Posts getagd met ‘Kesselberg’

Archeologische vondsten op Kesselberg

Dat de Kesselberg archeologisch een belangrijke site is, bleek eerder al uit onderzoek van de Leuvense professor Mertens in 1959 en uit opgravingen van de amateurarcheologen professoren Boschmans en Scheys van de KULeuven.

Ter voorbereiding van een bescherming als archeologische site liet het Agentschap Onroerend Erfgoed (Vlaamse Overheid) archeologisch onderzoek verrichten. Uit het onderzoek bleek de zeldzaamheid van de ontdekkingen en het wetenschappelijk potentieel van de site. Het agentschap zal nu een beschermingsdossier voorbereiden voor de bevoegde minister.

Na de Keizersberg zal de Kesselberg de tweede beschermde archeologische site worden op Leuvens grondgebied.

Uit het onderzoek bleek dat de Kesselberg een belangrijke plek was in de ijzertijd (800 tot 52 voor Chr.). Een hoogtenederzetting uit de ijzertijd of oppidum is een goed verdedigbaar vluchtoord waar de plattelandsbevolking uit de omgeving kwam schuilen wanneer vijandelijke legers door de omgeving trokken. Dit soort sites ligt meestal op een plateau en is omgeven door grachten, aarden wallen, soms voorzien van palissaden of soms zelfs een stenen constructie.

Deze oppida zijn vooral karakteristiek voor de midden- en late ijzertijd. In Vlaanderen zijn slechts zes (kleinere) locaties geïdentificeerd waar een hoogtenederzetting uit de ijzertijd voorkomt. Deze ontdekking maakt de Kesselberg dan ook erg interessant. De resten van de ijzertijdwal zijn nog altijd te zien in het landschap.

Binnen het terrein van de omwalling werden tijdens een kleine opgraving aardewerk en huttenleem uit de tweede helft van de midden-ijzertijd (ca. 400/250 voor Chr) aangetroffen. Van twee grote potten, wellicht voorraadpotten of ‘containers’ die werden gebruikt voor de opslag van vloeistof, konden de scherven opnieuw in elkaar gezet en gereconstrueerd worden. Ze behoren tot de oudste en meest volledige archeologische voorwerpen die in Leuven werden gevonden.

Schepen van monumentenzorg Dirk Vansina: “Deze twee gerestaureerde voorraadpotten zullen de komende maanden te bezichtigen zijn in het stadskantoor. Door de potten in het onthaal te plaatsen, kunnen we vele Leuvenaars bereiken en hen dit bijzondere verhaal vertellen. “

pot

Daarnaast werden op de Kesselberg ook resten van de Middeleeuwse versterking Kesselstein gevonden.

De stenen burcht Kesselstein heeft altijd tot de verbeelding gesproken. Het werd in de 16e eeuw al vermeld in de Leuvense geschiedschrijving als vervallen vesting. Men sprak zelfs van een tunnel die Kesselstein verbond met Keizersberg (aan de overkant van de Dijle), wat vrijwel onmogelijk is. Er wordt wel aangenomen dat Kesselstein en Keizersberg visueel met elkaar in contact stonden.

Kesselstein was bedoeld als voorpost in de verdediging van Leuven. Door het huidig onderzoek kon Kesselstein exact worden gelokaliseerd. Er werden een buitenmuur, een vierkant gebouw en een ronde toren in kaart gebracht. Het Kesselstein werd vermoedelijk gebouwd in het eerste kwart van de 11de eeuw na Chr. als een soort van voorpost of uitkijkpost. Mogelijk werd het gebouwd door de Leuvense Graaf Lambrecht-met-de-Baard in 1013. In de 16de eeuw spreekt men in historische bronnen over een sterk vervallen vesting in ijzerzandsteen die zich op de Kesselberg bevond.

plan

Bookmark and Share

De stad pakt vandalisme in natuurgebieden aan

Groene ruimten zijn erg belangrijk in een stad als Leuven. Ze bieden ontspanningsruimte, hebben een luchtzuiverend en klimaattemperend effect en verhogen de biodiversiteit. Enkele natuurgebieden hebben jammer genoeg te kampen met vandalisme.

De stad beheert enkele parken en natuurgebieden. De meeste parken, zoals de kruidtuin of het stadspark, worden ’s avonds afgesloten en zijn ’s nachts dus niet toegankelijk voor het publiek. Maar heel wat openbare natuurdomeinen kunnen niet worden afgesloten, wat soms problemen oplevert.

Natuurgebied De Kesselberg in deelgemeente Kessel-Lo heeft sinds enkele maanden te kampen met hardnekkig vandalisme. Ter hoogte van het panoramisch uitzicht worden ‘s nachts regelmatig kampvuurtjes ontstoken. Dat is verboden. Omdat er geen droog kreupelhout in de omgeving is, worden afval, hekwerk of vernielde poortjes opgestookt. De vandalen riskeren brand te veroorzaken in het natuurgebied en de schapen op stang te jagen. De aanblik van verbrande rommel en de afgebroken infrastructuur is niet leuk voor de andere bezoekers. Het herstellen van de schade kost handen vol geld.

Ook op de Keizersberg zijn regelmatig problemen. Vandalen gooien bijvoorbeeld met stenen en stokken naar de dieren.

De veldwachter en de politie voerden al regelmatig controles uit. Maar omdat de problemen aanhouden, zullen ze nog meer en vaker controleren. Bij betrapping op heterdaad stelt de politie of de veldwachter een proces verbaal op dat aan het parket wordt overgemaakt.

De stad vraagt ook aan voorbijgangers en inwoners om waakzaam te zijn en eventuele onregelmatigheden op de Kesselberg en de Keizersberg te melden aan de politie. Dat kan op tel. 016 21 06 10.

Bookmark and Share

Kesselberg

De Kesselberg was mij tot recent niet bekend. De Kesselberg is een heuveltop die boven Kesseldal (Kessel-Lo) uittorent. Deze heuveltop is zeer goed zichtbaar als je op de E314 voorbij de op- en afrit Kessel-Lo komt. De Kesselberg is een natuurgebied in eigendom van Stad Leuven. Het interessante is dat je dit natuurgebied kan bezoeken. We hadden onze wagen geparkeerd in de Wilselesteenweg te Kessel-Lo, waar een paadje naar een trap naar boven leidt. Het paadje ligt links van feestzaal Kesseldal (Wilselesteenweg 268).

IMG_2691

In het natuurdomein is er een wandelpad aangelegd. De gele paaltjes waarmee dit wandelpad aangeduid wordt bleken hier en daar te ontbreken. Gelukkig is het domein vrij klein en kan je moeilijk verloren lopen.

Boven op de Kesselberg heb je een mooi uitzicht over de Dijle-vallei. Als het klaar weer is, kan je zelfs van het uitzichtspunt het Atomium zien. Het oriëntatiebord op het uitkijkpunt biedt enige hulp waar je het Atomium moet zoeken.

IMG_2684

Het Kesselberg domein is ook van historische waarde. Er is nog een geologische groeve waar vroeger ijzerzandsteen gewonnen werd die onder gebruikt werd voor de versterkingen rond Leuven.  Ooit moet er op de Kesselberg een burcht gebouwd zijn, maar de laatste sporen hiervan zijn in de 19de eeuw verwijderd.

IMG_2690

Het Kesselberg natuurdomein is best een bezoekje waard. Je moet er wel mee rekening houden dat het wandelpad niet kinderwagenvriendelijk is. Op minder dan een uur heb je zeker de ganse wandeling afgelegd. Met kinderen erbij kan het natuurlijk wel wat langer worden.

Bookmark and Share