Posts getagd met ‘khleuven’

KHLeuven zet deuren open

De KHLeuven verwacht ook dit jaar weer zo’n 1.500 jongeren die komen kennismaken met het opleidingsaanbod. In juni zijn er immers nog heel wat 18-jarigen die nog geen definitieve studiekeuze hebben gemaakt. Op woensdag 27 juni zetten alle departementen de deuren open, van 14u00 tot 16u30.

Nog vele laatstejaars middelbaar onderwijs twijfelen over de studiekeuze die ze voor september moeten maken. Einde juni is een cruciale periode in het keuzeproces van deze laatstejaarsstudenten secundair onderwijs. De KHLeuven biedt hen daarom op woensdagmiddag 27 juni de uitgelezen kans om op een informele manier met de lectoren en studenten kennis te maken. Alle campussen van de KHLeuven zetten mee de deuren open, zowel in Leuven, Heverlee als Diest.

Meer info over de infodag op http://www.khleuven.be/Info-inschrijven/Infomomenten

Bookmark and Share

Studenten KHLeuven ontwerpen insectenhotel

Studenten van de Lerarenopleiding van de KHLeuven kregen als opdracht een techniekproject op te starten voor de eerste graad van de middelbare school. Het resultaat is het project ‘Bijen in nood’, inclusief een bouwpakket voor een mini insectenhotel. Een origineel initiatief om leerlingen te laten kennismaken met de verschillende mogelijkheden van techniek. Het project is bovendien vakoverschrijdend: er gaat ook aandacht naar het belang van de woning van bijen en hun functie in de natuur.

Hoe begin je aan het bouwen van een insectenhotel? Wat zijn solitaire bijen? Waar bevinden ze zich graag? Wat is hun functie in onze tuin? Aan de hand van een gedetailleerd stappenplan maakten de toekomstige leerkrachten in maart voor de eerste keer een mini insectenhotel, samen met de leerlingen van het Heilig-Hartinstituut Heverlee. Zowat 400 leerlingen namen een insectenhotel mee naar huis. “We willen dat leerlingen opnieuw enthousiast worden voor de wonderen der techniek en hopen dat ze door een projectmatige aanpak ook meer respect krijgen voor wat techniek kan realiseren,” zegt Tine Feyaerts, docent van het onderwijsvak ‘techniek’ bij de KHLeuven Lerarenopleiding.

Het insectenhotel is er eentje van de 21ste eeuw. Door de QR-codes op het hotel te scannen kan je al het lesmateriaal downloaden op je smartfone en tablet. Op donderdag 24 mei demonstreerden de studenten van de KHLeuven het project aan alle geïnteresseerde leerkrachten (eerste graad middelbare school). Door de recente vernieuwingen van het schoolvak en het grote tekort aan leerkrachten ‘techniek’ is er immers veel vraag naar creatieve ideeën en didactische tips om de lessen techniek in te vullen.

Het project ‘Bijen in nood’ kwam tot stand in overleg met de dienst land- en tuinbouw van de provincie Vlaams-Brabant. Ook daar lopen volop acties om particulieren bewust te maken van de functie van solitaire en andere bijen.


Foto’s door Tine Feyaerts.

De gebruikte lesdocumenten zijn vrij te downloaden. Voor vragen kan je steeds terecht bij Tine Feyaerts.

Bookmark and Share

KHLeuven start met Bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen

Vanaf september 2012 biedt de KHLeuven een bacheloropleiding aan die uniek is in Vlaanderen. Het departement Sociale School Heverlee neemt de bacheloropleiding ‘Sociale readaptatiewetenschappen’ over van het Hoger Instituut voor Readaptatiewetenschappen. Deze opleiding richt zich tot iedereen die kinderen, jongeren en hun omgeving op een professionele manier wil ondersteunen.

Het departement Sociale School Heverlee biedt al meerdere decennia een kwaliteitsvolle opleiding tot sociaal werker aan. Vanaf september 2012 organiseert het departement een tweede professionele opleiding tot bachelor in de sociale readaptatiewetenschappen. Met dit uniek aanbod speelt de KHLeuven in op de noden van de arbeidsmarkt. Uit cijfers van het Hoger Instituut voor de Arbeid (KU Leuven) blijkt dat tegen 2020 het aantal vacatures in Vlaanderen voor opvang van kinderen en jongeren zal oplopen tot 7.000, dat is een stijging met maar liefst 13%.

Uitgebreide jobmogelijkheden
Afgestudeerden van de bachelor SRW zullen moeiteloos werk vinden in de bijzondere jeugdzorg en voorzieningen die residentiële en/of ambulante hulp uitbouwen voor kinderen en jongeren. Deze jeugdwelzijnswerkers kunnen ook terecht in ondersteuningsinitiatieven voor minderjarigen met een handicap en in voorzieningen voor opvoedingsondersteuning. Ook diensten van kinder- en buitenschoolse opvang of opvoedingswinkels zien deze professionals graag komen. Ook in schoolcontexten en leerlingenbegeleiding is er vraag naar deze expertise.

Theorie en praktijk
Werken met kinderen en jongeren en gezinnen in vaak complexe probleemsituaties is niet eenvoudig. De opleiding SRW voorziet dan ook een stevige basis met inzichten in mens- en gedragswetenschappen, gecombineerd met stage-ervaringen in de praktijk. Studenten zullen kunnen rekenen op de gebruikelijke studiebegeleiding van de hogeschool en het departement. In de opleiding is ook een internationaal luik gepland. De opleiding sluit trouwens dicht aan bij internationale initiatieven in het domein ‘child and youth care’.

Zalmtrapmodel
Afgestudeerden van de graduaatopleiding orthopedagogie of andere graduaten, behaald in een Centrum voor volwassenenonderwijs, kunnen moeiteloos instappen in de opleiding SRW en een bachelordiploma behalen. Zo speelt de KHLeuven in op de tendens naar een ‘zalmtrapmodel’: studenten laten slagen in het hoger onderwijs op basis van eerder verworven competenties en kwalificaties.

Afgestudeerde bachelors SRW kunnen zich verder bekwamen in diverse bachelor-na-bachelors en/of masters aan de hogeschool of universiteit. De nieuwe bachelor slaat ook bruggen naar andere studiegebieden van de KHLeuven, in het bijzonder naar de bachelor-na-bacheloropleiding Buitengewoon onderwijs van het departement lerarenopleiding.

Infodag
Op zaterdag 12 mei 2012 organiseert de KHLeuven een infodag in de sporthal in Heverlee van 10 tot 17u. Lectoren van de hogeschool geven er meer uitleg over de nieuwe opleiding.
(http://www.khleuven.be/Info-inschrijven/Infomomenten)

Bookmark and Share