Posts getagd met ‘Itinera Nova’

Nieuw, bruin Klerkenbier en eerste historische boekenverkoop SALSA! vzw ten voordele van digitaliseringsprojecten stadsarchief

In 2014 lanceerden de vrijwilligers van  Itinera Nova, het omvangrijke digitaliserings- en ontsluitingsproject van het stadsarchief, het eerste, blonde Klerkenbier. Nu voegen ze daar ook de bruine  variant aan toe.  Dit nieuwe Klerkenbier werd vandaag voorgesteld in het proeflokaal van brouwerij De Vlier en is op 28 mei te proeven en te kopen (in grote flessen van 75 cl) in het stadsarchief. Die dag organiseert SALSA! vzw, de vriendenkring van het stadsarchief, een tweedehands boekenverkoop en een veiling in Tweebronnen. De opbrengst hiervan, net als van het Klerkenbier, zal gebruikt worden voor digitalisering van de waardevolle archiefcollecties.

Het Leuvens stadsarchief bewaart een schat aan informatie over het leven in Leuven in al zijn facetten. De twaalf strekkende kilometer archief van documenten, foto’s, artikels … vormen het levende geheugen van de stad. Tot de kroonjuwelen van het archief behoren enkele bijzondere en zeer omvangrijke handschriftelijke bronnen uit het ancien régime, zoals de schepenbankregisters en de stadsrekeningen. Met het project Itinera Nova zet het stadsarchief sinds 2009 in op de integrale digitalisering en de online ontsluiting (deels via transcripties) van deze belangrijke informatiebronnen over het verleden van Leuven. Het project loopt nog tot 2020. Gelukkig kan het archief daarbij rekenen op de belangeloze hulp van inmiddels meer dan 50 vrijwilligers.

Klerkenbier
“Zonder deze zeer gedreven groep medewerkers, van 19 tot 79 jaar, zouden we dit soort lange-termijnprojecten niet kunnen uitvoeren,” aldus schepen van cultuur Denise Vandevoort. “We zijn dan ook bijzonder trots dat de vrijwilligers zelf actief betrokken zijn bij alle aspecten van het project tot en met de fondsenwerving.” Een van de acties die de vrijwilligers in dat kader twee jaar geleden namen, was het lanceren van een eigen (etiket)bier: het Klerkenbier. Voor deze creatie werd samengewerkt met de kleinschalige kwaliteitsbrouwerij De Vlier in Holsbeek. De verkoop van dit ambachtelijke Klerkenbier gebeurde exclusief in het stadsarchief en bleek een succes. “Het bier is een prima ambassadeur voor zowel het stadsarchief als het Itinera Novaproject,” vervolgt schepen Vandevoort. “Daarom brengen de vrijwilligers nu opnieuw in samenwerking met De Vlier een tweede, bruine variant uit.” Dit bruine Klerkenbier kan je op zaterdag 28 mei komen proeven en kopen in het stadsarchief. Het is net als het blonde Klerkenbier steeds exclusief te koop voor 7 euro per fles van 75 cl in het stadsarchief Leuven.

Tweedehandsverkoop en veiling
SALSA! vzw organiseert op 28 mei  tussen 10.00 en 17.00 uur in Tweebronnen een tweedehandsverkoop van boeken, prentkaarten, tekeningen en etsen over de geschiedenis van Leuven en haar deelgemeenten. Particulieren en verenigingen bieden er hun dubbels en restoplagen van historische publicaties over Leuven en omgeving te koop aan.

Wie een uitzonderlijke blik op de archiefcollecties wil werpen, is om 11.00 uur welkom voor een bezoek achter de schermen van het stadsarchief. Vooraf aanmelden via archief@leuven.be of 016 300 869. Om 16.00 uur vindt er een in de leeszaal een veiling per opbod plaats van een aantal bijzondere werken en fotoreproducties. De opbrengst van deze verkoopdag zal besteed worden aan het digitaliseringsproject voor enkele belangrijke krantencollecties van het stadsarchief.

