Posts getagd met ‘kunst in de steigers’

Kunst in de steigers 2014 in Sint-Jacobskerk

Op 28, 29 en 30 maart blaast “Kunst in de Steigers” opnieuw leven in de ondertussen al 50 jaar gesloten Sint-Jacobskerk te Leuven. Drie dagen lang kunnen de bezoekers zich laten verwonderen door een eclectische mix van concerten, theater, beeldende kunst, poëzie, dans en experimentele performances.

De achtste editie van het kunstevenement “Kunst in de Steigers” focust dit jaar op een bijzonder thema: “Rust in  beweging, beweging in rust”. Het laat ons stilstaan bij de individuele invulling die (mentale) rust en beweging voor ieder van ons mag  betekenen.

Naast de beeldende kunst, opgesteld tussen en in de steigers, betreden ruim 20 muzikale groepen het podium en geven het beste van zichzelf. Ook kan je er alles vernemen over het teruggevonden Lion-klokkenuurwerk van de kerk en zesdejaars leerlingen van het Sint-Pieterscollege stellen hun originele ontwerpen van een nieuwe invulling van de kerk tentoon. Op zondag 30 maart vindt in de kerk, sinds 1963, nog eens een eucharistieviering plaats om 11u30.

Op maatschappelijk vlak wil dit festival het sociale weefsel in de stad en de samenleving versterken. “Kunst in de Steigers” werd in het leven geroepen om een positievere beeldvorming te creëren omtrent geestelijke kwetsbaarheid in onze samenleving.

De prachtige Sint-Jacobskerk symboliseert de zoekende, wat verweesde mens op kruispunten van zijn leven met vragen naar nieuwe invulling en zingeving. Door de vruchtbare samenwerking met verschillende Leuvense (welzijns)organisaties, creatieve enthousiastelingen, buurtbewoners en schoolkinderen wil “Kunst in de Steigers” de drempel verlagen met kunst en cultuur als ideaal bindmiddel.

Kunst in de Steigers” is een initiatief van De Hulster vzw en de werkgroep Sint-Jacobskerk, waarin medewerkers van Stad en Architectuur, KU Leuven, Koninklijke Leuvense Gidsenbond, Leuvens Historisch Genootschap, dep. RWO Vlaamse Overheid, enkele architecten en buurtbewoners samenwerken.

Praktisch
Sint-Jacobskerk, Kruisstraat, 3000 Leuven
vrijdag 28 maart: 18u officiële opening
zaterdag en zondag 29 en 30 maart vanaf 10u – 22u: doorlopend tentoonstelling, kinderanimatie,  muziek, performances, randactiviteiten
Inkom € 2
Meer info op facebook

Bookmark and Share

Kunst in de Steigers in de Sint-Jacobskerk

Het kunstenparcours ‘Kunst in de Steigers’ vindt plaats tussen het stof en de steigers van de verlaten en kapotte Sint–Jacobskerk in Leuven die voor deze gelegenheid spectaculair wordt verlicht. Gedurende één weekend (van vrijdag 12 t.e.m. zondag 14 oktober) vindt er een bijzondere totaalvoorstelling plaats met een boeiende combinatie van toneel, muziek, expositie, film en voordracht.

De werkgroep Sint Jacobskerk, een initiatief van Stad en Architectuur, presenteert de eindwerken van zesdejaars leerlingen van het Leuvense Sint-Pieterscollege. Zij zochten naar een herbestemming van de Sint-Jacobskerk wat resulteerde in 40 zingevende projecten voor de toekomst.

‘Kunst in de Steigers‘ is ontstaan in de schoot van de Leuvense initiatieven beschut wonen voor psychisch kwetsbare mensen van ‘De Hulster en Walden vzw.’ Bewoners en personeel werken samen met sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties uit de buurt waarbij een boeiende dynamiek ontstaat tussen de werelden binnen en buiten de psychiatrie.

Kunst in de Steigers vindt plaats tussen het stof en de steigers van de verlaten en kapotte St–Jacobskerk in Leuven die voor deze gelegenheid spectaculair wordt verlicht. Gedurende één weekend vindt er een bijzondere totaalvoorstelling plaats met een boeiende combinatie van toneel, muziek, expositie, film en voordracht.

