Posts getagd met ‘klimaatonrecht’

11.11.11-vrijwilligers voerden actie tegen klimaatonrecht

Op 28 oktober vroegen de 11.11.11 vrijwilligers de aandacht van publiek en politiek voor het klimaatonrecht. In heel Vlaanderen werden acties op touw gezet. In Leuven voerden de vrijwilligers actie aan het station.

Miljoenen mensen in het Zuiden dragen nu al de gevolgen van de klimaatverandering. Elke extra opwarming van de aarde maakt dat enkel erger. Seizoenen worden onvoorspelbaar. Overstromingen en droogte, en bijgevolg ook honger en dorst nemen toe.

Om publiek en politiek te sensibiliseren, voerden 11.11.11-vrijwilligers, scholen en andere sympathisanten verspreid over heel Vlaanderen actie voor een rechtvaardig klimaatakkoord. Zij willen dat België en Europa hun CO2-uitstoot tegen 2020 verminderen met 40%. Verder moet België vanaf 2013 jaarlijks minstens 1 miljard euro ter beschikking stellen van het VN-klimaatfonds. Dit om het Zuiden te vergoeden voor de schade die het nu al lijdt en haar te ondersteunen in een klimaatvriendelijke ontwikkeling. Innovatieve financieringsmiddelen, zoals de opbrengsten uit de veiling van de Europese emissierechten, moeten hiervoor dienen.

Leuvense vrijwilligers deelden fietsplaatjes uit met daarop de boodschap ‘Weer een auto minder’. Mensen die fietsen helpen vaak zonder het te weten het Zuiden. Wie fietst stoot immers geen CO2 uit. Ook nodigden ze iedereen uit om een eigen klimaatakkoord te ondertekenen in de plaats van onze treuzelende nationale en internationale politici. Met dit klimaatakkoord onderschreven de voorbijgangers hun eigen engagementen voor de klimaatproblematiek.

weer een auto minder

Lees er alles over op www.11.be/campagne

Bookmark and Share