Posts getagd met ‘kom op voor je wijk’

Inspiratiestraat ‘Kom op voor je wijk’ in bibliotheek Tweebronnen

De inkomhal van bibliotheek Tweebronnen zal er tot 27 januari 2016 helemaal anders uit zien. De brede gang is namelijk omgetoverd tot de inspiratiestraat voor ‘Kom op voor je wijk’, een stadsproject dat initiatieven van bewoners ondersteunt die de buurt aangenamer maken en het samenleven versterken.

Een petanquebaan, een zithoek, opfleurende muurschilderingen, boekentillen, buurtmoestuinen, een tijdelijk buurtpark… Het lijstje van initiatieven dat de Leuvense wijken nog beter, aangenamer, warmer maken is eindeloos na 15 jaar ‘Kom op voor je wijk’ in Leuven.

Om het recent vernieuwde aanbod van ‘Kom op voor je wijk’ aan de Leuvenaars voor te stellen, is de inkomhal van Tweebronnen omgevormd tot een heuse inspiratiestraat. “Er zijn de afgelopen vijftien jaar prachtige projecten gerealiseerd in de Leuvense wijken”, zegt schepen van Sociale Zaken Bieke Verlinden. ‘Die willen we in de kijker zetten om zo de Leuvenaar aan te moedigen voor de eigen wijk een ‘Kom op voor je wijk’-project in te dienen. We hebben de ambitie om van 2016 een heus ‘Kom op voor je wijk’-jaar te maken.”

Brochure
De vernieuwde ‘Kom op voor je wijk’-brochure viel afgelopen maanden in elke Leuvense brievenbus. “We stellen daarin de drie formules voor. Naast een financiële ondersteuning tot 18.600 euro per project, kunnen Leuvenaars experimenteren met tijdelijke projecten of intekenen op een kant-en-klaar aanbod van leuke initiatieven”, zegt Verlinden.

Het nieuwe drieluik bestaat uit ‘Doe mee’, met een pasklaar aanbod van de stad, ‘Creëer’, waarbij buren zelf aan de slag gaan en eigen ideeën uitvoeren voor een langere periode en ‘Experimenteer’, waar de Leuvenaar zich mag laten gaan met creatieve projecten voor de buurt voor een bepaalde periode.

Eind 2015 vond al een succesvolle inspiratiedag rond ‘Kom op voor je wijk’ plaats in De Hoorn. Daar waren een 150-tal Leuvenaars aanwezig om inspiratie op te doen voor hun eigen buurt.

Boekentrein
Een bijzondere blikvanger op de inspiratiestraat is de boekentrein, een ontwerp van de Leuvense groendienst. De trein bestaat uit twee op elkaar gestapelde boomstammen, waarvan de bovenste een boekenkastje vormt. “Het is een speciale versie van de boekentil, die al in veertien wijken staat”, verduidelijkt Verlinden. “Naar aanleiding van de Jeugdboekenweek in maart, kunnen de Leuvense basisscholen de boekentrein winnen.” De school die de meest diverse, originele activiteiten organiseert, wordt de trotse eigenaar van de trein.

Bookmark and Share

Inspiratiedag Kom op voor je Wijk nu zondag 25 oktober

‘Kom op voor je Wijk’ geeft bewoners de kans om samen het buurtleven een boost te geven. De projectmogelijkheden zijn recent uitgebreid. Je hoort er alles over tijdens de inspiratiedag ‘Kom op voor je Wijk’ op zondag 25 oktober 2015 in de Hoorn (Sluisstraat 79, 3000 Leuven).

De projectoproep ‘Kom op voor je Wijk’ van de stad Leuven kent al 15 jaar een prachtig parcours en daagde al vele Leuvenaars uit om in hun buurt aan de slag te gaan. In samenwerking met de stadsdiensten zorgden bewoners al voor talloze mooie realisaties. Om nog beter in te spelen op dat enthousiasme, steekt de stad ‘Kom op voor je Wijk’ in een fonkelnieuw jasje. Naast de financiële ondersteuning tot 18.600 euro per project, kunnen Leuvenaars nu ook experimenteren met tijdelijke projecten of intekenen op een kant-en-klaar aanbod van leuke initiatieven.

Op de inspiratiedag worden talloze bestaande en vernieuwde projecten voorgesteld in de inspiratiestraat. Experten delen graag hun visie. En er is vooral ook veel ruimte om eigen ideeën te spuien. Al 130 Leuvenaars schreven zich in.