De werkgroep Sint-Jacobskerk – een initiatief van Stad en Architectuur – timmert al jaren aan een ruim publiek draagvlak voor het behoud, de restauratie en de herbestemming van deze architectuurhistorisch uitzonderlijke Leuvense kerk. Op elke editie van het kunstenparcours brengt zij een nieuw aspect van de kerk onder de aandacht.
In 2012 presenteert de werkgroep de eindwerken van 6de-jaars leerlingen van het Sint-Pieterscollege uit Leuven die in het kader van hun godsdienstonderwijs hebben nagedacht over de kerk als ‘heilige plaats’ in de stad. Zij lieten hun fantasie de vrije loop en maakten originele ontwerpen voor een nieuwe invulling van de kerk.
Ook gaat het Leuvens Historisch Genootschap weer op zoek naar relicten in de kerk die iets vertellen over het rijke maar aan het zicht onttrokken verleden. Ditmaal heeft men zich verdiept in het verhaal rond de klok, de zogenaamde ‘duivelsklok’, ook bekend als één van de zeven wonderen van Leuven. Zij zullen permanent op scherm en in een bijhorende publicatie informeren rond de ‘Sint-Jacobskerk vroeger en nu – Klokken en feestelijkheden – deel 4.’

Verder zal men de oude 16de-eeuwse kruisweg van de Sint-Jacobskerk naar de Calvariekapel waarvan nog enkele delen bestaan, kunnen herbeleven tijdens een bijzondere wandeling, uitgewerkt door de Gidsenbond Leuven.

Bekijk het programma.

Bookmark and Share

Kunst in de steigers – een parcours van kunst en ontmoeting

Kunst in de Steigers vindt plaats tussen het stof en de steigers van de verlaten en kapotte St-Jacobskerk in Leuven die voor de gelegenheid spectaculair wordt verlicht. Gedurende één weekend vindt er een totaalvoorstelling plaats met een boeiende combinatie van toneel, muziek, expositie, film en voordracht.

De werkgroep St-Jacobskerk, een initiatief van Stad en Architectuur, timmert al jaren aan een draagvlak voor de restauratie en de herbestemming van deze kerk.

In 2012 presenteert de werkgroep de eindwerken van de zesdejaars leerlingen van het St-Pieterscollege uit Leuven die in het kader van hun godsdienstonderwijs hebben nagedacht over de kerk als ‘heilige plaats’ in de stad. Zij maakten originele ontwerpen voor een nieuwe invulling van de kerk.

Ook heeft het Leuvens Historisch Genootschap zich verdiept in het verhaal rond de ‘duivelsklok’, ook bekend als één van de zeven wonderen van Leuven. Verder zal men de oude 16de eeuwse kruisweg van de St-Jacobskerk naar de Calvariekapel kunnen herbeleven tijdens een wandeling, uitgewerkt door de Gidsenbond Leuven.

Praktisch
WAAR: St-Jacobskerk | St-Jacobsplein, 3000 Leuven
WANNEER: vrijdag 12 t/m zondag 14 oktober
INFO: www.dehulster.be en www.stadenarchitectuur.be

Bookmark and Share

Kunst in de steigers in de Sint-Jacobskerk

Kunst in de Steigers 2011

Kunst in de Steigers 2011

Kunst in de Steigers 2011

Kunst in de Steigers 2011

Meer foto’s op flickr.

Bookmark and Share

Dit weekend: “Kunst in de Steigers”

Naar aanleiding van “Kunst in de Steigers” dit weekend wordt de kerk opengesteld en worden er rondleidingen georganiseerd in de Sint-Jacobskerk. De voorbije jaren was er altijd veel belangstelling voor dit evenement. De Leuvenaar is duidelijk begaan met zijn Sint-Jacobskerk en er is een publiek draagvlak voor het behoud van de kerk.

Sinds zijn oorsprong kent de Sint-Jacobskerk stabiliteitsproblemen die men in de loop der eeuwen op verschillende manieren heeft trachten op te lossen. Op basis van gedetailleerd recent onderzoek
wordt nu een uitvoeringsplan voor de stabiliteitswerken opgemaakt wat de eerste fase van de werken zal omvatten. In de tweede fase volgen de eigenlijke restauratiewerken aan de kerk.

