Posts getagd met ‘klimaat’

Eerste Werfvergadering Leuven Klimaatneutraal 2030 17 dec 2014

Op woensdag 17 december, verzamelden zo’n 150 Leuvense organisaties, inwoners en experten zich in muziekcentrum Het Depot om samen (hard) te werken aan de realisatie van 23 uitdagende klimaatprojecten. Het betreft een verzameling van erg uiteenlopende uitdagingen –sommige op korte, andere op langere termijn realiseerbaar– binnen klimaatthema’s als gebouwen, mobiliteit, consumptie, natuur, landbouw en hernieuwbare energie. Het zwaartepunt lag daarbij voornamelijk op die eerste drie thema’s, gezien hun uitgesproken potentieel in het streven naar een drastische CO2-reductie.

150 mensen hebben zo’n 7 uren lang vooreerst inspiratie opgedaan uit 15 cases uit het veld én daarna 23 concrete acties (werven) opgestart.

Met de dag wordt de internationale klimaatuitdaging actueler. Steeds intensiever wordt ze aangegaan in steden, overal ter wereld, en ook in België zoeken verschillende centrumsteden mee naar een gepast antwoord op deze complexe uitdaging.

Stad Leuven, KU Leuven en verschillende organisaties, bedrijven en inwoners gaan reeds sinds 2011 aan de slag met deze allesomvattende uitdaging, en verenigden zich een goed jaar geleden in vzw Leuven Klimaatneutraal 2030. Intussen zijn ze klaar voor alweer een nieuwe stap en wordt de eerste editie van de driejaarlijkse Werfvergaderingen georganiseerd. Hier zullen 195 betrokkenen de daad bij het woord voegen.

Een uitgebreide, gedreven groep van usual suspects en nieuwe partners wil er overgaan tot de realisatie van spraakmakende, partneroverschrijdende klimaatexperimenten, en dit door het samen uitwerken van nieuwe samenwerkingsvormen en businessmodellen onder professionele begeleiding van financiële experten en procesbegeleiders.

Dat zoveel personen bereid en in staat zijn om een ganse namiddag en vooravond te besteden aan deze uitdagingen, toont het grote engagement en de grote interesse die er bestaan in Leuven rond het klimaatthema.

Via het samenbrengen van zo’n rijke waaier aan profielen, via het presenteren van 15 inspirerende klimaatprojecten en het aanbieden van professionele procesbegeleiding en financiële expertise, wil de vzw zo grote stappen helpen zetten richting implementatie van verrijkende, spraakmakende, straffe, veelbelovende, multi-actor klimaatexperimenten, en dit steevast kaderend in de participatieve, stadsbrede aanpak van de klimaatuitdaging waar ze voor staat.

Vzw Leuven Klimaatneutraal 2030 wil dit format van ‘Werfvergaderingen’ driemaal per jaar herhalen. Elke keer is er dan ruimte om nieuwe projectdoelstellingen op te pikken en er een beloftevolle groep van partners en inwoners rond te verzamelen.


Bookmark and Share

Zing mee voor het klimaat in Leuven

Overal in België wordt op 22 en 23 september gezongen voor het klimaat. Nic Balthazar, 11.11.11 en de Klimaatcoalitie hebben de handen in elkaar geslagen voor Sing for the Climate. Omdat al meer dan twintig jaar wereldleiders het probleem van de klimaatsverandering voor zich uit schuiven en de organisatoren dat beu zijn. Daarom roepen ze iedereen in België op om mee te komen zingen. Van deze zangmanifestatie wordt een filmpje gemaakt dat de wereld rondgestuurd wordt. Zodat ook buiten België mensen aan het zingen slaan. Zodat er echt iets gebeurt voor het te laat is.

Ook in Leuven komt er – wellicht op zaterdag 22 september – een Sing for the Climate. Waar en wanneer je juist kan komen zingen, zal spoedig bekend zijn. Maar laat alvast op de website van Sing for the Climate weten dat je meedoet.

