Posts getagd met ‘klimaatneutraal’

Leuven Klimaatneutraal 2030 – Klimaatweekend met stadscamping

Hoe zou Leuven er in 2030 kunnen uit zien? Op 30 en 31 augustus 2014 krijg je alvast een voorproefje tijdens het klimaatweekend. De vzw Leuven Klimaatneutraal 2030 tovert de Vismarkt om tot een autovrije, gezellige stadscamping waar Leuvenaars mee kunnen nadenken over een duurzaam stadsleven.

Leuven klimaatneutraal? Ja hoor, het kan. En er wordt hard aan gewerkt. Reeds in 2011 werd het ambitieuze engagement genomen om van Leuven een klimaatneutrale stad te maken. Samen de klimaatuitdaging aanpakken was vanaf dit prille begin het opzet. Maar bovenal samen streven naar een nóg beter, veerkrachtig Leuven.

Een half jaar geleden werd de vzw Leuven Klimaatneutraal 2030 (kortweg LKN2030) opgericht door 60 gemotiveerde partners waaronder Stad Leuven, KU Leuven, De Lijn, Eandis, KBC, Ertzberg, STUK, Oxfam Wereldwinkels Leuven, Riso Vlaams-Brabant en een hele reeks andere organisaties, instellingen, overheden en … Leuvenaars. Intussen groeide het aantal leden reeds aan tot meer dan het dubbele. Leuven Klimaatneutraal 2030 wil bruggen slaan, inspireren, faciliteren, monitoren en daarin élke Leuvenaar bereiken. En deze zomer doet de vzw dat door via een gloednieuw, inspirerend, stadsbreed evenement Leuvenaars samen te brengen rond het kampvuur van een stadscamping.

Vismarkt wordt Camping Zero Emissie
Op 30 en 31 augustus neemt Leuven Klimaatneutraal 2030 een aantal symbolische Leuvense plekken in, en dit in het mooie kader van de zesde editie van Leuven Autovrij. Op het programma staat een mooie primeur. De Vismarkt wordt immers voor de eerste keer omgetoverd tot een gezellige stadscamping. Geen enkele Belgische stad deed dit Leuven voor. Deze centrale stedelijke plek staat symbool voor een meer autoluw en autovrij stadscentrum: de Vismarkt is immers een van de volgende plaatsen in Leuven die autovrij zal worden gemaakt. Eind augustus wil Leuven Klimaatneutraal 2030 alvast een voorproefje geven van deze geplande metamorfose van de Vismarkt en mee van gedachten wisselen over de meerwaarde van een kwalitatieve, duurzame stedelijke publieke ruimte.

Elke Leuvenaar, ecobewust of niet, kan er zaterdag samenkomen en kamperen op de kasseien, genieten van akoestische kampvuurconcerten en smullen van een heerlijke biohap. Inschrijven kan via info@leuvenklimaatneutraal.be. Meer informatie is steeds te vinden op www.leuvenklimaatneutraal.be. Voor de organisatie kan de vzw LKN2030 rekenen op de ondersteuning van Thomas Van Ostaede, die eerder reeds een tiental edities van Piknik Musik op zijn naam schreef.

Ook nieuwsgierige passanten kunnen op Camping Zero Emissie de sfeer opsnuiven, zich onderdompelen in de verschillende klimaatthema’s, luisteren naar boeiende boekvoorstellingen, naar hartelust mee discussiëren over duurzame mobiliteit, duurzame gebouwen, hernieuwbare energie, lokale consumptie, kwalitatieve groene ruimten, .. en mee nadenken over en bouwen aan de volgende stappen binnen het stadsbrede project van Leuven Klimaatneutraal 2030.

Organiseer je eigen buurtcamping
Vzw LKN2030 nodigt meteen ook elke Leuvenaar uit om datzelfde laatste weekend van de zomervakantie een plaatselijke versie van de stadscamping in zijn/haar straat of wijk te organiseren. Dit kan gaan om buurthuizen en -comités, speelstraten, jeugdbewegingen, biljartclubs, maar evengoed ook gewoon goede buren die hun laatste vakantieweekend samen onder de sterrenhemel willen doorbrengen.