Programma

 • Welkomstwoord door schepen Bieke Verlinden, bevoegd voor de projecten van ‘Kom op voor je Wijk’
 • Gesprek over het belang van burgerinitiatieven met Filip De Rynck – Hoogleraar Bestuurskunde, UGent
 • Panelgesprek over het ‘Leuven van de toekomst’ met:
  • Johan Van Reeth – stedenbouwkundige BUUR & trekker Leuven Klimaat Neutraal-werf ‘autoluwe binnenstad’
  • Kolet Janssen – auteur en aanvraagster Kom op voor je Wijk van het eerste uur
  • Elke Plovie – Coördinator Civitaz Centrum voor Burgerschap en participatie – UC Leuven-Limburg

Moderator: Wim De Vilder

Uitgebreide kinderanimatie en -opvang wordt voorzien voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Jonge Leuvenaars kunnen spelen of op zoek gaan naar hun droomstad samen met de monitoren van de jeugddienst.

Praktisch

 • zondag 25 oktober 2015 van 10.00 tot 13.30 uur
 • De Hoorn, Sluisstraat 79, 3000 Leuven
 • Deelname is gratis maar inschrijven is nodig op komopvoorjewijk@leuven.be

kom_op_voor_je_wijk_leuven_inspiratiedag_2015

Bookmark and Share

Inhuldiging Kom op voor je Wijk-project ‘Zon in Putkapel’

Zaterdag 27 september om 15.00 uur werd het Kom op voor je Wijk-project ‘Zon in Putkapel’ ingehuldigd in buurttuin ’t Hoogveldje.

Buurtbewoners naar buiten lokken en samen van Wilsele-Putkapel een aangename, sociale duurzame wijk maken. Dat is wat enkele enthousiastelingen wensen met de gezamenlijke buurttuin ’t Hoogveldje. Een buurtbewoner uit de Jan Van Avondtstraat bood spontaan een groot stuk van zijn eigendom hiervoor aan. Door het regelmatig organiseren van activiteiten zal deze plek een echte ontmoetingsplaats worden. Dit alles gebeurt met andere partners in de wijk o.a. Hertog Karelschool, jeugdbeweging de scouts, de Heemtuin,…

Kom op voor je Wijk
Sinds 2000 ondersteunt de stad initiatieven van buurtbewoners die hun woon- en leefomgeving aangenamer maken. Het gaat in de eerste plaats om financiële steun, maar de stad kan ook zorgen voor materiële en logistieke steun. Alle inwoners van Leuven kunnen projectvoorstellen indienen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je voorstel tegemoet komt aan een behoefte in de buurt en dat de realisatie het samenleven versterkt..

Bookmark and Share

Kom op voor je Wijk-project ‘STRAATalent’ ingehuldigd

In de Ernest Solvaystraat in Kessel-Lo wonen geen gewone mensen, maar talentvolle mensen, zeer talentvolle. Je vindt er pizzabakkers, filosofen, muzikanten,… Het buurtcomité van de Ernest Solvaystraat nam het initiatief om die talenten te gebruiken om elkaar beter te leren kennen en zo het burennetwerk te verstevigen en uit te breiden. Ze riepen de bewoners op om hun talenten te verzamelen en te bundelen in het ‘STRAATalenten’boek. Later komen er nog een STRAATalentenshow en een STRAATalentenkrant met daarin ervaringen, verslagjes van bewoners, interviews,…

Op donderdag 24 oktober werd het STRAATalentenboek officieel voorgesteld in aanwezigheid van schepen Bieke Verlinden. Tijdens de maand november wordt de volgende stap in het project gezet: dan gaan de bewoners namelijk bij elkaar op bezoek en worden de talenten met de buren gedeeld. Meer dan de helft van de inwoners van de straat heeft aan het boek meegewerkt en er staan onder meer tentoonstellingen, knutselmomenten, kook- en muziekavonden, sport en dans en theater op het programma.

 

‘STRAATalent’ is een Kom op voor je Wijk-project.

