Posts getagd met ‘jaarverslag’

Meldpunt discriminatie stelt jaarverslag en straatactie voor

In 2013 ontving het Leuvense meldpunt discriminatie 91 meldingen. Daarvan werden er 84 omgezet in een dossier. Die cijfers zijn gelijkaardig aan die van 2012. Net als dat jaar springt opnieuw de discriminatie van mensen met een vervangingsinkomen of leefloon op de huisvestingsmarkt in het oog.

‘Discriminatie kan iedereen overkomen, zowel in de rol van dader als die van slachtoffer’, zegt schepen Denise Vandevoort. ‘In de plaats van mensen of groepen te stigmatiseren, willen we daarom inzicht krijgen in de fenomenen die racisme of discriminatie doen ontstaan en daarop inspelen met structurele acties.’

Een van die structurele acties is het lidmaatschap van het meldpunt discriminatie van de werkgroep Wonen in Leuven. Zowel de woonsector (eigenaars, makelaars, architecten, bouwpromotoren …), de beleidssector, de sociale sector als de individuele huurder dragen verantwoordelijkheid voor de huidige situatie op de Leuvense huurmarkt, waarin bepaalde groepen geen geschikte huisvesting meer vinden. In plaats van de verantwoordelijkheid aan één betrokkene toe te wijzen, bekijkt de werkgroep Wonen in Leuven wie welke rol kan of moet opnemen.

Nieuw: het interfederale Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme
Op 15 maart 2014 worden de lokale meldpunten discriminatie onderdeel van het nieuwe interfederale Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme. Voorlopig wijzigt die nieuwe situatie niets aan de opdracht en de personeelsbezetting van de meldpunten. In de loop van 2014 wordt een nieuwe structuur uitgetekend voor het gehele interfederale centrum.

Straatactie op Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie
21 maart is de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Die dag willen het meldpunt discriminatie en de Leuvense integratiedienst de conclusie uit het jaarverslag – dat discriminatie iedereen kan overkomen – met een ‘discriminerende’ straatactie kracht bijzetten: wie tot de juiste groep behoort, krijgt lekkers. Anderen hebben pech.

Met de actie willen het meldpunt discriminatie en de Leuvense integratiedienst ook de herkenbaarheid van discriminatie verhogen, net als de meldingsbereidheid bij zowel het middenveld als de burger. Dat willen ze bereiken op drie manieren:

  • met een reeks korte animatiefilms die getoond worden tijdens de vrijdagmarkt;
  • door tijdens de vrijdagmarkt concrete voorbeelden van discriminatie uit te hangen en voorbijgangers bij de discussie te betrekken;
  • door doelbewust zelf te discrimineren. Door mensen te laten ervaren hoe het voelt om slachtoffer van discriminatie te zijn, hopen ze dat de boodschap langer blijft hangen.
Bookmark and Share