Posts getagd met ‘kinderarmoede’

Voorstel tot samenwerken tegen lege brooddozen

Omdat kinderarmoede helaas ook in ons land een realiteit is, neemt de redactie van Leven in Leuven onderstaand persbericht van Mich De Winter (sp.a) over:

De afgelopen week kwam onderwijs wel op een zeer vreemde manier in het nieuws: de inhoud van de brooddozen van kinderen. Lege brooddozen zijn een symptoom van een groter, achterliggend probleem. Het tijdschrift Klasse wijdt er zijn oktobernummer aan: armoede en kinderen. Volgens de cijfers zitten er in elke klas 2 kinderen die opgroeien in armoede. “In Leuven zijn de cijfers al een aantal jaren stabiel. Dit maakt het probleem echter niet minder schrijnend. Onbetaalde facturen zijn voor scholen een probleem. Het verlies dat ze hierdoor hebben, heeft effect op andere uitgaven.” stelt gemeenteraadslid Mich De Winter. ”Het zijn ook net deze kwetsbare kinderen die omwille van deze problematiek vaak van school veranderen. Op deze manier blijft armoede soms te lang onder de radar. Om kinderen en scholen sneller te ondersteunen en te helpen wordt dit best structureel aangepakt.”

Hij vraagt daarom de stad Leuven om initiatief te nemen om alle partners samen te brengen en het probleem multidisciplinair aan te pakken: alle Leuvense basis- en secundaire scholen, de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB), het Lokaal Overlegplatform (LOP), OCMW Leuven, Stad Leuven,… Afzonderlijke initiatieven kunnen zo op elkaar worden afgestemd. Het OCMW-beleid biedt soms al een tijdelijke oplossing. Wanneer hierover overleg is met alle partners en scholen kunnen problemen sneller opgemerkt worden en kan op gepaste manier naar een oplossing gezocht.

“Een uitkomst van dit overleg zou een schoolcharter kunnen zijn.” stelt De Winter voor. In een schoolcharter kunnen afspraken en aandachtspunten worden opgenomen die alle scholen hanteren als het over armoede gaat. ‘Gesprekken over openstaande rekeningen worden nooit met de kinderen of jongeren gevoerd maar enkel met de ouders’, zou een voorbeeld kunnen zijn. Een ander voorbeeld van een afspraak is om materiaallijsten niet in het begin van het schooljaar te geven, maar op het einde van het vorige schooljaar of bij inschrijving. Ouders kunnen dan gebruik maken van de koopjesperiode of hun aankopen spreiden over een langere periode. “De kracht van een dergelijk schoolcharter is dat het school- en netoverschrijdend tot stand komt, in samenwerking met verschillende partners. En het dient om ALLE kinderen maximale kansen te geven,” zegt De Winter nog.

Graag horen wij ook jullie mening over deze problematiek.

Bookmark and Share