Bookmark and Share

Het stadsarchief zet zijn deuren open op Erfgoeddag

Op Erfgoeddag (27 april, doorlopend van 10.00 tot 18.00 uur) en in het weekend erna (3 en 4 mei, van 14.00 tot 18.00 uur) kan iedereen kennis maken met de heel uiteenlopende manieren waarop inmiddels meer dan 50 vrijwilligers zich inzetten voor het project Itinera Nova. De vrijwilligers geven dan zelf uitleg en demonstreren onder andere het inscannen van de schepenbankregisters via een speciale boekscanner. Ook het Leuvens klerkenbier, dat de vrijwilligers ten voordele van Itinera Nova lanceren, kan dan geproefd worden.

Tijdens het opendeurweekend van 3 en 4 mei is er telkens om 14.00 en om 16.00 uur een speciale rondleiding in het stadsarchief, waarin je een blik gegund wordt in het archiefdepot en je uitleg krijgt over de diverse aspecten van het archiefwerk. Inschrijven voor één van de rondleidingen kan via archief@leuven.be of telefonisch op het nummer 016/30 08 69.

enpleinpublic

Zoals elk jaar zorgt het stadsarchief op Erfgoeddag ook voor een verrassende tentoonstelling in de wandelzaal van het stadhuis, die de bezoeker laat kennismaken met een historisch aspect van Leuven. Dit jaar ligt de focus op de pleinen in Leuven.

De tentoonstelling ‘En PLEIN public’ zoomt in op het historische verhaal en de hedendaagse betekenis van een vijftal legendarische Leuvense pleinen: het Martelarenplein, het Mgr. Ladeuzeplein, de Grote Markt, het Rector De Somerplein en de Vismarkt. Het zijn locaties waar Leuvenaars, studenten, bezoekers en toeristen dagelijks passeren, maar waarover ze wellicht toch nog verrassende dingen kunnen ontdekken.

Wie op Erfgoeddag niet in het stadhuis geraakt, heeft nog tot en met 10 mei de gelegenheid om de tentoonstelling te bekijken.

Meer informatie over de andere activiteiten in Leuven op Erfgoeddag vind je via www.erfgoedcelleuven.be/erfgoeddag.

Bookmark and Share

Stadsarchief Leuven ontvangt € 95.000 steun voor ‘Itinera Nova’


In 2009 startte het stadsarchief van Leuven met het project Itinera Nova. Een equipe vrijwilligers helpt sindsdien om de ruim 1.100 registers van de Leuvense schepenbank online ter beschikking te stellen in de vorm van digitale beelden en transcripties. Afgelopen maand kreeg het stadsarchief het heuglijke nieuws dat het fonds Inbev-Baillet Latour bereid was het project financieel te steunen, zodat de toekomst van Itinera Nova voorlopig gevrijwaard kan worden.

De stad Leuven bewaart in haar archief een unieke reeks schepenbankregisters (met daarin akten met vonnissen van de schepenen en overeenkomsten tussen de inwoners van het vroegere hertogdom Brabant), bewaard sinds 1362. Deze meer dan 1.100 registers worden met engelengeduld ingescand door enkele ondertussen gespecialiseerde vrijwilligers, om de beelden later online te plaatsen. Tegelijkertijd engageert een alsmaar grotere groep (van momenteel ruim 50 vrijwilligers) zich ook om de akten te ontcijferen en in modern machineschrift om te zetten. Vandaag is ongeveer de helft van de registers integraal gedigitaliseerd en staan er meer dan 15.000 getranscribeerde akten voor iedereen online ter beschikking.

Oscar
Om al zijn vrijwilligers in de bloemetjes te zetten, organiseerde het stadsarchief een Oscaruitreiking. Schepen van cultuur Denise Vandevoort formuleerde het als volgt: “Omdat we als stadsbestuur en vanuit ons stadsarchief heel veel waardering hebben voor de inspanning die elk van deze vrijwilligers vanuit een persoonlijk engagement en met inzet van eigen tijd levert, willen we ze verrassen met een heel persoonlijk dankuwel: een Oscar uitgereikt door onze burgemeester.

