Posts getagd met ‘hertogensite’

N-VA Leuven kritisch over masterplan Hertogensite

Leven in Leuven ontving onderstaand persbericht:

N-VA Leuven staat kritisch tegenover het masterplan voor de ontwikkeling van de Hertogensite, de voormalige ziekenhuissite in de Brusselsestraat. De manier waarop meerdere hoge woontorens op de site dreigen te verschijnen, roept vragen op. “We zijn heel blij met een Central Park op de site maar daarom hoeven we er nog geen Manhattan aan de Dijle van te maken”, vat fractieleider Zeger Debyser het samen.

Hoogbouwstudie(s) à la tête du client?
De stad Leuven bestelde in 2012 bij het studiebureau BUUR een hoogbouwstudie voor Groot-Leuven om ad hoc hoogbouw te voorkomen. Die studie – opgeleverd maar door de stad nog altijd niet publiek vrijgegeven – argumenteert klaar en duidelijk dat er in het historisch centrum van Leuven geen plaats is voor nieuwe woontorens en bakens. In tegendeel, men adviseert om een maximale bouwhoogte van vijf bouwlagen te voorzien en om afstand te houden van beschermde monumenten.

Kort na de oplevering van de studie bestelde de stad bij hetzelfde bureau een aanvullende snelstudie die, in tegenspraak met de hoofdstudie, plots komt aandraven met talrijke woontorens in de Dijlevallei, zowel ter hoogte van het Groot-Begijnhof als in de Hertogensite. Niet alleen zegt dit iets over de bedenkelijke wijze waarop publiek geld wordt besteed aan studies, het laat uitschijnen dat de financiële meerwaarde voor de projectontwikkelaar het haalt boven de maatschappelijke meerwaarde.

Woontorens torenen uit over het historisch stadscentrum
Zeger Debyser: “Bovendien zijn de torens vreemd ingeplant. De toren van 14 verdiepingen is het sluitstuk van een rijtje grondgebonden woningen en wordt daar dus letterlijk tegengeplakt. Welke kwaliteit hebben deze herenhuizen nog?” “De eventuele torens zullen van uitzonderlijke architecturale schoonheid moeten zijn om door de bevolking aanvaard te worden. De IMEC Toren leert dat dit in Leuven niet steeds het geval is.”

De Leuvenaar vraagt zich terecht af wie ooit die lelijke Sint-Pietersklinieken, vlak bij het historisch stadscentrum heeft vergund. Het is dan ook niet verwonderlijk dat verbaasd en zelfs boos wordt gereageerd op de densiteit en hoogte (tot 42 m) van de drie geplande nieuwe woontorens. Deze zullen zichtassen belemmeren en negatief afstralen op o.a. de Onze-Lieve-Vrouwstraat.

Voortschrijdend inzicht
Het voortschrijdend inzicht heeft ervoor gezorgd dat er in het huidige plan meer aandacht is voor erfgoed en er met de ontwikkeling van de welzijnstoren ook een mooie thematische inhoud wordt gegeven aan het project. Samen met middenveldsorganisaties uit de klankbordgroep slaagde de N-VA fractie er via commissiewerk bovendien in een centrale groene ruimte te vrijwaren van bebouwing. Maar de N-VA heeft nog heel wat kritische opmerkingen over de mobiliteitsafwikkeling, de financiële haalbaarheid van de podiumkunstenzaal en de beperkte economische activiteit en jobcreatie op de site. Zeger Debyser: “We hopen dat we via constructief overleg de overblijvende knelpunten nog kunnen bijschaven.”

Wat is jullie mening over de plannen voor de Hertogensite? Is hoogbouw een goed idee om ruimte te winnen of blijft het historisch centrum hier beter van gespaard?

Bookmark and Share

Open Monumentendag: de Hertogensite

De Hertogensite behelst het domein tussen de Kapucijnenvoer en de Minderbroederstraat, waar zich nu o.a. de ziekenhuizen van St. Rafaël en St. Pieter bevinden. De hele site wordt binnenkort geherwaardeerd, gerenoveerd of deels opnieuw opgebouwd. Je kon er hier al meer over lezen.
OMD bood de bezoeker een uniek zicht op de toekomstplannen.

DSC_0994

Deze maquette toont de plannen zoals ze er nu uitzien (maar ze liggen nog niet 100% vast): de blauwe gebouwen blijven bestaan, de witte zijn nieuwe. Zoals je ziet wordt de Dijle langs het Handbooghof opengelegd zodat het hier lekker wandelen zal worden langs het water.

