Posts getagd met ‘Klein Begijnhof’

Archeologische vondsten in de buurt van het Klein Begijnhof

Meer precies: op de voormalige Bottelarijsite van Stella Artois deden onderzoekers enkele interessante vondsten.
De Leuvenaars waren door de dienst Erfgoed uitgenodigd om die op zondag 9 oktober van dichtbij te komen bekijken. Het was wel even wachten omwille van het groot aantal geïnteresseerden.

IMG_1

Maar dan werden wij opgevangen door een drietal ervaren gidsen die ons, in groepjes van een 15-tal personen een klare en duidelijke uitleg gaven via panelen en foto’s.

IMG_3

IMG_4

IMG_2

Daarna konden we met eigen ogen aanschouwen wat erop de site zelf te zien was. Het zijn restanten van de 17de eeuwse begijnhofkerk (Sint-Catharinakerk) en infirmerie, maar ook skeletten en aardewerk. Noteer dat er hier toen niet minder dan 90 begijnen leefden.

IMG_5

IMG_6

Wetenschappers zullen het gevonden materiaal verder onderzoeken, analyseren en dateren. De onderzoekers verwachten van nog oudere vondsten te doen, wat een belangrijke bijdrage zou leveren aan de geschiedenis van het Klein Begijnhof dat in de 13de eeuw is ontstaan.
Zie ook de publicaties hierover van het “Leuvens Historisch Genootschap”.

En de reiger in de buurt? Hij trok er zich niets van aan…

IMG_7

Bookmark and Share

In the picture: Klein Begijnhof


Foto door Kristel Van Loock

Bookmark and Share

Klein Begijnhof in de bloemen

Op zondag 3 juni werd het Kom op voor je wijk-project ‘Klein Begijnhof in de bloemen’ feestelijk ingehuldigd. Jong en oud hielpen bij het vullen van enkele bloembakken. Nadien bood de stad een drankje aan.

De bewoners van het Klein Begijnhof gaven gehoor een de Kom op voor je wijk-oproep in het voorjaar van 2010. Ze wilden het woonerf van het Begijnhof meer benadrukken om zo de contacten tussen de bewoners te bevorderen. Dat wilden ze realiseren door het plaatsen van een zitbank, één of meerdere grote bloembakken en zoveel mogelijk bloembakken met éénjarige bloemen op de vensterbanken.

Sinds de plantdag op 3 juni is de straat alvast opgefleurd en heeft het Klein Begijnhof een groener karakter. ‘Door het woonerf meer uitstraling te geven, is het er nog aangenamer om te vertoeven. Bewoners zullen nog meer buiten komen en dat zal de burencontacten ten goede komen. Deze realisatie sluit dan ook perfect aan bij de doelstelling van Kom op voor je wijk: het stimuleert buurtontmoeting en bevordert de leefbaarheid door een duurzame fysieke ingreep’, zegt schepen Denise Vandevoort over het project.

En hier stopt het niet. De bewoners werken verder aan het project. Het idee om grote bloembakken en zitbanken te plaatsen, wordt verder uitgewerkt met de groendienst en de dienst gebiedsgerichte werking van de stad Leuven. Het Klein Begijnhof belooft zo een authentiek wijkje te blijven, ook al wordt het steeds meer omgeven door grote stadsvernieuwingsprojecten aan de Vaartkom, de Sluisstraat en de Bottelarijsite. Want, de bewoners zouden het jammer vinden om het oude, waardevolle karakter te verliezen.

Kom op voor je wijk
Sinds 2000 ondersteunt de stad initiatieven van buurtbewoners die de woon- en leefomgeving aangenamer maken. Het gaat in de eerste plaats om financiële steun (tot € 18.600), maar de stad kan ook zorgen voor materiële en logistieke steun (advies, technische hulp, transport,…). Zowel aanvragen voor zichtbare fysieke verbeteringen als voor sociaal-culturele activiteiten komen in aanmerking. Je kan twee keer per jaar een project indienen: vóór 15 februari en vóór 15 september. Alle inwoners van Leuven kunnen projectvoorstellen indienen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je voorstel tegemoet komt aan een behoefte in de buurt en dat de realisatie het samenleven versterkt. Het projectidee moet voorgedragen worden door ten minste 12 buurtbewoners en/of leden van lokale verenigingen. Meer info op http://www.leuven.be/leven/wonen/kom-op-voor-je-wijk/ .

Bookmark and Share