Oscar is een systeem dat enkele jaren geleden in Vlaanderen werd ontwikkeld om een vorm van formele erkenning te geven aan de competenties die vrijwilligers opbouwen terwijl ze zich belangeloos inzetten voor allerlei maatschappelijke doelen. Deze competenties kunnen nadien verzilverd worden, bijvoorbeeld bij een sollicitatiegesprek.

Investering
Dat deze vrijwilligers letterlijk van onschatbare waarde zijn voor het hele project, bewijst het feit dat dankzij hen nieuwe aanzienlijke externe ondersteuning is gevonden. Stadsarchivaris Marika Ceunen: “Het Fonds Inbev-Baillet Latour schenkt ons de mooie som van € 95.000 voor een periode van drie jaar. Dat bedrag zal deels gebruikt worden om beschadigde registers te laten restaureren alvorens we ze digitaliseren. Een ander en groot deel van de middelen zetten we in om een technische partner te engageren voor het ondersteunen, updaten en verbeteren van de website en software. Daarmee maken de vrijwilligers hun transcripties van afzonderlijke akten online en kunnen de digitale beelden van de schepenbankregisters en de gemaakte transcripties door iedereen geraadpleegd worden. Tenslotte wenden we ook een stukje van deze middelen aan voor de ondersteuning van de vrijwilligerswerking en voor de publiekswerking van Itinera Nova. Zo zullen onze vrijwilligers dit jaar tijdens Erfgoeddag op 27 april een open-archiefdag organiseren, waarbij ze het schepenbankproject toelichten en hun eigen manier van meewerken demonstreren.

Met dergelijke projecten, zoals ook de publicatiereeks ‘Claves scabinorum’, wil het stadsarchief het historische belang van de Leuvense schepenbank en zijn archief voor een ruim publiek duiden en illustreren.

Ambitie
Het project Itinera Nova kon destijds opgestart worden dankzij een omvangrijke subsidie vanuit de Vlaamse Gemeenschap. Nu het stadsarchief nieuwe middelen ter beschikking heeft, is de ambitie groot. Marika Ceunen: “Samen met onze vrijwilligers engageren we ons om tegen eind 2016 alle 1.128 schepenbankregisters integraal te digitaliseren en online te zetten. Daarnaast zal dan een veelvoud van de huidige 15.000 akten getranscribeerd en eveneens online ontsloten zijn. Het digitaliseren van de meest omvangrijke archiefbron uit het Leuvens stadsarchief zal daarmee op amper 8 jaar voltooid zijn. Voor de verdere inhoudelijke ontsluiting blijven we rekenen op de enthousiaste inzet van onze vrijwilligers.

Bookmark and Share

Itinera Nova informeert

Op 7 september organiseert Itinera Nova een infovergadering voor nieuwe kandidaat-transcribenten om hen te laten kennismaken met het project.

Programma

  • 11.00-12.00 uur: Lezing door projectleider en stadsarchivaris Marika Ceunen over de middeleeuwse strafbedevaarten
  • 12.00-13.00 uur: Meet-IN: informele vergadering van de Itinera Novavrijwilligers (stand van zaken en inhoudelijke vragenronde)
  • 13.00 uur: Broodjeslunch, aangeboden door het stadsarchief

Inschrijven kan via mail archief@leuven.be of telefonisch op 016 30 08 69.

Bookmark and Share

ITINERA NOVA: Het stadsarchief van Leuven digitaliseert 433 jaar archief

Het stadsarchief van Leuven startte in 2009 met Itinera Nova. Dat is een ambitieus project dat de Leuvense schepenbankregisters digitaliseert en ontsluit voor het publiek. Het gaat in totaal om meer dan 950.000 pagina’s, bijeengeschreven door de klerken van de drie schepenbankkamers. Alles samen beslaan die pagina’s 433 jaar.