Sint Rafaël
DSC_0993

Hier werd (na het gasthuis aan de Romaanse poort) het eerste ziekenhuis van Leuven opgericht in de vorm van het kankerinstituut. Het gebouw links op de foto, het oudste op deze site, zal worden opgeknapt. De andere, o.a. de uitgebreide verpleegsterschool, worden platgegooid en opgebouwd rond een zogenaamde ‘welzijnstoren’.

DSC_0995

Binnen in het instituut bevindt zich het HistarUZ, het historisch archief van UZ Leuven dat een uitgebreide collectie van honderd jaar medische zorg tentoonstelt.

Eerste Anatomisch Theater
DSC_1008

Tegenover de hoofdingang van de Kruidtuin, op de hoek van de Kapucijnenvoer en de Minderbroederstraat, bevindt zich het eerste anatomische theater van Leuven, gebouwd halverwege de achttiende eeuw.

DSC_0998

DSC_0999

DSC_1006

Een knap gebouwtje waar vroeger de professoren Plantkunde en Anatomie lijken dissecteerden in de winter. ‘s Zomers hielden ze zich bezig met de plantjes in de nabijgelegen kruidentuin.

DSC_1009

Ook de gevels van de Minderbroederstraat zullen grotendeels verdwijnen; hier en daar wordt een oorspronkelijk, waardevol gebouw bewaard.

Heelkunde
DSC_1011

De gebouwen links met de auditoria zullen bewaard worden omwille van hun art déco-elementen.

DSC_0003

Ook het tweede anatomisch theater uit de negentiende eeuw, hier rechts, zal worden gerenoveerd.

DSC_0001

Op deze site bevindt zich een stukje van de twaalfde-eeuwse ringmuur, dat mee in het vernieuwing van de Hertogensite zal worden geïntegreerd. Ik wist zelfs niet dat dit stukje bestond!

DSC_0004

Een eindje verder staat nog een torentje van de oude stadsomwalling. Midden tussen de lelijke twintigste-eeuwgebouwen. Hopelijk weet het vernieuwingsproject dit allemaal mooi te blenden.

St. Pieterskliniek
DSC_0006

Zonder fout het lelijkste gebouw van de hele stad en een doorn in het oog van alle Leuvenaars. In de jaren vijftig werd het oorspronkelijke, negentiende-eeuwse ziekenhuis, in trouwens prachtige neoclassistische stijl, platgegooid om dit gedrocht op neer te poten. En weet u wat het ergst is? In die halve eeuw is het ziekenhuis nooit gebruikt. Zelfs de plakkertjes zitten nog op de vensters. Enkele verdiepingen werden ingericht voor palliatieve zorgen. Wie wil hier nu zijn laatste levensdagen doorbrengen? Gelukkig wordt dit helemaal vernietigd en vervangen door een woontoren.

DSC_0009

Enkele huizen langs de Brusselsestraat zullen ook worden opgeknapt. Wat hun bestemming is, daar ben ik wel benieuwd naar.

DSC_0010

Achter St. Pieter vind je nog meer voorbeelden van prachtige Leuvense architectuurcombinaties. Ahum.

Heel benieuwd hoe de hele site er over let’s say tien jaar zal uitzien. Het is nog wachten op het definitieve plan voor het startschot kan worden gegeven.

Bookmark and Share

Archeologisch vooronderzoek Hertogensite

Studiebureau Monument Vandekerckhove nv werkte in samenwerking met Resiterra, de stad Leuven en het agentschap Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek voor Hertogensite uit. De werken hiervoor zijn gisteren (18 augustus) gestart.

Dergelijk onderzoek, voorafgaand aan de werken, wordt voorzien in het erfgoeddecreet van de Vlaamse overheid. Op die manier tracht men het ongedocumenteerd vernielen van archeologische resten bij toekomstige bouwwerken te vermijden. Door het vooronderzoek zo vroeg in te plannen kan in de loop van het verdere proces de timing van alle betrokken partners gerespecteerd worden.

De aannemer graaft 14 proefsleuven op strategische plekken verspreid over de site tussen de Brusselsestraat, de Kapucijnenvoer, de Minderbroederstraat en de Aa. Op de percelen worden ondermeer restanten verwacht van middeleeuwse bewoning langsheen de Brusselsestraat, van de stadsomwalling, van enkele kloosterdomeinen,… Op basis van de eventuele vondsten in deze sleuven wordt er beslist of en waar er bijkomend archeologisch onderzoek nodig is.

Het archeologisch vooronderzoek is vermoedelijk afgerond tegen 14 september 2014.

Bookmark and Share

Voorstelling Masterplan HERTOGENSITE 04 feb 2014

Informatiemarkt: ontdek het ontwerp masterplan
De stad Leuven stelde vandaag  dinsdag 4 februari 2014 het ontwerp van masterplan voor tijdens een informatiemarkt. In de Romaanse Poort werd een  tentoonstelling opgezet over het ontwerp van masterplan van de 360 architecten en de ontwerpers De Gregorio & Partners.

