Posts getagd met ‘joorzangers’

De Leivese Joorzangers – Fieëre Margrit (Live)

Eroverheen kijken kon je niet, de Reuzen die vandaag door Leuven waadden. Een stunt van de mannen van ’73 was het, zoals reeds eerder op onze blog werd aangekondigd.

De reuzen verzamelden deze zaterdagnamiddag onder het toeziend oog van reuzenmeter Germaine Van de Walin en reuzenpeter De Vaantjesboer, voor de doop van reus Fiere Margriet, vorig jaar geboren en ingeschreven in het Leuvense register. Ter ere van deze doop schonk haar mensenmeter Denise Vandevoort haar een margriet, en liet mensenpeter Dirk Vansina de aanwezige gasten proeven van het (oude) nieuwe Luvanium bier. En zoals op elk Leuvens evenement met ambiance, sfeer en gezelligheid, konden natuurlijk ook de Leivese Joorzangers niet ontbreken; zij brachten op de Grote Markt van Leuven, o.l.v. dirigent André Van de Putte, hun ode aan “Fieëre Margrit”.

Wie na het horen van dit schoons trouwens zin krijgt om mee te zingen, én lid is van een jaartal, mag gerust weten: ze zijn nog op zoek naar jonge(re) stemmen!

Me gon ale de legènde vertelle van een vrueme Leivenes. Et was e mase. Ze wid vermued en ternoo zoleg verklood…De legènde van Fieëre Margrit…

In twèllefvoëfentwinteg, achter et Leives statoeës
Stond er nen èrbèrg, geu gekind, alleman was doo toeës
Sint Joures was de noom en doo was altoëd lozjemènt
Ge kost er eite kroëge, vei ne kuk en vei ne sènt

Den boos van d’èrbèrg was Amandes, soome mei zen vraa
Margrit was doo et maase en een goei, ‘k zen eu moo daa
Ze was ieël vloëteg en ieël dèfteg, uek serjeis en vruem
E masken oeët de diezend, alei nen èchten druem

Up zeik’ren oovend uede z’iemand kloppen up de dei
Margrit was zjist on’t koise, in eire neglizjei
De zook was al geslouten en et eite weggezet
Moo doo stonten acht pelgrims en ze vreuge noo e bed

Amandes liet ze binne, oë paasden on zen kas
Zen vraa bakten e pouse frit, persies of ’t nikske was
En Fieër Margrit liep noo de Woënpès, vei een kroeëk mei woën
De zon doë was al onder, ’t was in de mooneschoën

Moo as ze vrum kwam mei de woën, zag ze twieë loëke lê
Amandes en zen vraa woore de kieël ouvergesnê
Doë pelgrims wore sjèlme, up ziek noo ewa jèld
Z’aane de kas geplunderd, de winst was al geteld

Margrit doë wid dan vastgesjêd, en sebiet meigesleid
Ze waa eir nog verwieëre, moo dan es et gebeid
Ze wid gemolesteid en oeëtgeklieëd en dan verkracht
Doo was niks on te deun, want doë sjèlme woore mei acht

Ze smeiten eir dan in de Doël vei er vanaf te zoën
Margrit dreif up et wooter, up de rig van een dolfoën
Nen ingel kwam gevlouge, da was e machteg zicht
En ueg tisse de wolke schein er een eimels licht

Margrit doë dreif, ni te gelueve, teige de struem in
Vanêr noo ’t stad, de minsen ouden ennen oosem in
Et was een ècht mirookel, mesjin geluefd’et nit
Moo al de Leivenieërs onbidde Fieër Margrit…

In de Sint Pieëeterskerk branne ze dikkes een boezjie
Doo stoot uek eir kapelleke, mei d’èchte relikwie
Van maases en den oreka, es ze de patronès
Woële zen allemoo fieër, up zue een Leivenès…

Da was naa de legènde van de zoolege Margrit
Vei ons es et een oëlege, moo zuevêr kwamp et nit
Doo wid pertèng nen brief gestied noo Rueme vei de Paus
Moo mei te woëneg jèld…zue emme z’ons verteld
Fieëre Margrit, wie kint ze ni-it
Martelarès, patronès en Leivenès…

Originele versie: André Van de Putte.
Vernieuwde Leuvense spelling (in voege sinds augustus 2013): Hugo Geeraerts.
Tekst gepubliceerd met toelating van het koor “DE JOORZANGERS”.