Het huzarenstuk om al die akten te digitaliseren en (op langere termijn) te transcriberen (om te zetten in hedendaags Nederlands, nvdr), wordt beetje bij beetje geklaard door een gemeenschap van actieve en enthousiaste vrijwilligers. Hun dagelijkse inzet zorgde er in de voorbije vier jaar voor dat reeds meer dan 10.000 akten over het leven van alledag in het laatmiddeleeuwse Leuven nu door iedereen online gelezen en doorzocht kunnen worden.

Ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject
Het Itinera Nova-project was vooreerst een ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject dat met steun van de Vlaamse Gemeenschap in drie fasen en over een periode van drie en een half jaar (van 1 maart 2009 tot 31 december 2012) liep. Het Leuvense stadsarchief toont de resultaten van deze onderzoeksperiode met trots aan het publiek en collega’s uit de archief- en erfgoedsector. Een van de belangrijkste doelstellingen van het project was immers ook om de ontwikkelde methodes en werkinstrumenten voor andere digitaliseringsprojecten van omvangrijke handgeschreven archiefbronnen beschikbaar te stellen.

Tentoonstelling
Op 21 april 2013, tijdens Erfgoeddag, opent in het historische stadhuis, op de plaats waar de schepenregisters tot stand kwamen, een tentoonstelling over Itinera Nova. Schepen Denise Vandevoort licht toe: “We stellen het project in al zijn facetten voor en belichten een aantal resultaten, die we samen met en dankzij onze vrijwilligers de afgelopen jaren hebben gerealiseerd.” De tentoonstelling kreeg als titel De Leuvense schepenbank: een tijdloze blik op het leven van alledag in Leuven en omstreken mee. Je krijgt daar te zien welke boeiende informatie over ons verleden nu en voor het eerst wereldwijd toegankelijk gemaakt wordt.

Colloquium
Op 25 en 26 april 2013 organiseert het stadsarchief het internationaal colloquium Tools, people & history, waarin de belangrijkste bevindingen van het project wetenschappelijk onder de loep genomen worden. Stadsarchivaris Marika Ceunen schetst het programma: “Op donderdag 25 april focussen we op de technische aspecten van het project: de digitalisering, het transcriptieplatform, de annotatietool voor index én op de vrijwilligerswerking. Op de tweede congresdag zullen verschillende onderzoekers de inhoud van de schepenbankregisters belichten, om de informatiewaarde en de onderzoeksmogelijkheden van deze rijke bron te duiden.

Toekomst
De positieve resultaten – zowel qua digitalisering van de registers als qua ontsluitingsmethodiek – overtuigden het stadsbestuur van de noodzaak om het aangegane engagement te continueren. Schepen Denise Vandevoort: “De stad Leuven doet dit in de eerste plaats via de verdere tewerkstelling van een projectmedewerkster, die zich ook de volgende jaren kan toeleggen op het afronden van de digitalisering van de registers en op de continuering van de inhoudelijke ontsluiting via de dynamische vrijwilligersgemeenschap. Het project Itinera Nova is na de drie en een half jaar ontwikkelingsgerichte opstart dus niet afgelopen. Wij gaan verder op de ingeslagen weg.

Bookmark and Share

Stadsarchief Leuven haalt banden aan met Ierse collega’s

Vijf vrijwilligers van het Leuvense stadsarchief gingen de voorbije weken op werkbezoek bij Ierse collega’s. In het voorjaar ontvingen zij op hun beurt vier Ierse archiefvrijwilligers om het te hebben over archiefwerking en digitalisering. Hun wedervaren vindt nu neerslag in een raamexpo die gestart is op 5 oktober op de vensters van het Leuvense stadsarchief in Tweebronnen.

Deze werkbezoeken kaderen in een tweejarig samenwerkings- en uitwisselingsproject voor Senior Volunteers tussen stadsarchief Leuven en The Federation for Ulster Local Studies (FULS) in Noord-Ierland. Het project kreeg de naam ALL (Armagh Leuven Links).