Met een groepje individuen, verenigingen en zangkoren, en met de steun van het stadbestuur, zijn de Leuvense organisatoren aan de slag om van Sing for the Climate in Leuven een straf moment te maken. Omdat er nog veel werk aan de winkel is, roepen ze zoveel mogelijk mensen op om een handje uit de mouwen te steken.

Eén Leuvenaar liet alvast zijn stem horen voor het klimaat: Milow was één van vele bekende koppen die 20 juni in de Marconi-studio van de VRT met een grote samenzang het SING FOR THE CLIMATE-lied mee lanceerden. Milow steunt SING FOR THE CLIMATE volop, maar verblijft op 22 en 23 september helaas in de Verenigde Staten en zal dus niet kunnen meezingen in Leuven.

Bookmark and Share

Kindergemeenteraad doet aanbevelingen voor klimaatneutrale stad

Van januari tot mei namen 8 klassen van 4 Leuvense basisscholen deel aan de Leuvense kinderraden over energie en klimaat. Ze presenteren hun aanbevelingen voor een klimaatneutrale stad tijdens de kindergemeenteraad op 16 mei.

Gedurende 4 woensdagen werkten de 8 klassen creatief en zeer ernstig rond energie en klimaat. Ze deden dat onder de begeleiding van Green vzw. Samen dachten ze na over energiebronnen, de opwarming van de aarde, de energiedriehoek, energieverbruik …

Tijdens de laatste kinderraad op 18 april werkten de kinderen aan enkele aanbevelingen om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken tegen 2030. Zo geven de kinderen aan waar zij de accenten willen leggen voor het Leuvense beleid over energie en klimaat.

Gewapend met de aanbevelingen, komen de deelnemende klassen op 16 mei samen op de kindergemeenteraad. Ze presenteren op een ludieke manier en in aanwezigheid van schepen Mohamed Ridouani hun aanbevelingen om van Leuven een klimaatvriendelijke of zelfs klimaatneutrale stad te maken.

De kindergemeenteraad vindt plaats op 16 mei om 9.15 uur in auditorium Tweebronnen (Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven).

Bookmark and Share

11.11.11-vrijwilligers voerden actie tegen klimaatonrecht

Op 28 oktober vroegen de 11.11.11 vrijwilligers de aandacht van publiek en politiek voor het klimaatonrecht. In heel Vlaanderen werden acties op touw gezet. In Leuven voerden de vrijwilligers actie aan het station.

Miljoenen mensen in het Zuiden dragen nu al de gevolgen van de klimaatverandering. Elke extra opwarming van de aarde maakt dat enkel erger. Seizoenen worden onvoorspelbaar. Overstromingen en droogte, en bijgevolg ook honger en dorst nemen toe.

Om publiek en politiek te sensibiliseren, voerden 11.11.11-vrijwilligers, scholen en andere sympathisanten verspreid over heel Vlaanderen actie voor een rechtvaardig klimaatakkoord. Zij willen dat België en Europa hun CO2-uitstoot tegen 2020 verminderen met 40%. Verder moet België vanaf 2013 jaarlijks minstens 1 miljard euro ter beschikking stellen van het VN-klimaatfonds. Dit om het Zuiden te vergoeden voor de schade die het nu al lijdt en haar te ondersteunen in een klimaatvriendelijke ontwikkeling. Innovatieve financieringsmiddelen, zoals de opbrengsten uit de veiling van de Europese emissierechten, moeten hiervoor dienen.

Leuvense vrijwilligers deelden fietsplaatjes uit met daarop de boodschap ‘Weer een auto minder’. Mensen die fietsen helpen vaak zonder het te weten het Zuiden. Wie fietst stoot immers geen CO2 uit. Ook nodigden ze iedereen uit om een eigen klimaatakkoord te ondertekenen in de plaats van onze treuzelende nationale en internationale politici. Met dit klimaatakkoord onderschreven de voorbijgangers hun eigen engagementen voor de klimaatproblematiek.

weer een auto minder

Lees er alles over op www.11.be/campagne

Bookmark and Share

Debat: Leuven klimaatneutraal tegen 2030?