Bookmark and Share

Kerstconcert 2013 van de Joorzangers

Zondag 22 december om 15 uur zingen DE JOORZANGERS in de Sint-Pieterskerk hun jaarlijks kerstconcert.
U kunt er niet minder dan vijftien kerstliedjes beluisteren, allemaal in het Leuvens dialect!
Het koor staat onder leiding van dirigent en tekstschrijver André VAN DE PUTTE.
De toegang is gratis.
Wij bevelen u aan op tijd te komen, want vorig jaar zat de kerk vol!
Dit is tevens een gelegenheid om de nieuwe verwarmingsinstallatie te testen!
U mag vanzelfsprekend meezingen. Er zijn liederteksten ter beschikking.
De vroegere voorzitter van de “Mannen van het Jaar”, Jean-Marie Velghe, formuleerde het ooit als volgt:
“Bestaat er nu iets authentieker met Kerstmis als mooie kerstliedjes, gebracht door een zangkoor dat samengesteld is uit niets anders dan nette mannen?”

Welkom!

VERTOILD in het Leives:

Zondag den 22ste deisember um 15 iere zinge DE JOORZANGERS in de kerk van Sinte-Pieëter enne joorloëks kèsmiskonsêr.
Ge kint doo zue moo èfkes vaftien kèsliekes beloistere, allemoo in ‘t Leives dialekt.
Et kuer stoot onder de loëding van dirizjent en tekstschroëver Andrè VAN DE PUTTE.
Den antrei es van verniet.
Me rekommandeire wel van uptoëd te koume, want passeide joor zat de kerk ieëlemoo vol!
Terwoëlest edde de kans vei de nief sjoffaasj te probeire!
Ge meigt vanoëges meizinge. De tekste van de liekes zèlle disponiebel zoën.
De vrigere veizitter van de “Manne van ‘t Joor”, Jean-Marie Velghe, doëne ieë van zje lieëve da zue ne kieë gezieëd, se:
“Bestoot er naa iet ottentieker mei Kèsmis as schuen kèsliekes, gebrocht dei e zangkuer da somegesteld es oeët niks annes as pronte manne?”
Willekum!!

Bookmark and Share

‘Kèsmismelansj’ in Sinte Pieter

Bestoot er iet ottentieker mei Kèsmis as schuen kèsliekes gebrocht dei e zangkuer da somegesteld es oeet niks annes as pronte manne?

As ge doo moest einen up ziek zoën, komt dan den 23ste deisèmber noo de Sinte Pieterskerk.

Um 15 ier bringe ‘De Joorzangers’ doo droë kotties on e stik enne schoenste kèsliekes, klassieke en minder klassieke, moo altoëd in onvervalst Leives.

Wel joo, ‘De Joorzangers’ zen ontsproute in de schuet van et Keininkloëk Verbond van de Joortalle en sinds 2005 bloëve doë mannen ons ononderbrouke ongenoom verrasse mei ne repertwaar die noëg gappresjeid wed dei de Leivese bevolking.

Zuedus ge wet woo eine den 23ste en as ge e bekke boë stèm zoët meigde goële gerist meizinge.

Kèsmis up ze best!

Bookmark and Share

De Joorzangers op de nieuwjaarsreceptie van de Jaartallen

Bookmark and Share

De Joorzangers brengen een carnavalslied uit

‘De Joorzangers’ voorstellen hoeft wellicht niet meer. Ontstaan in 2004 met een vijftiental mannen, leden van de vriendenkringen Mannen van het Jaar, tellen zij vandaag reeds meer dan dertig zangers. Koorleider André Van de Putte (1936) zorgt ervoor dat bij de maandelijkse repetities regelmatig nieuwe liedjes worden ingestudeerd.

Er is geen gebrek aan zangmateriaal. Er bestaat heel wat moois in Groot Leuven dat ofwel gekend is, ofwel te (her)ontdekken valt. Liedjes over onze stad, over het volksleven, het gezelschap- en verenigingsleven. Volkse liedjes, luimige liedjes of liedjes met wat meer poëtische of zelfs religieuze inslag. Een muziekdoos vol schatten waarin ‘De Joorzangers’ hun gading vinden.