De belangrijkste doelstelling van ALL is het onderzoeken en documenteren door vrijwilligers uit beide partnerorganisaties van de betekenis van archieven in de Europese geschiedenis en cultuur. Ze bekijken de links tussen Ulster en Leuven en zijn daarbij ook bezig met het digitaliseren, indexeren, transcriberen, conserveren en inventariseren van archieven.

ALL is mogelijk dankzij het programma ‘Een Leven Lang Leren’ (dat onder meer ook het bekende ‘Erasmus’-programma voor studenten aanbiedt) en het Grundtvig-programma van de Europese Commissie dat een bijzondere focus heeft op volwassenen en zogeheten Senior Volunteer Projects (SVP’s).

Internationaal uitwisselingsproject
Marika Ceunen, stadsarchivaris, licht toe: “We vinden het absoluut belangrijk om verder te kijken dan onze eigen instelling, ook op vlak van vrijwilligerswerking. Door ervaringen in binnen- en buitenland op te doen, kunnen we onze eigen werking alleen maar verbeteren en versterken.

Van 15 april tot 6 mei 2012 ontving het stadsarchief daarom vier vrijwilligers uit Ulster (Joe Canning, Ron Bishop, Eddie O’Kane en Bridgeen Rutherford). Zij verbleven drie weken in Leuven en schakelden zich mee in in de vrijwilligerswerking van het Leuvense archief. Zo volgden ze workshops transcriberen, scannen en conservatie. Daarnaast brachten ze ook een bezoek aan verschillende Belgische archieven (onder meer Rijksarchief Leuven, KADOC, Universiteitsarchief Leuven, Felixarchief Antwerpen …) en aan enkele Vlaamse cultuursteden.

Van 9 tot 30 september 2012 verbleven vijf Leuvense vrijwilligers (Claire Dejaeger, Rudi Thomassen, Kristiaan Magnus, Jules Audiens en Martin van Boom) op hun beurt drie weken in Noord-Ierland, achtereenvolgens in Armagh, Derry en Belfast. Ze deden er ervaringen op met de vrijwilligerswerking en het archiefwezen daar. Ook zij bezochten verschillende archieven, bibliotheken, musea en historische kringen. Ze maakten kennis met de vrijwilligersorganisaties van deze instellingen en staken zelf een handje toe. Ten slotte werden ze ook ondergedompeld in de Noord-Ierse cultuur.

Ook schepen van cultuur Denise Vandevoort schat dit project naar waarde: “Dat onze vrijwlligers de kans krijgen om een dergelijke prachtige Europese ervaring op te doen, bewijst de sterke vrijwilligerswerking die het stadsarchief in enkele jaren tijd heeft opgebouwd, onder andere met het project Itinera Nova.

Itinera Nova: digitaal archief
De vijf Leuvense vrijwilligers maken immers allemaal deel uit van dit project Itinera Nova. Ongeveer 25 vrijwilligers helpen onder begeleiding met het scannen en transcriberen van de 1.128 schepenbankregisters van het Leuvense stadsarchief (1362-1795). Momenteel staan er meer dan 6.000 doorzoekbare transcripties en de beelden van ongeveer 250 registers op de website http://itineranova.be.

Raamexpo en website
De resultaten van dit uitwisselingsproject en de reiservaringen van de vrijwilligers zijn nu in een raamexpo gegoten, te bewonderen op de vensters van het stadsarchief in Tweebronnen, die loopt tot en met 31 januari 2013. Een vrijwilliger getuigt: “Het was een vermoeiende maar leerrijke ervaring. Dankzij Grundtvig hebben we buitenlandse vriendschappen kunnen opbouwen met mensen die ook hun vrije tijd besteden aan vrijwilligerswerking.” Wie graag meer wil weten, kan ook een kijkje nemen op de website: http://armagh-leuven.eu.

Bookmark and Share

Stadsarchief zoekt vrijwilligers voor Itinera Nova

Het stadsarchief zoekt vrijwilligers voor het project ‘Itinera Nova |Nieuwe Wegen naar de Digitale Ontsluiting van Archiefbronnen‘.

Tijdens de kantooruren help je mee bij het digitaliseren van de middeleeuwse schepenregisters.