Bookmark and Share

Inhuldiging Kom op voor je Wijk-project ‘een ontmoetingsplek in Park Michotte’

Buurtbewoners van Park Michotte deden eind 2010 een aanvraag in het kader van het Kom op voor je Wijk-project. Ze wilden het speeltuintje in Park Michotte uitbreiden met extra speelmogelijkheden voor oudere kinderen en met meer zitgelegenheden. De stad Leuven erkende de nood aan uitbreiding en opwaardering van de speeltuin. De jeugddienst nam de uitbreiding van het speelgedeelte op zich. De groendienst maakte het ontwerp.

Ondertussen is er met budget van Kom op voor je Wijk een grote picknicktafel en een boombank aangekocht. De heraanleg van het speelterrein zou eind 2013 nog starten.

Op dinsdag 27 augustus 2013 huldigden de stad en de bewoners de nieuwe zit- en ontmoetingsmogelijkheden in Park Michotte in met een receptie. Park Michotte ligt tegenover de Sint-Franciscuskerk (Tiensesteenweg 190, 3000 Kessel-Lo).

Kom op voor je wijk
Sinds 2000 ondersteunt de stad initiatieven van buurtbewoners die hun woon- en leefomgeving aangenamer maken. Het gaat in de eerste plaats om financiële steun (tot € 18.600), maar de stad kan ook zorgen voor materiële en logistieke steun (advies, technische hulp, transport,…). Zowel aanvragen voor zichtbare fysieke verbeteringen als voor sociaal-culturele activiteiten komen in aanmerking. Je kan twee keer per jaar een project indienen: vóór 15 februari en vóór 15 september. Alle inwoners van Leuven kunnen projectvoorstellen indienen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je voorstel tegemoet komt aan een behoefte in de buurt en dat de realisatie het samenleven versterkt. Het projectidee moet voorgedragen worden door ten minste 12 buurtbewoners en/of leden van lokale verenigingen.

Bookmark and Share

Nieuwe petanquebaan Kom op voor je Wijk-project ‘Onder de Linde’

Op zondag 25 augustus 2013 huldigden de stad en de initiatiefnemende buurtbewoners de petanquebaan van ‘Onder de Linde’ in met een receptie en een muziekoptreden.

Uit contacten tijdens straatfeesten en bijeenkomsten van het feestcomité ‘De Flint’ bleek de nood aan een plek om activiteiten te organiseren die contacten tussen de buurtbewoners bevordert. Daarom deden ze een aanvraag voor een petanquebaan in het kader van Kom op voor je Wijk. De stad ondersteunde het initiatief financieel. Het OCMW Leuven ging akkoord met het ter beschikking stellen van een stuk grond en het gebruik van hun picknicktafels. De bewoners legden de petanquebaan zelf aan. Deze is van tijdelijke aard, namelijk tot de buitenaanleg van het nieuwe woonzorgcentrum Edouard Remy klaar is. Op deze plaats zal er in de toekomst ook ruimte zijn voor ontmoetingsmogelijkheden. De buurtbewoners zullen bij het ontwerp van de inrichting betrokken worden.

Kom op voor je Wijk
Sinds 2000 ondersteunt de stad initiatieven van buurtbewoners die hun woon- en leefomgeving aangenamer maken. Het gaat in de eerste plaats om financiële steun (tot € 18.600), maar de stad kan ook zorgen voor materiële en logistieke steun (advies, technische hulp, transport,…). Zowel aanvragen voor zichtbare fysieke verbeteringen als voor sociaal-culturele activiteiten komen in aanmerking. Je kan twee keer per jaar een project indienen: vóór 15 februari en vóór 15 september. Alle inwoners van Leuven kunnen projectvoorstellen indienen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je voorstel tegemoet komt aan een behoefte in de buurt en dat de realisatie het samenleven versterkt. Het projectidee moet voorgedragen worden door ten minste 12 buurtbewoners en/of leden van lokale verenigingen.

Bookmark and Share

Brochure inspireert tot mooie buurtprojecten

Je kan er niet omheen kijken: Leuven is voortdurend in verandering. Nieuwe stadsbuurten verrijzen, pleinen krijgen een facelift, waterlopen worden opnieuw toegankelijk,… Die verbeteringen en initiatieven gaan door tot in de kleinste hoekjes van stadswijken. Enthousiaste bewoners trekken zelf de kar: ze brengen ideeën aan en de stad gaat na hoe ze bij de realisatie kan helpen. Het is een goed draaiend systeem met de veelzeggende naam: ‘Kom op voor je Wijk’. Deze projectoproep legde al een mooi parcours af en daagde vele Leuvenaars uit om in de eigen buurt aan de slag te gaan.

