Posts getagd met ‘hoekhuis’

Het Hoekhuis gekraakt

De saga van het Hoekhuis, villa Fontaine op de hoek van de Ruelensvest en de Leo Dartelaan, blijft voortduren. Via de Facebookgroep bereikte ons het bericht dat de villa gekraakt is. De krakers schijnen het goed met de buren te menen, want ze lieten de volgende boodschap achter:

“Commotie in en om het hoekhuis!

Vannacht werd het hoekhuis op de Leuvense ring opnieuw in gebruik genomen. Dit als protest tegen de sloopplannen van eigenaar GLOBISS en als antwoord op leegstand. Zeker als er sprake van moedwillige verkrotting is.

Zoals u allen reeds weet, heeft studentenhuisvestig GLOBISS zijn zinnen gezet op de villa aan de kruising van de Ruelensvest en de Leo Dartelaan, deze werd gebouwd aan het einde van de 19e eeuw in neogotische stijl en is van historische waarde voor de stad Leuven. GLOBISS spaart, ondanks het protest van de buurt, kosten nog moeite om de sloophamer boven te halen. Desondanks de succesvolle petitie die werd ingediend, wil het bedrijf nog steeds een modern appartementencomplex in deze historische buurt neerpoten.
Makelaars denken enkel in cijfers en banksaldo’s. In al hun arrogantie weigeren ze rekening te houden met de leefbaarheid van een stad of buurt. En wat brengt er meer op dan studentenhuisvesting ?
Meer huurders op een kleinere oppervlakte garandeert een maximale winst. En door dan ook nog eens de markt te monopoliseren lukt het hen om de prijzen nog meer op te drijven.

Nu al is er een groot tekort aan betaalbare woningen. Maar onderdak is een basisbehoefte die we niet tot luxeproduct mogen laten worden ! Speculatie is daarom een schande. Als GLOBISS niet wil luisteren naar de stemmen van de buurt, dwingen wij hen te luisteren.

Daarom gaan we het hoekhuis in ere herstellen en het herbewonen. Zo vermijden we verdere schade door leegstand en verwaarlozing. We willen opnieuw gebruik maken van de onbenutte ruimtes en mogelijkheden die dit pand biedt.

Daarom nodigen wij, u allen uit voor een gezellig samenzijn van de buurt met een hapje en een dranje op (in handschrift) 14/09 omstreeks 16 u (locatie Hoekhuis)

De nieuwe buren”

De vereniging van buurtbewoners maant de buren die op deze uitnodiging willen ingaan, echter aan op de stoep te blijven en het eigendom niet te betreden, zelfs niet de voortuin. Ze wensen als buurt niet geassocieerd te worden met de actie van de krakers.

Bookmark and Share

Villa aan Ruelensvest voorlopig gered

De villa Fontaine op de hoek van de Ruelensvest en de Leo Dartelaan is voorlopig gered. Vlaams Minister van Erfgoed Geert Bourgeois heeft het beschermingsbesluit getekend waardoor het gebouw geklasseerd is als waardevol stadsgezicht. M.a.w. de gevel en de tuin moeten behouden worden volgens dit besluit.

De stad Leuven heeft de bouwplannen van de bouwpromotor Globiss al 2 keer afgekeurd en op dit moment ligt het dossier bij de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. De provincie neemt een beslissing op 14 april 2011 en kan in principe toch nog een bouwvergunning geven, tegen de wil van de stad in. Ondertussen is de bouwfirma toch al begonnen met de afbraak in het gebouw: de badkamer en keuken is afgebroken, een aantal ramen zijn kapotgemaakt en binnendeuren en omlijstingen zijn verwijderd. Dit is volgens de wet toegelaten en dit werd gecontroleerd door de stedelijke dienst Ruimtelijke Ordening en de wijkagent.

Meer informatie kan je vinden in de facebook groep ‘Red het hoekhuis ruelensvest – leo dartelaan’.

Bookmark and Share

Protest tegen sloop villa

De bewoners van de Leuvense Vesten, de Matadiwijk en de ouders en ouderraad van de school SKLO voeren actie tegen de sloop van een villa, gelegen op de hoek van de Erasme Ruelensvest met de Leo Dartelaan. Deze villa is gebouwd op het einde van de 19de eeuw volgens de neogotische bouwkunst met invloeden van de Engelse landelijke architectuur. De villa is opgekocht door een bouwfirma, studentenhuisvesting GLOBISS, die het gebouw wil slopen en er een appartementsgebouw neerzetten. De omwonenden hebben een petitie opgesteld en bezwaarschriften ingediend bij de stad Leuven.

De stad Leuven heeft al 2 keer de plannen van de bouwfirma geweigerd maar nu is de bouwfirma in beroep gegaan bij de Provincie Vlaams-Brabant. Het is goed mogelijk dat de provincie de plannen wel goedkeurt en dan is de sloop vrijwel onvermijdelijk omdat volgens de huidige wetgeving de bouwvergunningen en sloopvergunningen niet aan elkaar gekoppeld zijn. Als de provincie de bouwvergunning en sloopvergunning toch goedkeurt, dan kan men nog een spoedprocedure aanspannen tegen de bouwvergunning maar de sloopvergunning blijft geldig. In zo’n situatie voeren de meeste bouwfirma’s zo snel mogelijk de sloop uit.

Ondertussen heeft de schepen van Ruimtelijke Ordening van Leuven op 7 maart een brief geschreven naar Geert Bourgeois, vlaams minister van o.a. bestuurszaken en binnenlands bestuur, om het pand te klasseren waardoor de sloop minstens met een jaar uitgesteld wordt. Het verwerken van een dergelijke aanvraag duurt echter 1 a 2 maanden, terwijl de Provincie Vlaams-Brabant al een beslissing gaat nemen midden april. Een eventuele klassering van de villa zou dus te laat komen. De stad Leuven heeft al aangedrongen bij de vlaamse administratie voor een snelle behandeling van dit dossier.

Een samenvatting van de klachten van de buurtbewoners (meer uitleg op de facebook groep tegen de afbraak van de villa):

  • De wijk heeft een zeker karakter en het hoekhuis is duidelijk niet de enige historische villa in de wijk. Het appartementsgebouw zou volledig misstaan in deze wijk. Heemkundigen en Leuvense historici spreken van een karaktermoord.
  • Het appartementsgebouw zou een stuk hoger worden dan de omliggende gebouwen waardoor de buren mogelijk minder licht en privacy zullen hebben.
  • De uitgang van de ondergrondse parking komt recht tegenover de schoolpoort. Op die plaats is het nu al elke dag verkeersellende door de drukte van het verkeer.
  • De flats zijn niet bedoeld als gezinswoningen terwijl de wijk vrij veel jonge gezinnen bevat.

Een foto van de villa:
IMG_4146

Meer informatie:

Bookmark and Share