Met ‘BOMMA, BOMMA, BOMMA’ betrekken zij nu het carnavalgebeuren in hun repertorium.

De Leuvense carnavalsvereniging de ‘Orde van de Pietermannen’ ontstond immers uit het Verbond der Jaartallen in 1968. Dit carnavalseizoen vieren zij hun 4 x 11 of 44jarig bestaan. Het kon niet anders of ‘De Joorzangers’ zouden als geschenk voor de Pietermannen een carnavalslied uitbrengen.

Een actueel gebeuren vormde het uitgangspunt. Koorleider André Van de Putte zorgde voor de tekst op de muziek van een Braziliaanse traditional. Ter gelegenheid van de viering van 4 x 11 jaar van de ‘Orde van de Pietermannen op zondag 6 november 2011 in de voorzaal van het stadhuis werd de Leuvense carnavalskraker 2011/2012 officieel voorgesteld.

Beluister hier het carnavalsnummer van de Joorzangers.

Bookmark and Share

Verbond der jaartallen wordt vijftig

Gisteren werd het vijftig jarig bestaan van het Verbond der Jaartallen Leuven plechtig gevierd in de gotische zaal van het Leuvense stadhuis.

Uit handen van gedeputeerde Karin Jiroflée ontving de Verbondsvoorzitter het brevet ‘Koninklijk’ . Het Verbond mag zich vanaf nu het ‘Koninklijk Verbond der Jaartallen Leuven’ noemen.

De Verbondsvoorzitter Jean-Marie Velghe gaf een overzicht van 50 jaar Verbond en bedankte alle ex- en huidige bestuurders voor hun inzet en doorzettingsvermogen om onze verenigingsvorm, uniek in de wereld en eigen aan Leuven, te promoten en in goede banen te leiden. Het speciaal voor deze gelegenheid samengesteld schetsenboek ‘Het Jaartallenleven van Leuven’ (beperkte uitgave) werd voorgesteld. Kunstenares Inne Haine zorgde voor de schetsen – Patrick Staudt borstelde de teksten fijn. De voorzitter besteedde ook aandacht aan de jaartallenrevue ‘Leive, Gieene Zieever’ op 7, 8 en 9 oktober. Het Verbondskoor ‘De Joorzangers’ bracht naast enkele gekende liedjes ook het speciaal gelegenheidslied ’t Verbond es fafteg.

Schepen Dirk Vansina feliciteerde het Verbond met zijn vijftigjarig bestaan en de inzet voor het verenigingsleven in Leuven en lichtte een tipje van de sluier op aangaande het bloementapijt tijdens Leuven Kermis, dat volledig in het teken van het Verbond zal staan. Hij verwees ook naar de persconferentie van woensdag 17 augustus waar alles in het teken zal staan van het ‘Festivalgebeuren 2011’ en meer bepaald het ‘Festival van de Mannen van 1961’. Zij worden ook vijftig jaar. De Leven in Leuven redactie noteerde ook dat er een kans bestaat dat er binnenkort een vriendenkring ‘vrouwen van het jaar’ zal opgericht worden. De vrouwen van de mannen van blok 9 vormen immers al enkele jaren een hechte vriendenkring en toonden hun nieuwe uniform tijdens de Meyboomplanting.

Koninklijk Verbond der Jaartallen Leuven wordt vijftig

Koninklijk Verbond der Jaartallen Leuven wordt vijftig

Koninklijk Verbond der Jaartallen Leuven wordt vijftig

Meer foto’s op flickr.

Meer filmpjes op youtube.

Bookmark and Share

De Joorzangers vliegen erin

Op donderdag 21 oktober werd in de gotische zaal van het stadhuis de tweede CD van ‘De Joorzangers’ voorgesteld. Volgende liedjes zijn daar op te vinden: Et lied van Pope Toune – Drinklied – Lizzy van de Kruen – Den Boerinnekesdans – Het kleine café aan de haven – Moëbuemlied – Edde dat al gezien? – Et dondert en het bliksemt – On et strand – Mesjin zit God te jènke – Droë Slubbers – Kèsmismelange. De CD kan je kopen tegen de prijs van 15,00 euro in de burelen van De Streekkan,t Brusselsesteenweg 66 te Herent, bij Paulus-Buelens, Tiensestraat 39 te Leuven of in café ‘Tempo’ de Becker Remyplein te Kessel-Lo.