Op zaterdag 8 december stelde de stad de inspiratiebrochure ‘Kom op voor je Wijk’ voor in ‘De Nof’. Deze gemeenschappelijke moestuin in de Penitentienenstraat is één van de vele succesvolle ‘Kom op voor je Wijk’-projecten. In de brochure vind je tal van realisaties in alle Leuvense wijken. Het is een mooie inspiratiebron die je anders doet kijken naar je buurt: Wat kan er beter? Zijn er plaatsen en hoekjes waarmee meer mogelijk is? Kunnen er culturele, informatieve of sociale initiatieven genomen worden die de lokale gemeenschap en het ‘samen-leven’ versterken? Alle (tastbare) projecten zijn ook aangeduid op een handig kaartje zodat je zelf een inspiratiewandeling kan uitstippelen.

Zit je met een idee?
Heb je een leuk idee en wil je weten of het in aanmerking komt voor ‘Kom op voor je Wijk’ ? Vraag het na bij de medewerkers van de dienst gebiedsgerichte werking. Dien je idee in, toon aan welke meerwaarde het heeft voor de buurt en zoek voldoende buurtbewoners die het idee steunen. Een ruw idee is al voldoende, de verdere uitwerking kan later.

Kom op voor je wijk
Sinds 2000 ondersteunt de stad initiatieven van buurtbewoners die hun woon- en leefomgeving aangenamer maken. Het gaat in de eerste plaats om financiële steun (tot € 18.600), maar de stad kan ook zorgen voor materiële en logistieke steun (advies, technische hulp, transport …). Zowel aanvragen voor zichtbare fysieke verbeteringen als voor sociaal-culturele activiteiten komen in aanmerking. Inwoners van Leuven kunnen twee keer per jaar een project indienen: vóór 15 februari en vóór 15 september. Het voorstel moet tegemoet komen aan een behoefte in de buurt, de realisatie moet het samenleven versterken en het idee moet voorgedragen worden door minstens 12 buurtbewoners of leden van lokale verenigingen.

Bookmark and Share

Klein Begijnhof in de bloemen

Op zondag 3 juni werd het Kom op voor je wijk-project ‘Klein Begijnhof in de bloemen’ feestelijk ingehuldigd. Jong en oud hielpen bij het vullen van enkele bloembakken. Nadien bood de stad een drankje aan.

De bewoners van het Klein Begijnhof gaven gehoor een de Kom op voor je wijk-oproep in het voorjaar van 2010. Ze wilden het woonerf van het Begijnhof meer benadrukken om zo de contacten tussen de bewoners te bevorderen. Dat wilden ze realiseren door het plaatsen van een zitbank, één of meerdere grote bloembakken en zoveel mogelijk bloembakken met éénjarige bloemen op de vensterbanken.

Sinds de plantdag op 3 juni is de straat alvast opgefleurd en heeft het Klein Begijnhof een groener karakter. ‘Door het woonerf meer uitstraling te geven, is het er nog aangenamer om te vertoeven. Bewoners zullen nog meer buiten komen en dat zal de burencontacten ten goede komen. Deze realisatie sluit dan ook perfect aan bij de doelstelling van Kom op voor je wijk: het stimuleert buurtontmoeting en bevordert de leefbaarheid door een duurzame fysieke ingreep’, zegt schepen Denise Vandevoort over het project.

En hier stopt het niet. De bewoners werken verder aan het project. Het idee om grote bloembakken en zitbanken te plaatsen, wordt verder uitgewerkt met de groendienst en de dienst gebiedsgerichte werking van de stad Leuven. Het Klein Begijnhof belooft zo een authentiek wijkje te blijven, ook al wordt het steeds meer omgeven door grote stadsvernieuwingsprojecten aan de Vaartkom, de Sluisstraat en de Bottelarijsite. Want, de bewoners zouden het jammer vinden om het oude, waardevolle karakter te verliezen.