Samen met het archiefpersoneel en een team van enthousiaste vrijwilligers maak je de registers klaar voor het scanproces: je controleert de registers, verwijdert schadelijk materiaal en voert kleine restauraties uit.

Bookmark and Share

Itinera Nova – Nieuwe cursus paleografie

Itinera Nova, nieuwe wegen naar de digitale ontsluiting van archiefbronnen is een project van het Stadsarchief Leuven. De bedoeling is een zo goed mogelijke digitale toegang te ontwikkelen tot de meer dan duizend registers van de Leuvense schepenbank (1362-1795). Op termijn van tien jaar zullen alle ca. 950.000 bladzijden ingescand worden.

De digitale beelden worden ter beschikking gesteld op de Itinera Nova-website. De akten, van verkoop tot erfenis, van burenruzie tot schuldbekentenis, worden voorzien van een index en een volledige transcriptie. Een vrijwilligersnetwerk zal wiki-gewijs helpen bij de ontsluiting van deze rijke bron door mee te transcriberen.

Vanaf januari wordt opnieuw de cursus ‘Oud schrift (eerste helft 15de eeuw)’ georganiseerd voor nieuwe vrijwilligers van Itinera Nova. De cursus vindt plaats in het Stadsarchief van 17.00 tot 19.00 uur op donderdag 13/01, 20/01, 27/01 en 03/02.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Inschrijven kan via inge.moris@leuven.be of (016) 300 871.

Bookmark and Share

Opendeurdag in het stadsarchief

Dit jaar viert het stadsarchief feest. Het is immers 10 jaar geleden is dat het archief verhuisde naar de site Tweebronnen. Een ideale gelegenheid om een opendeurdag te houden en de vrijwilligers die actief zijn in het stadsarchief eens extra in de bloemetjes te zetten.

De feestelijke opendeurdag gaat door op 18 december vanaf 10u. Doorlopend kan u de demonstratie van de bookscan volgen en een blik werpen op de collecties die het stadsarchief rijk is.

Om 10u starten de lezingen over de vrijwilligerswerking door Gregory Vercauteren (Faro), Elke Abbeloos, Inge Moris en Marika Ceunen. Om 12u wordt een kunstwerk ter ere van de vrijwilligers onthuld, gevolgd door een feestelijke receptie. Om 15u en 16u30 gaan er rondleidingen door in het archiefdepot, waar je als gewone bezoeker normaal gezien geen toegang toe hebt.

En natuurlijk zal het project Itinera Nova extra in de kijker staan.

Bookmark and Share

Itinera Nova – Oproep vrijwilligers voor scanwerk

Sinds 26 mei staat de nieuwe website van Itinera Nova online. De eerste versie werd vervangen door een nieuwe, gemakkelijker hanteerbare website met meer informatie en nieuwe mogelijkheden. Itinera Nova, nieuwe wegen naar de digitale ontsluiting van archiefbronnen, is een project van het Stadsarchief Leuven. De bedoeling is een zo goed mogelijke digitale toegang te ontwikkelen tot de meer dan duizend registers van de Leuvense schepenbank (1362-1795). Op termijn van tien jaar zullen alle ca. 950.000 bladzijden ingescand worden.

Heb je interesse om een bijdrage aan het project te leveren op vlak van de digitale beelden? Dan is het inscannen van de originele schepenregisters misschien iets voor jou. De professionele boekscanner van Itinera Nova zal vanaf eind juni operationeel zijn. Het archiefpersoneel kreeg, samen met één van de Itinera Nova-vrijwilligers, al een eerste vorming.

De registers worden ondertussen nauwkeurig voorbereid door een andere vrijwilliger, Robert Boonstoppel, zodat de originele bronnen op een optimale manier kunnen worden gedigitaliseerd. Heb je zin om een halve dag per week in het archief te komen werken en op een zorgzame manier de schepenbankregisters digitaal vast te leggen? Stuur dan een mailtje naar inge.moris@leuven.be.

Bookmark and Share