Posts getagd met ‘kinderopvang’

Stad Leuven krijgt extra plaatsen kinderopvang

“De nood aan kinderopvang is zeer groot in Leuven. Dat voelen alle kinderopvangorganisaties dagelijks aan de praktijk. Ook als stad krijgen we dagelijks van wanhopige ouders te horen dat ze geen kinderopvang vinden, met als vraag wat de stad hieraan doet ?”, zegt schepen van sociale zaken, Denise Vandevoort.

De stad investeerde de laatste jaren al veel in kinderopvang. Drie jaar geleden huurde de stad achter het Heuvelhofpark een gelijkvloers met een capaciteit van 23 kinderopvangplaatsen. Er werd een gloednieuw, ruim kinderopvangcentrum gebouwd op de Philipssite. Dit gebouw met een capaciteit van 144 plaatsen, de Girafant, opende een jaar geleden de deuren. In de binnenstad blijft een deel van het vroegere kinderopvangcentrum Craenendonck benut en er wordt gewerkt aan een nieuwe vestigingsplaats met uitbreiding van capaciteit.

“Maar de nood aan erkende plaatsen blijft stijgen in Leuven. Als stadsbestuur waren we dan ook zeer verheugd dat de Vlaamse regering besliste om dit jaar 4,168 miljoen euro extra toe te kennen voor uitbreiding van de voorschoolse kinderopvang, en met de mededeling dat Leuven in aanmerking kwam voor het indienen van aanvragen hiertoe”, aldus schepen Vandevoort.

Kind en Gezin vroeg advies aan het stadsbestuur over de verdeling van de bijkomende voorschoolse kinderopvangplaatsen. Na overleg met de SARKO (stedelijke adviesraad kinderopvang) adviseerde stad Leuven dat de bijkomende plaatsen billijk over de stad moesten verdeeld worden en dat die plaatsen zo snel mogelijk moeten gerealiseerd worden door de aanvragende organisaties (streefdatum 1 september 2011) gezien de dringende en hoge nood in Leuven.

“We zijn bevoegde minister Jo Vandeurzen en Kind en Gezin dan ook erkentelijk voor het principieel akkoord voor capaciteitsuitbreiding met 18 plaatsen voor het stedelijke kinderopvangcentrum De Girafant. Ook een aantal andere erkende kinderdagverblijven in Leuven verkregen een uitbreiding: de Kabouterberg van de KUL, de Slabbertjes vzw en de Wigwam vzw”, zegt schepen Vandevoort. “Als stad nemen we onze verantwoordelijkheid en we zullen onze capaciteit dan ook zoals beloofd tegen 1 september met 18 plaatsen uitbreiden.”

Toch blijft de nood hoog in Leuven. Uit berekeningen blijkt dat er ongeveer 500 plaatsen voorschoolse kinderopvang tekort te zijn. Hopelijk biedt het nieuwe decreet hiervoor in de nabije toekomst meer mogelijkheden.

Bookmark and Share

Lancering website kinderopvangleuven.be

Na het blijde nieuws van een zwangerschap, volgt bij heel wat Leuvense ouders een moeizame en vaak langdurige zoektocht naar kinderopvang. Daarom lanceert Centrum voor Kinderopvang ‘Het Kind’ een website die het zoeken, aanvragen en toewijzen van kinderopvang in Leuven vlotter en toegankelijker moet doen verlopen.

Tijdens hun zoektocht naar kinderopvang botsen ouders op allerlei obstakels: ze lopen verloren in de veelheid aan opvangvormen en –types, krijgen bij elke inschrijving steevast te horen dat hun kind door het schrijnend plaatstekort in Leuven op de wachtlijst komt te staan, enzovoort. Kinderopvanginitiatieven op hun beurt worden overstelpt met aanvragen. Noch zij, noch de stad, noch Kind & Gezin hebben zicht op het werkelijke opvangtekort.

Om de zoektocht naar kinderopvang transparanter, toegankelijker, korter en aangenamer te maken lanceert Centrum voor Kinderopvang (CKO) ‘Het Kind’ de website www.kinderopvangleuven.be.

