Posts getagd met ‘IJzerklanken’

IJzerklanken en Vijandige Vergezichten

Terwijl schrijfster Brigitte Raskin en Waldo Geuns tijdens het project IJzerklanken het leven en de dagboekfragmenten van Joseph Raskin vertellen en verklanken, toont de tentoonstelling ‘Vijandige Vergezichten‘ tekeningen die Joseph maakte van de Duitse voorposten aan het IJzerfront. De scheutist was vanaf het voorjaar van 1915 als brancardier actief, maar trok met zijn tekentalent de aandacht van de militaire inlichtingendienst. Gewapend met pen, papier en een uitstekend visueel geheugen verschool hij zich in observatieposten in het niemandsland en bracht hij de Duitse stellingen in beeld.

Honderd jaar later resten ons zijn tekeningen, vaak haast kunstwerkjes. Maar wat bleef er bewaard van de landschappen die Raskin observeerde? Fotograaf Patrick Lagrou trad in de sporen van de pater-spion. Zijn foto’s tonen de ‘vijandige vergezichten’ van toen als vredige landschappen.

De tentoonstelling plaatst Raskins spionageactiviteiten ook in een ruimer kader en toont zijn collega’s – pastoors, paters, zusters en broeders – in loopgraven, hospitalen en opvangcentra aan de slag om het oorlogsleed te verzachten. Foto’s, een film, dagboeken, frontblaadjes en sluikpers brengen hun wat verdoken en soms vergeten werk tijdens de Eerste Wereldoorlog voor het voetlicht.

Nog tot 26 april in KADOC Leuven.

Bookmark and Share