kooteverkuep begint up goenstag 15 oktouber um 12 iere in de biblioteik Twieëbronne. Alle ploitse, woo da ‘g uek wilt zitte, koste moo 5 EURO!

Bookmark and Share