“Twiee joor zen er verboë gegon sins et verschoëne van den ieeste CD van De Joorzangers. En voilà, up onvroog zen ze al vanêr doo mei ne vèsse kompakt disk vol streikgebonge liekes, uefdzokeloëk in et Leives dialèkt en dat es zue e bekken et andelsmêrk van doë keune zangers. Liekes uek die mieestal gon ouver teustande, gewèntes en foëte die ouveral ieel erkinboor zoën. Alei, wat da se bringen es ni mieer of ni minder as pier natier. Zonder veil fioriturkes. Wellicht zelle doë Joorzangers noent ni meigen uptreiden in de Scala van Milaan. Moo dat es uek ennen ambiesse nit. Ze zinge wel tot vermook van talleuze inwueners van Leive en natierloëk uek minse van oeet de periferie van doë broeesende stad. Ze zen dan uek te bewondere en te beloistere up de mieest oeetieenluepende geleigeneide. Da kan zuewel zoën up et stadoees, in de kerk, up de Leivese kèsmèt, as up een braderie in d’ieen od d’ander woëk. En vermits da se ieenegte jore gelê zen ontston in de schuet van et wieereldberumd Verbond van de Leivese Joortalle, mieer bepoild in et joor 2004, nen istourissen dotem, goot er uek gieen aktivitoët van dat upmêrkeloëk en uniek Verbond verboë, of ze wedde gevroogd vei al doë evenemènten up te fleire mei ennen onsteikeloëk gezang. Vei ale moo te zê da se een importante ploits ingenoumen emme on et Leives firmamènt en al geroeemen toëd dieel oeetmoke van et ludiek oupenboor kunstbezit van Leive.

Brèf, ze weite mei ouvertoeeging en entoeziasme et publiek te boeie en een gezellege sfeir te krejeire.
De Joorzangers emmen in ieder geval wei veil plezier belieefd on de realizose van deizen twidde CD en ze verwachte, ieerloëk gezieed, van alen etzèlfste …..”

Bookmark and Share

1ste Full-CD van Mannenkoor “DE JOORZANGERS” uit Leuven

Donderdag 13 november 2008 werd onder grote belangstelling de 1ste Full CD van “De Joorzangers” aan de pers voorgesteld.

In Leuven heeft het altijd al gewemeld van vriendenkringen, sociëteiten, maatschappijen en verenigingen.

Maar aan de top staan zeker en vast de “Mannen van het Jaar” of anders gezegd “De Joartallen”. Mannen geboren in hetzelfde jaar, zonder rekening te houden met beroep, stand, politieke en godsdienstige gezindgeid, vormen een sociëteit van als ze 40-Jaar worden en leven dan toe naar hun 50ste verjaardag. Het is een periode van talloze activiteiten, zowel publiek als meer privé.

En laat ons maar gerust zeggen, eens dat ze ‘Abrahams’ geworden zijn, gaan ze er op hun gemakje mee door, als het kan tot ze honderd jaar zijn.

De Mannen die geboren werden in 1840 zijn met deze traditie begonnen. Ieder jaar staat er nog altijd een nieuw jaartaal klaar om eraan te beginnen en mee op de kar te springen. Leuven is wel de enige Stad in de wereld met zo’n unieke vorm van verenigingsleven.

Er bestaat dan ook een “Verbond der Jaartallen” om al deze onstuimige mannen min of meer in het gareel te laten lopen.

Het is dan ook bijna niet te geloven dat het geduurd heeft tot in 2004 voor er plotsklaps gedacht werd aan het stichten van een Zangkoor “De Joorzangers” om nu en dan activiteiten van de Jaartallen op te fleuren. Maar zoals het dikwijls gaat; een klein vonkje is soms genoeg om een sluimerend vuur aan te steken.