In navolging van de Stad Gent en de provincie Limburg wil ook Leuven initiatieven nemen om een klimaatneutraal beleid uit te stippelen. Daarom wordt op 24 mei in het cultureel centrum 30CC/Wagehuys een debat georganiseerd waaruit moet blijken of en vooral hoe Leuven een klimaatneutrale stad kan worden. Peter Tom Jones, Onderzoeksmanager Industriële ecologie en transitiedeskundige aan de K.U. Leuven, zal het debat inleiden.

In december 2009 sloot de stad Gent, als eerste stad in België, een Klimaatverbond tussen afgevaardigden uit de bedrijfswereld, milieubeweging, kennisinstellingen, politiek en zorgsectoren. Deze ambitieuze verbintenis houdt in dat Gent tegen 2050 een klimaatneutrale stad moet worden. Ook de provincie Limburg ging een dergelijke verbintenis aan. Het Klimaatverbond wil krachten bundelen door alle expertise samen te brengen en kennis uit te wisselen.
Een belangrijk argument voor een degelijk klimaatbeleid is dat het heel wat directe, secundaire voordelen oplevert, zoals nieuwe banen, verminderde energieafhankelijkheid, lagere gezondheidskosten en leiderschap in de nieuwe sector van cleantech.

Om na te gaan welke mogelijkheden een stad als Leuven heeft om klimaatneutraal te worden, zullen op 24 mei afgevaardigden van de provincie Limburg, het stadsbestuur van Leuven en verschillende milieuorganisaties rond de tafel zitten. Peter Tom Jones zal het debat in Leuven openen met een inleiding over de noodzaak en betekenis van “klimaatneutraliteit”. Volgens Jones herbergt een universiteitsstad als Leuven een immense kennis en klimaatexpertise die als basis kan dienen voor een ambitieus klimaatplan.

Leuven Human Ecology:
MO*-debat: Leuven klimaatneutraal tegen 2030?
Dinsdag 24 mei, 20u, 30CC, Wagehuys, Leuven‏

Inleiding: Peter Tom Jones (K.U.Leuven)

Panel:
Mohamed Ridouani (Leuvens schepen van Milieubeheer)
Frank Smeets (Limburgs gedeputeerde Milieu)
David Dessers (Climaxi, actief in Leuvens Klimaatforum)
Sara Van Dyck (Bond Beter Leefmilieu)
Jo Vandebergh (ceo Ertzberg/project Twee Waters)

Moderator: John Vandaele (MO*)

Org: Masereelfonds, EVA, Terra Reversa, MO*, Leuvens Klimaatforum, 30CC, Netwerk Duurzaam Leuven, Bond Beter Leefmilieu

Bookmark and Share

Eerste Leuvens Klimaatforum op 23 oktober

Op zaterdag 23 oktober wordt een Leuvens Klimaatforum georganiseerd. De dag richt zich op het brede publiek via werkwinkels en debatten, maar doet ook een appél aan de Leuvense politici. De thema’s die tijdens de eerste editie centraal staan zijn mobiliteit, energie en voeding.

Een dag voor doen-denkers, zo zeggen de organisatoren, met in de rand muziek en activiteiten voor de kinderen.

De aanwezigen kunnen ondermeer de nieuwste lichting fietsen uitproberen zoals de bakfiets, de lig- en plooifiets. Auteur Kris Peeters zal het publiek uitnodigen om afscheid te nemen van het automobilisme en journalist Luc Vanheerentals zal vertellen hoe hij zijn leven en werk kan organiseren zonder auto. Even later zullen leden van buurtcomités en schepenen in debat gaan over de heikele punten in het Leuvense verkeersnet.

Er wordt ook een gesprek georganiseerd over manieren om Leuvense voedselproductie en -verbruik beter op elkaar af te stemmen. Vertegenwoordigers van Velt, Boerenbond, 11.11.11 en Voedselteams zullen het hebben over een Leuvense Voedselstrategie voor 2030. Daarnaast kunnen de deelnemers zich via een workshop bekwamen in het vegetarisch koken met seizoens- en streekproducten.