Sla met je buurt je tenten op, maak een mini-camping met je buren in je tuin, spreek af op het plaatselijke scoutsterrein. Iedereen richt zijn/haar eigen stads-/buurtcamping naar goeddunken in en zorgt voor eigen logistiek. Vzw LKN2030 ondersteunt graag met inhoudelijk materiaal om een verrijkend, inspirerend gesprek over Leuven Klimaatneutraal 2030 te begeleiden; met een ochtendlijke biohap als hartelijke attentie.

Ontbijten in een autovrij kader
Zondagochtend wordt een heerlijk ontbijt voorzien voor alle Leuvenaars die de nacht doorbrachten op de stadscamping of in een van de buurtcampings. Nadien is iedereen, ook zij die de nacht niet doorbrachten op de Vismarkt, er welkom voor een smakelijke biobrunch in een wonderlijk autovrij kader.

Samen de klimaatuitdaging aangaan, stadsbreed
Met dit stadsbrede evenement en de verschillende manieren waarop het kan worden beleefd door de bezoekers, mikt de vzw LKN2030 op een zo breed mogelijk publiek. Tegelijkertijd wordt er bewust gezocht naar interesses en nieuwe duurzame ideeën (voornamelijk van onderuit), naar hefbomen en nieuwe engagementen. Het klimaatweekend, met haar stadscamping en satellieten, wordt een mijlpaal in het participatieproces dat momenteel wordt uitgerold door de vzw, haar partners, vele vrijwilligers, met ondersteuning van externe Leuvense participatiespecialisten.

Een drietal keer per jaar zal in ontmoetingsruimten, op aanzet van de verzamelde input tijdens het klimaatweekend, intensief worden samengewerkt rond concrete Leuvense klimaatuitdagingen, en dit met zoveel mogelijk geëngageerde burgers en partners uit alle ledencategorieën. Op die manier wil LKN2030 vzw de overgang van het ‘denken’ naar het ‘doen’ maximaal versnellen en dit met zoveel mogelijk inbreng vanuit alle hoeken van de Leuvense samenleving.

Wedstrijd met als inzet de publieke ruimte
Ook de Leuvenaars zelf trekken aan het zeel. Op zondag kapen buurtbewoners en verenigingen enkele parkeerplaatsen binnen en buiten het stadscentrum, naar Amerikaans en Duits voorbeeld. Een dag lang worden ze curator van een parkeerplek en tonen ze waar zij van dromen in de publieke ruimte. Een kritische jury zet de strafste plekken in de bloemetjes. Er zijn onder meer een cultuurabonnement, een jaarabonnement van De Lijn en een week proefrijden met een elektrische wagen te winnen.

Meedoen en inschrijven kan nog tot 15 juni 2014 via leuvenautovrij@leuven.be.

Erkenning
De participatieve aanpak van LKN2030 vzw viel reeds tweemaal in de prijzen. Eind 2013 was er de erkenning voor Leuven als Duurzaamste Gemeente 2013. De vzw mocht deze prijs uit handen van poolreiziger Alain Hubert ontvangen. Eerder deze maand volgde het bericht dat LKN2030 vzw bij de laatste vier van 49 kandidaten werd weerhouden voor de Belgische Energie- en Milieuprijs 2014 in de categorie non-profit. Op 5 juni vindt de officiële prijsuitreiking plaats en zal duidelijk worden of de vzw ook via deze prijs de ultieme bevestiging krijgt voor haar waardevolle, participatieve aanpak.

Concrete info
Camping Zero Emissie – Zaterdag 30/8, 18u tot en met zondag 31/8, 18u

Pimp je Parkeerplaats – Zondag 31/8, 14u-18u

  • Stadscentrum Leuven en initiatiefnemende burgers, wijken, verenigingen daarbuiten
  • Inschrijven tot 15/6 via leuvenautovrij@leuven.be

Voor de laatste nieuwtjes, neem zeker een kijkje op de website en facebookpagina!

