Posts getagd met ‘inbraakpreventie’

Inbraakpreventie: gratis advies en premies in Leuven

Volgens de Leuvense politie komen de laatste weken terug meer inbraken voor in huizen en appartementen. Er zijn verschillende manieren om deze ongenode gasten buiten te houden en de preventie dienst van de Leuvense Politie kan je hierbij helpen: je kan gratis je huis of appartement laten controleren op inbraakrisico’s. Als je daarna het advies van de politie volgt en alle problemen wegwerkt, kan je 25% met een maximum van 250 euro terugbetaald krijgen van de stad Leuven. Als je de wijzigingen laat uitvoeren door een erkend installateur, kan je dit ook ingeven voor belastingvermindering bij het invullen van je belastingsbrief.

Meer informatie:

Bookmark and Share

Advies inbraakpreventie

Een week nadat we de definitieve goedkeuring over ons verbouwproject kregen stak er gisteren een brief van de Politie van Leuven in de brievenbus.
Een brief van de politie is zelden goed nieuws, dus werd de enveloppe met een bang hartje opengemaakt (een tip aan de Leuvense politie; vermeld het op de enveloppe wanneer er geen boete in zit :-) )
De politiediensten vernamen van de dienst ruimtelijke ordening dat er bij ons een (ver)bouwproject op stapel staat en stellen voor om een gratis doorlichting te laten uitvoeren van de inbraakveiligheid van onze plannen.
Bij het opvolgen van de aanbevelingen komen we in aanmerking voor een premie voor inbraakbeveiliging (25% van de kosten, maximaal 250 Euro). Vanaf 2009 kan de helft van gemaakte kosten voor inbraak- en brandpreventie ingebracht worden bij de personenbelastingen, met een maximum van 690 Euro.  Meer info hier

Ik heb nog niet beslist of wij een doorlichting gaan uitvoeren, maar als er iemand komt, volgt hier zeker een verslag.

Bookmark and Share

Inbraakpreventie

De laatste tijd wordt in vrij veel appartementen ingebroken en daarom start de provincie een campagne met tips voor inbraakpreventie. De pagina http://www.vlaamsbrabant.be/inbraakpreventie bevat een aantal tips specifiek voor woningen, een aantal tips voor appartementen en allerlei documentatie. Onderaan kan je bv een affiche met cartoons van Quirit vinden die je kan ophangen in appartementsgebouwen.

Ook de stad Leuven verspreidt informatie over inbraakpreventie: je kan gratis advies op maat aanvragen en de stad voorziet ook een premie voor aanpassingen die je woning veiliger maken.

Bookmark and Share