Vakbondsleden komen getuigen over de inspanningen die de Leuvense bedrijven doen om onze economie te vergroenen, maar ze zullen ook vertellen over de kansen die de bedrijven laten liggen. Verder vindt er een debat plaats over collectieve manieren om energieopwekking te organiseren met vertegenwoordigers van ondermeer Ecopower en ACW.

Het volledige programma is te vinden op www.leuvensklimaatforum.be. De namiddag wordt om 14.00 uur op gang gebracht door Peter Tom Jones die een pleidooi zal houden voor een lokale ‘urgenda’. Alles vindt plaats in de lokalen en op de parking van jeugdhuis Sojo en café De Curve, in Kessel-Lo.

Bookmark and Share

Real Deal actie op de Grote Markt

Mensen uit de omgeving van Leuven zijn gisteren samengekomen op de Grote Markt om een wake met kaarslicht bij te wonen, als onderdeel van een wereldwijde actiedag om een klimaat-catastrofe af te wenden.

In duizenden gemeenschappen in meer dan 144 landen kwamen mensen samen om wakes met kaarslicht te houden om bij de wereldleiders aan te dringen op het sluiten van het ‘echt akkoord’ dat de wereld nodig heeft. Nobelprijswinnaar Desmond Tutu en voormalig VN-mensenrechtencommissaris Mary Robinson leidden een speciale wake buiten de hoofdkwartieren van de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen.

“Alle Leuvenaars die inzitten met de toekomst van onze planeet eisen een echt akkoord!” zei Eric Collignon uit Leuven, lid van het online actienetwerk Avaaz.org dat de wereldwijde acties coördineerde. “We hebben maar één aarde, en die hebben we op een zéér korte tijd in gevaar gebracht. We moeten er nu iets aan doen, uitstel is geen optie meer.”

“We hebben een akkoord nodig dat ambitieus genoeg is om te zorgen voor een veilige planeet voor ieder van ons. Fair voor de armste landen die de klimaatverandering niet hebben veroorzaakt, maar die er het meest onder te lijden hebben, en bindend met echte doelen die in wetten kunnen worden omgezet zijn,” voegde hij er aan toe.

Ricken Patel, directeur van Avaaz.org zegt “deze actiedag toont de hoge mate van ongerustheid bij het publiek, dat de klimaatonderhandelingen tekort zullen schieten in wat nodig is om een klimaat-catastrofe af te wenden. Onze leiders hebben lange tijd de visie te horen gekregen van grote bedrijven en grote vervuilers. Vandaag hebben ze eindelijk burgers gehoord. Het moet nu hun topprioriteit zijn een echt akkoord te bereiken.”

De gecoördineerde wereldwijde actiedag komt op het moment dat het ernaar uit ziet dat onderhandelaars geen akkoord zullen bereiken, dat ambitieus genoeg is om wetenschappelijk verantwoord geachte normen te halen, dat fair genoeg is om de arme landen te helpen omgaan met de effecten van klimaatverandering, en dat juridisch bindend is.

Bijzonderheden van een ‘echt akkoord’ zijn:
a) Fair – $200 miljard om arme landen te ondersteunen zich op klimaatverandering voor te bereiden.
b) Ambitieus – 2015 als piekjaar voor CO2-uitstoot, en een veilig niveau van CO2-uitstoot van 350 parts per million in de atmosfeer.
c) Bindend – dat wil zeggen: in wetten te vertalen.

Beelden van de wereldwijde actiedag, inclusief deze bijeenkomst in Leuven, zullen worden getoond op de VN-Klimaattop in Kopenhagen.

Avaaz.org is een wereldwijd actienetwerk van 3,6 miljoen burgers die actie voeren voor een rechtvaardiger en vrediger wereld. “Avaaz” betekent in veel talen “Stem”.

real-deal-leuven-2

real-deal-leuven-4

Bookmark and Share