Bookmark and Share

Don Bosco Groenveld werkt mee aan een klimaatneutrale stad

Leuven wilt tegen 2030 een klimaatneutrale stad zijn. Dat wil zeggen dat ze tegen dan geen netto CO2-uitstoot meer heeft. Ook secundaire scholen kunnen meewerken door mee in het klimaattraject te stappen.

Tijdens het klimaattraject stellen leerlingen, onder begeleiding, beleidsaanbevelingen op die de stad op weg helpen in de transitie naar een klimaatneutrale gemeenschap. Daarnaast worden de jongeren aangezet om beleidsaanbevelingen voor de school zelf te formuleren.

Het klimaattraject bestaat uit 4 modules: twee voorbereidende vormingen op school, een klimaatdebat en een toonmoment.

Drie klassen van Don Bosco Groenveld stapten in het traject. Op dinsdag 7 mei om 13.30 uur toonden zij aan schepen Mohamed Ridouani hoe ze werk maakten van enkele beleidsaanbevelingen voor de school: van ‘pimp je brooddoos’ tot het uitschakelen van drankautomaten in het weekend. Lien Loonbeek van de afdeling ruimtelijk en duurzaamheidsbeleid vertelde wat de stad al deed en nog zal doen met de beleidsaanbevelingen van de leerlingen voor een klimaatneutrale stad.

Bookmark and Share

Debat: Leuven klimaatneutraal tegen 2030?

In navolging van de Stad Gent en de provincie Limburg wil ook Leuven initiatieven nemen om een klimaatneutraal beleid uit te stippelen. Daarom wordt op 24 mei in het cultureel centrum 30CC/Wagehuys een debat georganiseerd waaruit moet blijken of en vooral hoe Leuven een klimaatneutrale stad kan worden. Peter Tom Jones, Onderzoeksmanager Industriële ecologie en transitiedeskundige aan de K.U. Leuven, zal het debat inleiden.

In december 2009 sloot de stad Gent, als eerste stad in België, een Klimaatverbond tussen afgevaardigden uit de bedrijfswereld, milieubeweging, kennisinstellingen, politiek en zorgsectoren. Deze ambitieuze verbintenis houdt in dat Gent tegen 2050 een klimaatneutrale stad moet worden. Ook de provincie Limburg ging een dergelijke verbintenis aan. Het Klimaatverbond wil krachten bundelen door alle expertise samen te brengen en kennis uit te wisselen.
Een belangrijk argument voor een degelijk klimaatbeleid is dat het heel wat directe, secundaire voordelen oplevert, zoals nieuwe banen, verminderde energieafhankelijkheid, lagere gezondheidskosten en leiderschap in de nieuwe sector van cleantech.

Om na te gaan welke mogelijkheden een stad als Leuven heeft om klimaatneutraal te worden, zullen op 24 mei afgevaardigden van de provincie Limburg, het stadsbestuur van Leuven en verschillende milieuorganisaties rond de tafel zitten. Peter Tom Jones zal het debat in Leuven openen met een inleiding over de noodzaak en betekenis van “klimaatneutraliteit”. Volgens Jones herbergt een universiteitsstad als Leuven een immense kennis en klimaatexpertise die als basis kan dienen voor een ambitieus klimaatplan.

Leuven Human Ecology:
MO*-debat: Leuven klimaatneutraal tegen 2030?
Dinsdag 24 mei, 20u, 30CC, Wagehuys, Leuven‏

Inleiding: Peter Tom Jones (K.U.Leuven)

Panel:
Mohamed Ridouani (Leuvens schepen van Milieubeheer)
Frank Smeets (Limburgs gedeputeerde Milieu)
David Dessers (Climaxi, actief in Leuvens Klimaatforum)
Sara Van Dyck (Bond Beter Leefmilieu)
Jo Vandebergh (ceo Ertzberg/project Twee Waters)

Moderator: John Vandaele (MO*)

Org: Masereelfonds, EVA, Terra Reversa, MO*, Leuvens Klimaatforum, 30CC, Netwerk Duurzaam Leuven, Bond Beter Leefmilieu

Bookmark and Share