Posts getagd met ‘jeugdverenigingen’

Extra werkingstoelagen voor Leuvense jeugdverenigingen

Dirk Vansina, schepen van jeugd : “de stad Leuven geeft 143.000 euro toelagen aan 51 Leuvense jeugdverenigingen. Dat is in totaal zo’n 10.000 euro meer dan verleden jaar. Hiermee wil de stad de werking van de Leuvense jeugdverenigingen ondersteunen.

In totaal zijn zo’n 5.300 Leuvense jongeren lid van een jeugdvereniging (voornamelijk chiro en scouts maar ook muziek- en kunstateliers, Rode Kruis-jongeren en zelfs een jeugdvereniging rond sterrenkunde). Daarnaast worden in een volgende subsidieronde toelagen toegekend voor investeringen aan jeugdlokalen. Jeugdverenigingen kunnen ook beroep doen op een projectfonds om concerten e.d. te organiseren. Ook voor kampvervoer worden subsidies toegekend.

15 Leuvense jeugdverenigingen werken aan alcohol en drugpreventie
Elk jaar stelt de Jeugddienst aan de Leuvense jeugdverenigingen een thema voor waarrond ze een gans jaar kunnen werken. Voor het werkjaar 2013-2014 koos de stad Leuven als thema “alcohol en drugpreventie” onder het motto “jeugdwerk Leuven is mijn drug!”.

Bedoeling is dat de jeugdverenigingen meer aandacht gaan besteden aan deze problematiek en er ook een eigen werking rond opzetten. We willen dat ze de jongeren in hun jeugdvereniging aanspreken op drug- en alcoholgebruik, er met hun leden afspraken rond maken en ook controleren of die afspraken worden nagekomen,” zegt schepen Dirk Vansina.

Als financiële stimulans krijgt elke jeugdvereniging die instapt een extra subsidie van € 500. De deelnemende jeugdwerkingen werken zelf rond dit thema activiteiten uit in hun jeugdvereniging of zetten een eigen beleid uit dat ze in hun jeugdvereniging willen implementeren.

Vijftien verenigingen stuurden hun plannen door. Hun aanpak is heel erg divers. Enkele jeugdwerkverenigingen brainstormen over een groot stadsspel om de leden tussen 12 en 18 jaar bewust te maken van de gevaren van overmatig alcohol- en druggebruik. Anderen organiseren een filmavond met nabespreking.Een aantal verenigingen staken de koppen samen en organiseren een anti-drugsfeestje (met speciale drankkaarten die feestvierders verplichten om water te drinken tussen de pintjes).

Het project is eind oktober van start gegaan met een lezing van ‘Drugstories’ voor leiders van jeugdwerkingen. Hier kwamen geloofwaardige en herkenbare verhalen aan bod, die informeren, doen nadenken en de jongeren waarschuwen voor onverantwoord omgaan met drugs. Dankzij een interactieve presentatie met film, foto’s en verhalen over eigen ervaringen, werden drugs meer bespreekbaar.

Bookmark and Share

Jeugdverenigingen voeren actie tegen plotse afschaffing papierslag door de stad Leuven

Leven in Leuven ontving vandaag een mail van de Leuvense jeugdverenigingen waarin zij hun ongenoegen uiten over de beslissing van de stad om de papierslag af te schaffen. Hieronder hun pleidooi:

Wij, de jongeren van 11 verenigingen uit Leuven, verzamelen al sinds jaar en dag oud papier. Wij deden dit uiteraard tegen een vergoeding. Een dag hard werken bracht ons immers een mooi bedrag op. De stad Leuven ondersteunde ons daarin met de huur van enkele containers elke maand en door het doorstorten van de opbrengst van het papier naar onze kas. Voor de 2 jeugdbewegingen uit Wijgmaal, namelijk Chiro Wijgmaal en Turnkring Pro Patria Wijgmaal, kwam dit voor elk van ons neer op een bedrag van ongeveer 7.000,-€ op jaarbasis, dit is ongeveer de helft van ons jaarlijks werkbudget.

Dit bedrag hebben wij erg hard nodig om onze inschrijvingsgelden laag te houden, onze kampen betaalbaar te houden, om dringende investeringen in onze infrastructuur te doen en om materiaal aan te kopen.

Vanaf 1 januari geeft de stad Leuven echter geen toelage meer voor de papierslag van elf Leuvense jeugdverenigingen uit de deelgemeenten. De stad hoopt hiermee 175.000 euro te besparen, maar breekt hiermee een letterlijke belofte uit de eigen bestuursnota (zie bestuursnota stad Leuven 2013-2018, jeugd, actieplan 1.2). De termijn waarop dit gebeurt is verontrustend: op 15 november werden de jeugdverenigingen ingelicht, reeds op 1 januari 2014 wordt de toelage ingetrokken. Voor 2014 wordt een overbrugging van 80% voorzien, maar daarna is het volledig gedaan.

Het is zeer jammer dat het stadsbestuur hier wil besparen op jeugdwerking en sociale samenhang: papierslagen leren jongeren wat werken is, geeft de jeugdbeweging een positief imago en zorgen voor contact met de buurt.

Daarom hebben wij als jeugdverenigingen besloten om actie te voeren!

De actie vindt plaats op zaterdag 14 december om 13u aan de papiercontainers op de parking aan het Ymeriacomplex van Wijgmaal. We zullen daar met veel jongeren van de verschillende verenigingen samen komen om tijdens onze ( hopelijk niet laatste) papierslag onze stem te laten horen. We zullen ook de ouders van onze kinderen mobiliseren om hun steun te komen betuigen en mee actie te voeren. Er werd ook een petitie opgesteld die we willen laten ondertekenen door zoveel mogelijk sympathisanten en die we zullen aanbieden aan de bevoegde schepenen voor de gemeenteraad van volgende week, waar deze maatregel (hopelijk niet) zal worden gestemd.

De leiding en volwassenbegeleiders van Chiro Wijgmaal

Bookmark and Share