Posts getagd met ‘hoogstamboomgaard’

Een nieuwe hoogstamboomgaard voor de Abdij van Vlierbeek

Leuven zet meer en meer in op haar abdijen. De Abdij van Park loopt al enkele jaren prominent in de kijker, maar ook de Abdij van Vlierbeek wordt beetje bij beetje gerestaureerd en krijgt langzamerhand haar oorspronkelijke luister terug. Op 4 december stelt de abdij haar nieuwe hoogstamboomgaard voor aan het publiek.

Zoals bij elke abdij, is het groengebied een belangrijk element van de Abdij van Vlierbeek. De abdij is altijd nauw betrokken geweest bij het agrarische. Ook nu nog valt het landelijk aspect op. De boomgaard was hierbij een essentiële component: niet enkel door de talrijke fruitsoorten, maar ook als hooiweide en … als begraafplaats voor de monniken: rusten in een boomgaard als een voorafspiegeling van het Aards Paradijs!

De boomgaard werd een tiental jaar geleden heraangeplant, maar kon een opknapbeurt goed gebruiken

Sinds 2009 heeft de stad Leuven het groengebied van de abdij in erfpacht. De Heemkundige Kring Vlierbeek, de stad Leuven en haar dienst groenbeheer en de Vlierbeekse Kerkfabriek sloegen de handen in elkaar om een historisch verantwoorde heraanplant te realiseren. Niet minder dan 33 hoogstamfruitbomen werden geplant: Keuleman, Reinette, Schone van Boskoop, Transparante Blanche, Bellefleur, Jefkespeer, Bruine Kriekpeer, Dubbele Flip, Belle de Louvain, Zwarte Krakers … kortom: allemaal historische variëteiten appels, peren, kersen, pruimen en noten uit onze streek.

Dankzij het engagement van de werkgroep Milieuzorg Op School (MOS) krijgen de kinderen van de Vrije Basisschool Vlierbeek een grote rol toegewezen in de heraanplant. Op vrijdag 2 december helpen alle leerlingen mee bij het planten van de fruitbomen.

Feestelijke opening
Op zondag 4 december wordt de nieuwe boomgaard feestelijk voorgesteld aan het publiek tijdens de Open Abdijdag. Vanaf 11.00 uur is iedereen welkom in het Nieuw Abtskwartier voor het welkomstwoord van de voorzitter van de kerkraad, de schepen van monumentenzorg en de directeur van de dienst groenbeheer. Daarna volgt een receptie. Verschillende infostanden belichten de historische soorten van de boomgaard en de geschiedenis van de abdij van Vlierbeek. Om 14.30 uur kan iedereen deelnemen aan een gegidste wandeling (3 of 6 km) door de boomgaard en de omgeving van de abdij.

Programma

Vrijdag 2 december

  • Aanplant van de fruitbomen door de leerlingen van de Vrije Basisschool Vlierbeek, onder begeleiding van de stedelijke dienst groenbeheer

Zondag 4 december

  • 11.00 uur: receptie in het Nieuwe Abtskwartier met verwelkoming door de voorzitter van de kerkraad, de schepen van monumentenzorg en de directeur van de dienst groenbeheer
  • 14.30 uur: wandeling met gids (3 of 6 km) door de vernieuwde boomgaard en de omgeving van de abdij
  • 11.00 – 17.00 uur: infostanden over de historische fruitvariëteiten en de geschiedenis van de Abdij van Vlierbeek in het Nieuwe Abtskwartier
Bookmark and Share