Kortom een 20-tal bevlogen mannen hebben hun semmen geakkordeerd en, na een korte doopplechtigheid, zijn ze eraan begonnen.

De voor een groot deel verloren gegane Leuvense traditie van bloeiende Leuvense zangverenigingen indachtig, groeide het enthousiasme naarmate de repeties mekaar regelmatig begonnen op te volgen en de nodige structuur kregen. Het samenhorigheidsgevoel nam toe en dat is toch één van de voornaamste kenmerken van de “Mannen van het Jaar”. Wat men al zingende beleeft, wordt niet licht vergeten. Ook de stemmen begonnen meer en meer unisono te klinken. Ze zijn niet meer gestopt, integendeel, ze worden nu ook al her en der gevraagd.

Er is geen gebrek aan zangmateriaal. Er bestaat heel wat moois in Groot Leuven dat ofwel gekend is, ofwel te (her)ontdekken valt. Liedjes over onze stad, over het volksleven, het gezelschaps- en verenigingsleven. Volkse liedjes, luimige liedjes of liedjes met wat meer poëtische inslag. Een muziekdoos vol schatten waarin ‘De Joorzangers’ hun gading vinden en waarmee ze U aangenaam in de oren willen klinken. Steeds op Jaartallenmaat, zonder kapsones.

De Mannen van het Jaar kennende, moet het jullie dan ook niet verbazen dat zoiets vroeg of laat zou resulteren in een CD. Een doorslag van een optreden. Opgenomen in volle repetitie, als de stemmen al een beetje gerodeerd waren. Puur natuur. Een performance zonder pretentie, zonder fiorituurtjes. Allez, op ‘jaartallenniveau’. We zijn tenslotte maar ‘simpele mensen van hier, we zijn geen superman, maar van als we een liedje kunnen zingen, zijn we alleman’.

Wij beleven er in ieder geval veel plezier aan en we hopen van jullie hetzelfde.

Koorleider: André van de Putte
02 767 66 21
vandeputte.andre@skynet.be

Verbondsvoorzitter: Jean-Marie Velghe
0496 40 10 63
jean-marie. velghe@telenet.be

(CD = 15,00EUR/stuk te koop in de burelen van ‘De Streekkrant’ Mgr. Ladeuzeplein 29 3000 – Leuven 016 31 05 31)

Meer Foto’s

Bookmark and Share

Vriendenkringen Mannen van 1959 stellen programma 35ste Meyboomplanting Leuven voor

Zaterdag 26 Juli 2008 heeft de Vriendenkring “Mannen van 1959″ vzw het programma voor de 35ste Leuvense Meyboomplanting 2008 op Zaterdag 9 augustus 2008 voorgesteld in de Raadskelders van het Leuvense Stadhuis in het bijzijn van de Brusselse Meyboomvrienden.

De Voorzitter van de Vriendenkring Mannen van 1959 vzw en de Leuvense Meyboomgezellen had het volgende uit te leggen aan de aanwezigen.

Persmededeling: Meyboomplanting 9 augustus 2008

Traditioneel planten de Leuvense jaartallen ook dit jaar de ‘ECHTE’ Meyboom, zoals steeds een voorrecht voorbehouden aan blok 9. Op zaterdag 9 augustus 2008 zal dit voor de 35ste keer op rij gebeuren. Dit is al de negende planting door de “Mannen van 1959″. De tijd vliegt voorbij. In 2009 planten wij onze laatste boom en vanaf 2010 is het aan onze opvolgers, de “Mannen van ’69” om deze historische traditie verder te zetten.

Dit jaar valt de Meyboomplanting samen met Marktrock. Wegens omstandigheden werd de datum van dit evenement gewijzigd en dat vinden wij spijtig. Want een folklore-evenement gaat niet echt samen met een rockfestival en zeker niet op dezelfde plaats, maar we zullen er het beste van maken ondanks de opgelegde veiligheidsbeperkingen.

Op zaterdag 9 augustus blijft de Grote Markt echter voorbehouden aan de Meyboomplanting en er wordt gezorgd voor een groot volksfeest. Hopelijk zijn de weergoden ons dit jaar ook goed gezind.

Lees verder.

Bookmark and Share