Bookmark and Share

Stadsbestuur creëert extra kinderopvangplaatsen

Leuven heeft een groot tekort aan opvangplaatsen voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. Dagelijks zijn (toekomstige) ouders op zoek naar opvang voor hun kind. Door het tekort komen ze op steeds langere wachtlijsten terecht. Dit zorgt voor veel onzekerheid, voor de ouders, hun kind, hun tewerkstellingsmogelijkheden,…

Het tekort in Leuven wordt geschat op 500 plaatsen. Toch kreeg Leuven bij de recentste uitbreidingsronde van de Vlaamse regering geen bijkomende plaatsen voor voorschoolse kinderopvang. Leuven telt 3465 kinderen tussen 0 en 3 jaar. Voor hen zijn er 2035 opvangplaatsen bij onthaalouders, de stedelijke diensten, de privé-opvang, … op het Leuvense grondgebied. Dat betekent dat 58% van de Leuvense kinderen in principe kan beschikken over een opvangplaats. Daarmee zit Leuven ruimschoots boven de Barcelona-norm (een Europese norm die bepaalt dat zeker 33% van de kinderen in de opvang terecht moet kunnen). Daarom is Leuven geen prioriteit voor de Vlaamse regering en krijgt onze regio geen bijkomende erkende en gesubsidieerde plaatsen.

Nochtans is de nood hoog in Leuven. De Barcelona-norm die gehanteerd wordt, houdt immers geen rekening met een aantal factoren die typisch zijn voor Leuven:

  • Leuven is een centrumstad met veel inwijkelingen. Er zijn veel jonge ouders die geen familie hebben in Leuven. Zij kunnen alleszins geen beroep doen op grootouders of andere familieleden voor informele opvang.
  • Daarenboven blijkt dat de grootouders – mochten ze dan al in de buurt wonen – zelf nog heel actief zijn. De tijd om dagelijks kleinkinderen op te vangen, is er niet.
  • Uiteraard zijn er ook tal van jonge ouders uit de buurgemeenten, die dagelijks naar Leuven komen om er te werken. Ook zij zoeken vaak een plaats in de Leuvense kinderopvang om extra files en stress te vermijden.
  • De stad Leuven en andere partners werken hard aan tewerkstellingskansen voor kansengroepen. Maar als deze mensen geactiveerd worden, een opleiding moeten volgen of een tijdelijke tewerkstelling willen aanvaarden, hebben ze onmiddellijk nood aan kinderopvang.

Wat doet het stadsbestuur?

De stad Leuven opent in het najaar een nieuwbouwcomplex voor kinderopvang op de Philipssite. Er is plaats voor 144 kinderen. Deze nieuwbouw vervangt de verouderde en de te kleine infrastructuur van Craenendonck. In totaal zijn er 110 erkende en gesubsidieerde plaatsen, waarvan er nu 87 op Craenendonck werden ingevuld en 23 in een tijdelijke kinderopvang op Heuvelhof. Deze plaatsen verhuizen in principe naar de Philipssite.

Het Leuvense schepencollege besliste op vrijdag 16 april 2010 om op eigen initiatief bijkomende plaatsen te creëren, de meeste daarvan in de vorm van een zelfstandig kinderdagverblijf met een inkomensgerelateerde dagprijs. Deze bijkomende plaatsen zullen op verschillende locaties worden uitgebaat:

  • de fysiek beschikbare plaatsen op de Philipssite worden optimaal ingevuld;
  • de vestiging Heuvelhof, die oorspronkelijk een tijdelijke oplossing was, wordt in de toekomst verder uitgebaat;
  • tot slot werd ook beslist om een opvanginitiatief te behouden in het stadscentrum. Voor ouders die in de binnenstad wonen en werken, is het belangrijk dat er kinderopvang op wandel- en fietsafstand blijft. Dit vermijdt moeilijke verplaatsingen met de wagen. Veel ouders die in de het stadscentrum wonen, zijn trouwens aangewezen op openbaar vervoer voor hun verplaatsing. Voorlopig wordt een beperkte capaciteit en de occasionele opvang ’t Margrietje in het gebouw Craenendonck behouden, maar een herlocalisatie dringt zich op.Verschillende mogelijkheden worden onderzocht: in de omgeving van Sint-Maartendal, de voormalige Acco-site in de Brusselsestraat, …

Op die manier worden ongeveer 70 extra plaatsen gecreëerd.