Kom op voor je wijk
Sinds 2000 ondersteunt de stad initiatieven van buurtbewoners die de woon- en leefomgeving aangenamer maken. Het gaat in de eerste plaats om financiële steun (tot € 18.600), maar de stad kan ook zorgen voor materiële en logistieke steun (advies, technische hulp, transport,…). Zowel aanvragen voor zichtbare fysieke verbeteringen als voor sociaal-culturele activiteiten komen in aanmerking. Je kan twee keer per jaar een project indienen: vóór 15 februari en vóór 15 september. Alle inwoners van Leuven kunnen projectvoorstellen indienen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je voorstel tegemoet komt aan een behoefte in de buurt en dat de realisatie het samenleven versterkt. Het projectidee moet voorgedragen worden door ten minste 12 buurtbewoners en/of leden van lokale verenigingen. Meer info op http://www.leuven.be/leven/wonen/kom-op-voor-je-wijk/ .

Bookmark and Share

Groen in de straat in Cardenberch

Op zondag 15 januari klonken het stadsbestuur en de bewoners van woonerf Cardenberch op een nieuw jaar én op ‘Groen in de straat’, een mooi ‘Kom op voor je wijk’-project.

Sinds 2000 ondersteunt de stad initiatieven van buurtbewoners die hun woon- en leefomgeving aangenamer maken. Het gaat in de eerste plaats om financiële steun (tot € 18.600), maar de stad kan ook zorgen voor materiële en logistieke steun (advies, technische hulp, transport,…). Zowel aanvragen voor zichtbare fysieke verbeteringen als voor sociaal-culturele activiteiten komen in aanmerking.
Alle inwoners van Leuven kunnen projectvoorstellen indienen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat het voorstel tegemoet komt aan een behoefte in de buurt en dat de realisatie het samenleven versterkt.

De bewoners van Cardenberch wilden het woonerf meer ‘groen leven’ geven en de verkeersveiligheid verhogen door enkele bomen te planten. De bomen fungeren als verkeersremmer maar ook als actief bindmiddel tussen de bewoners. Er werden al leuke activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Zij beschilderden de nestkastjes die nu in de bomen pronken.
We zijn ervan overtuigd dat de burencontacten nog verhogen in een gezellige groenere buurt en het organiseren van bijkomende leuke activiteiten met de kinderen. Deze realisatie sluit perfect aan bij de doelstelling van Kom op voor je wijk: het stimuleert buurtontmoeting en bevordert de leefbaarheid door een duurzame fysieke ingreep”, zegt schepen Denise Vandevoort over dit project.

Bookmark and Share

Inhuldiging Kom op voor je Wijk-project ‘een bloembak voor de Paswerkerij’

Op zondag 13 november 2011 werd de realisatie van het project ‘een bloembak voor de Paswerkerij’ feestelijk ingehuldigd. De stad bood een drankje aan. De bewoners zorgden voor een heuse knutselworkshop met als thema Sinterklaas. De buren van de Atelierstraat en het Locomotievenpad vierden mee.

Een bloembak voor de Paswerkerij
De bewoners van de Paswerkerij dienden het project ‘ Een bloembak voor de Paswerkerij’ in voor de voorjaarseditie 2010 van Kom op voor je Wijk. De bloembak schermt de gevaarlijke, brede trap in het midden van de straat af die leidt naar de ondergrondse gemeenschappelijke garages. Daardoor verhoogt ze de veiligheid van de spelende kinderen. Bovendien geeft ze de straat een groener karakter.

We zijn er ook van overtuigd dat er nog meer burencontacten zullen zijn als de kinderen veilig op straat kunnen spelen. Deze realisatie sluit dan ook perfect aan bij de doelstelling van Kom op voor je wijk: het stimuleert buurtontmoeting en bevordert de leefbaarheid door een duurzame fysieke ingreep”, zegt schepen Denise Vandevoort over dit project.

Kom op voor je wijk
Sinds 2000 ondersteunt de stad initiatieven van buurtbewoners die hun woon- en leefomgeving aangenamer maken. Het gaat in de eerste plaats om financiële steun (tot € 18.600), maar de stad kan ook zorgen voor materiële en logistieke steun (advies, technische hulp, transport,…). Zowel aanvragen voor zichtbare fysieke verbeteringen als voor sociaal-culturele activiteiten komen in aanmerking. Je kan twee keer per jaar een project indienen: vóór 15 februari en vóór 15 september. Alle inwoners van Leuven kunnen projectvoorstellen indienen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je voorstel tegemoet komt aan een behoefte in de buurt en dat de realisatie het samenleven versterkt. Het projectidee moet voorgedragen worden door ten minste 12 buurtbewoners en/of leden van lokale verenigingen.

Bookmark and Share