Posts getagd met ‘inspraakforum’

Inspraakforum over jongeren en werk op zaterdag 10 mei

De dienst diversiteit van de stad Leuven organiseert twee keer per jaar een Inspraakforum waarop experts, het middenveld, etnisch diverse organisaties en geïnteresseerde Leuvenaars elkaar ontmoeten en discussiëren over wat leeft in de stad. Zo wil de stad ideeën en tips verzamelen om een sluitend en goed functionerend diversiteitsbeleid te realiseren. Het volgende Inspraakforum vindt plaats op zaterdag 10 mei 2014 en focust op jongeren en werk.

Op zaterdag 10 mei 2014 brengt de stad van 10.00 tot 15.30 uur jongeren, ouders en mensen uit de tewerkstellingssector samen rond de vraag hoe de bestaande initiatieven dichter bij de mensen kunnen gebracht worden, welke noden er zijn, waar het beleid en de sector aan kunnen sleutelen en wat eenieder kan bijdragen om stappen te zetten in de goede richting?

Programma

 • 10:00 tot 10:20 uur: Ontvangst en openingswoord door schepen van diversiteit Denise Vandevoort en schepen van werk Bieke Verlinden
 • 10:20 tot 15:00 uur: Open Space: gesprekken in kleine groepjes met mensen uit de tewerkstellingssector en geïnteresseerde Leuvenaars. Deelnemers kiezen zelf over welk thema ze informatie willen, rond welk onderwerp ze een gesprek willen voeren, aan welke sessies ze deelnemen, met wie ze spreken en netwerken …
 • 13:00 tot 14:30 uur: Open lunchbuff­et
 • 15:00 tot 15:30 uur: Afronding en nababbel bij een drankje

Stien Michiels verzorgt de gespreksleiding en moderatie. Het Inspraakforum ‘Jongeren en werk’ vindt plaats in buurtcentrum Sint-Maartensdal, Rijdende Artillerielaan 6, 3000 Leuven. Er is opvang voor kinderen van 5 tot 12 jaar.

Bookmark and Share

Eerste inspraakforum over ouders en scholen

Op zondag 27 maart 2011 organiseert de Leuvense integratiedienst een eerste inspraakforum. Het inspraakforum is een alternatief voor de adviesraad integratie die vorig jaar werd afgeschaft. Tijdens dit eerste forum wil de stad met allochtone ouders spreken over hoe de band tussen scholen en ouders kan worden versterkt.

De integratiedienst van de stad Leuven gaat een drietal keer per jaar aan tafel zitten met experts, het middenveld, allochtonen en geïnteresseerde Leuvenaars om te discussiëren over wat er leeft in hun stad. De dienst wil samen met hen een aantal goede ideeën en tips verzamelen om een sluitend en goed functionerend integratiebeleid van de stad te realiseren.

Ouders en scholen
Tijdens het eerste inspraakforum staat de band tussen ouders en scholen centraal: over welke problemen willen allochtone ouders met scholen praten? Hoe kunnen scholen allochtone kinderen helpen? Later dit jaar komen de thema’s ‘Jongeren en Opvoeding’ en ‘Senioren en zorg’ aan bod.

Programma

 • 10.00 uur: onthaal met koffie en informele kennismaking
 • 10.30 uur: ervaringen en verhalen van ouders en scholen
  • Het opa/oma ondersteuningsproject – Interculturele Denkgroep
  • Ouderbetrokkenheid op school – Kleuter- en lagere school De Ark
  • Ouders in de Arabische school – Al Ihsaan
  • De oudergroep en de samenwerking met de buurtscholen – Buurtwerk ‘t Lampeke
 • 12.00 uur: Indonesiche lunch
 • 13.00 uur: groepsgesprekken over ouders op school
 • 15.00 uur: samenvatting en conclusies uit de groep
 • 15.30 – 16.00 uur: afsluitend drankje en nababbelen

Praktisch
Het inspraakforum vindt plaats op zondag 27 maart 2011 van 10.00 tot 16.00 uur in de polyvalente ruimte van de integratiedienst, Diestsesteenweg 104F, 3010 Leuven.

Bookmark and Share