Toen duidelijk was dat de kerk gestabiliseerd kom worden tegen een betaalbare prijs, werd in 2010 het studiebureau Studio Roma aangeduid om een aanbestedingsdossier op te maken. Er werden 3 maatregelen genomen om de kerk te stabiliseren: micropalen als fundering, terugplaatsen van de gewelven in de zijbeuken en terugplaatsen van de luchtbogen aan de buitenzijde. Onder de zuilen van het middenschip, viering en de toren worden micropalen geboord. Deze “minifunderingen” reiken tot ruim 13 meter diep onder het huidige vloerniveau. De ingreep zal ervoor zorgen dat voor het eerst in zijn geschiedenis de Sint-Jacobskerk gefundeerd is op draagkrachtige grond.

Uit veiligheidsoverwegingen werden in het verleden de luchtbogen genummerd en gedemonteerd om het gewicht op de kolommen te verminderen. Zowel de gewelven van de zijbeuken als de luchtbogen worden teruggeplaatst zodat ze hun oorspronkelijke functie opnieuw kunnen vervullen. Wanneer de stabiliteit van de kerk verzekerd is, kunnen de ‘tijdelijke’ stellingen en de verstevigingen in beton uit de jaren ’70 verwijderd worden. Deze ingrepen zullen de kerk enkel stabiliseren, daarna volgt een restauratie en herbestemming. De stabiliseringswerken laten alle opties voor de toekomst open.

In opdracht van de stad Leuven voerde het studiebureau Archeologie bvba een beperkt archeologisch onderzoek uit naar de oorspronkelijke vloeropbouw van de kerk. Dit niveau is bepalend voor de exacte inplanting van de micropalen. Hieruit bleek dat het oorspronkelijke vloerniveau 110 cm lager lag dan het huidige vloerniveau. De kerk werd dus opgehoogd omwille van waterproblemen. Die ophoging moet vrij snel na de bouw van de kerk zijn gebeurd. Immers, bij de archeologische opgraving werden enkele graven gevonden die zich boven het eerste vloerniveau bevonden. Dit bevestigt dat na de bouw van de kerk het oorspronkelijke vloerniveau aanzienlijk werd opgehoogd als maatregel tegen de problematisch hoge grondwaterstand in en rond de kerk.

Open kerk
Zaterdag 9 en zondag 10 oktober van 10- 20 u is de kerk geopend voor het publiek. In de namiddag zijn er rondleidingen over de stabiliteitswerken en het archeologisch onderzoek.

Bookmark and Share

Kunst in de Steigers in de Sint-Jacobskerk

‘Kunst in de Steigers’ bood ons de kans de monumentale Sint-Jacobskerk van binnen te bezoeken. De mogelijkheid om in een uniek kader van de tentoongestelde kunst te genieten, grepen we met beide handen aan. We volgden de rondleiding waarin de stabiliteitsproblemen van de kerk uitgelegd werden en leerden dat het (gelukkig) niet zo erg met de Sint-Jacobskerk gesteld is als je op het eerste gezicht zou denken. Want het is een feit, de kerk ziet er slecht uit, met opgebroken vloeren, lelijke steigers, betonnen steunbalken, hopen genummerde stenen van afgebroken luchtbogen en mooi houtsnijwerk dat staat te verkommeren.

De gids vertelde ons dat naar de huidige inzichten de ingrepen in de jaren zestig (de steigers, de metalen steunbalken) niet nodig waren en de kerk enkel beschadigd hebben. Gelukkig blijkt uit nieuw onderzoek dat de kerk niet reddeloos verloren is. Het is niet zo dat de kerk steeds verder wegzakt. Het is wel zo dat de kerk beweegt doordat ze op slibafzettingen van de Dijle gebouwd is. De plannen om de kerk te restaureren zijn momenteel erg concreet. Hopelijk blijft dit zo en kunnen alle Leuvenaars over enkele jaren dit prachtige monument bezoeken.

Enkele sfeerfoto’s van Kunst in de Steigers:

Kunst in de steigers - Sint-Jacobskerk

Kunst in de steigers - Sint-Jacobskerk

Kunst in de steigers - Sint-Jacobskerk

Kunst in de steigers - Sint-Jacobskerk

Bookmark and Share