Om dit ontwerpplan uit te werken tot een definitief masterplan, wilde de stad de bewoners hierbij betrekken.

De Hertogensite zal op termijn deel uitmaken van de nieuwe Benedenstad, waar water (de Dijle  & de Aa) weer zichtbaar zal worden en kwalitatief groen het thans verhard gebied zal vervangen. Het zacht verkeer in de binnenstad zal versterkt worden: autoluw verkeer, voet- en fietsverbindingen langsheen de Dijle.

Algemeen dus ‘n  duurzame wijk!  (men onderzoekt o.a. de mogelijkheden van een stads-warmtenet). ‘t Wordt  een mix aan functies en woonvormen: plus een welzijnstoren, een podiumkunstenzaal…. Dit met respect voor de complexe geschiedenis van deze site die teruggaat tot de 11de eeuw (Eerste gasthuis, stadsmuur en twee torens …)


Voel je je betrokken bij de verdere ontwikkeling van de Hertogensite en wil je graag hierover mee nadenken? GA dan naar de klankbordgroep die het overleg tussen bewoners, buurtorganisaties en instellingen, stadsbestuur en projectontwikkelaar Resiterra (die de site zal ontwikkelen) vorm moet geven. Een klankbordgroep is een forum van overleg en dialoog. De groep krijgt een bemiddelende en adviserende rol. Zij zal in het voorjaar 2014 vier keer samen komen: 19 februari, 25 februari, 22 april en 16 juni.

Op 22 juni zal de stad dan tijdens een tweede “Hertogensite op zondag” het definitieve masterplan voorstellen.

Bookmark and Share

Hertogensite krijgt nieuwe invulling

Door de verhuizing van de ziekenhuisfuncties van Sint-Pieter en Sint-Rafaël naar campus Gasthuisberg, kan de Hertogensite een nieuwe invulling krijgen. Het ontwerp van masterplan voor de site is klaar en wordt op 4 februari van 15 tot 21u voorgesteld tijdens een informatiemarkt.

De Hertogensite is de plek langs de Kapucijnenvoer, tussen de Brusselsestraat en de Minderbroedersstraat. Het is het derde project – naast Barbarahof en Janseniushof – dat de benedenstad nieuw leven moet inblazen.

In oktober 2013 informeerde de stad over de krachtlijnen van de herontwikkeling tijdens een eerste ‘Hertogensite op zondag’. Samen met de stad hebben de ontwerpers De Gregorio & partners en 360 Architecten in opdracht van de ontwikkelaar Resiterra ondertussen een ontwerp van masterplan gemaakt. Op dinsdag 4 februari toont de stad het ontwerp aan het grote publiek. Rijdens de informatiemarkt kan je de tentoonstelling over het ontwerp van masterplan bezoeken. Er zijn ook mensen van de stad aanwezig die vragen kunnen beantwoorden.

Om het ontwerp van masterplan tegen de zomer van 2014 uit te werken tot een definitief masterplan, zal de stad geïnteresseerde burgers betrekken. De stad werkte hiervoor een communicatie- en participatietraject uit.

Praktisch
Informatiemarkt op dinsdag 4 februari
tussen 15 en 21 uur
Kapel Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000 Leuven

Bookmark and Share

Hertogensite op zondag

De Hertogensite is het derde project in een drieluik van stadsvernieuwingsprojecten om de Leuvense Benedenstad op te waarderen. De andere woonprojecten zijn het reeds gebouwde Barbarahof op de voormalige Boerenbondparking en het Janseniushof dat op dit moment gebouwd wordt tussen de Janseniusstraat en de Minderbroedersstraat.

De Hertogensite ligt langs de Kapucijnenvoer, tussen de Brusselsestraat en de Minderbroedersstraat. De plek is het meest bekend als de ziekenhuissite Sint-Pieter / Sint-Rafaël. De ziekenhuisfuncties verhuizen naar campus Gasthuisberg zodat deze plek van ongeveer 6 ha in de toekomst een volledig nieuwe invulling krijgt. De stad maakt op dit moment een masterplan voor deze herontwikkeling waarbij wonen centraal staat.

De concrete plannen voor deze site liggen nog niet op tafel. Wel wil de stad graag de grote krachtlijnen voor dit stadsvernieuwingsproject toelichten. Daarom organiseert de stad samen met andere partners – 30CC, ontwikkelaar Resiterra en UZ Leuven – op zondag 13 oktober de eerste ‘Hertogensite op zondag’. Tussen 13.00 en 17.00 uur kunnen bezoekers het verleden van deze plek ontdekken en ook al een beetje een blik op de toekomst werpen.

Bookmark and Share