Bookmark and Share

Kinderopvang in de praktijk

Toen we in februari 2007 wisten dat we acht maanden later de bevolkingscijfers van de stad Leuven zouden opkrikken, is mijn vriendin direct begonnen met op zoek te gaan naar kinderopvang. Ze wist dat er een tekort is aan kinderopvangplaatsen in het Leuvense, en dat je er beter zo vroeg mogelijk bij bent.

Voordien had ze zich al geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden, in Leuven worden de initiatieven op het vlak van kinderopvang gecoördineerd door het centrum Craenendonk. Bij dit centrum kan je terecht om een overzicht te krijgen van de verschillende kinderopvangmogelijkheden. Je krijgt er een lijst met de kinderdagverblijven die gesubsidieerd worden door Kind en Gezin en de initiatieven die erkend zijn en onder toezicht staan van Kind en Gezin. Het verschil tussen beiden is dat bij de eerste soort de dagprijs berekend wordt op basis van het inkomen van de ouders, en bij de tweede soort de creche of de onthaalmoeder zelf de dagprijs en de contractvoorwaarden kan bepalen. Voor de opvanggezinnen die door Kind en Gezin gesubsidieerd worden, moet je je inschrijven bij het centrum. Je krijgt dan pas 6 maanden vooraleer je de opvang nodig hebt een lijst van onthaalmoeders die een plaatsje vrij hebben.

Onze persoonlijke voorkeur ging absoluut uit naar een kinderdagverblijf, niettegensstaande wij veel positieve ervaringen van kinderopvang bij dagmoeders horen. Voor ons, allebei fulltime werkend en zonder directe familie in de buurt, is een kinderdagverblijf praktischer,omdat ze de fulltime opvang beter kunnen garanderen (en dagmoeders er alleen voor staan, waardoor bij ziekte of andere omstandigheden een alternatieve opvang moet gezocht worden). En we wilden helemaal niet wachten tot de zesde maand, om dan de lijst van vrije opvangplaatsen te krijgen, en dan vast te stellen dat er geen plaatsje in de nabije omgeving vrij is. Omwille van de betere voorwaarden bij de creches die gesubsidieerd worden door Kind en Gezin (bij deze creches betaal je niet op een dag dat je kindje niet gaat), lag onze voorkeur dus bij een kinderdagverblijf dat gesubsidieerd wordt door Kind en Gezin.

In Wijgmaal is er geen kinderdagverblijf dat gesubsidieerd wordt door Kind en gezin. De nieuwe creche in het Remy complex werd in het voorjaar van 2008 gesloten. Dus zochten wij verder naar een crèche in de verdere omgeving, die we in WIlsele Put-Kapel vonden: ‘t Kapoentje aan de Aarschotsesteenweg. Goed bereikbaar, zeer leuk en netjes, en vriendelijke opvoedsters, maar… pas plaats na pasen 2008. Dat was dus 15 maand na het inschrijven op de wachtlijst, Ella zou dan volgens de geplande bevallingsdatum (oktober 2007) 6 maanden oud zijn. Zes maanden, en een bevallingsverlof voor de mama duurt…. 3 maanden. *SLIK*
Drie maanden zonder opvang, allebei zonder familie in de buurt, hier hoorde een noodplan! Dat werd dan voor ons beide in 2007 vakantiedagen opsparen en na het zwangerschapsverlof opnemen. En voor de resterende maand bleef er gelukkig de bereidwillige schoonmoeder, die helaas veraf woont, waardoor we Ella dus vijf weken lang zouden moeten missen tijdens de week.
In het begin verwachtte ik in al mijn positieve ingesteldheid dat dat allemaal wel zou meevallen met die wachtlijst; mensen die zich op meerdere lijsten inschrijven en dan uiteindelijk elders beter vinden, ouders die verhuizen…  Maar gaandeweg bleek dat we Ella haar eerste crechedag op 7 april 2008 zou zijn.

En ook bij andere ouders heb ik ondertussen dezelfde verzuchting gehoord: het aanbod volgt de stijgende geboortecijfers niet…

Praktisch:

In Leuven wordt de kinderopvang gecentraliseerd in Kindercentrum Craenendonck, daar word je praktisch verdergeholpen
Lei 10
3000 Leuven
tel. 016 20 04 79

Informatie omtrent de verschillende soorten van opvang kan je krijgen op de infolijn van Kind en Gezin 078/150100

Bookmark and Share