Posts getagd met ‘kunstenaar’

Persvoorstelling van het stedelijk ondersteuningsbeleid voor de kunstenaar in de Leuvense regio.

Leuven is op cultureel vlak gezegend met  een hoop tentoonstellingsruimtes, een uitgebreide infrastructuur en verschillende culturele spelers (meer dan dertig bij de laatste telling). De stad biedt voor elk wat wils. Vandaag werd een nieuwe stap gezet om meer mogelijkheden aan beeldkunstenaars aan te bieden, dit door een nieuw samenwerkingsverband tussen Museum M, SLAC, 30CC, Kunst in Huis en Stad Leuven.
Tijdens de persvoorstelling werd er meer informatie verschaft over het nieuwe overkoepelende en ondersteunende kunstenbeleid in de Leuvense regio. Er waren vertegenwoordigers van de vijf partners aanwezig en het gesprek werd ingeleid door Tiny T’Seyen van Erfgoedcel Leuven.

De eerste spreker was Steven Dusoleil, de cultuurbeleidscoördinator van Stad Leuven, die sprak over een uniek samenwerkingsverband. Het gaat niet enkel om de presentatie van de kunstwerken,  men wil een stap verder gaan en ook de middelen aanbieden. Het gaat tevens over educatie, creatie en reflectie. Men wil een lange termijnwerking uitbouwen, mede omdat Leuven, buiten het Lemmensinstituut voor muziek en drama, geen voltijds kunstonderwijs biedt. Leuven zal drie openbare ruimtes op orde brengen: de exporuimte van bibliotheek Tweebronnen, de kapel van de Romaanse Poort en de exporuimte in de Norbertuspoort. Dit alles met een éénmalig budget van dertigduizend euro. Men wil een tiental projecten per jaar aanbieden. Geïnteresseerden stellen hun kandidatuur door middel van een dossier dat door een selectiecommissie beoordeeld wordt. Dit geeft advies aan een college dat de beslissing zal nemen. De kunstenaar(s) zelf krijgen een ondersteuningsbedrag van 500 tot 1500 euro per tentoonstelling.

Luc Delrue, de intendant van M, wist het publiek te vertellen dat de dynamiek rond kunstenaars versterkt moest worden, een museum is niet alleen een toonplek. Er zijn nog te veel mensen die liever naar Gent, Brussel of Antwerpen trekken om naar musea te gaan. De atelierwerking in M gaat een belangrijke rol spelen om jonge kunstenaars aan te trekken en hen te laten creëren. Men wil hen de mogelijkheid bieden door te stromen, door ondersteuning aan te bieden via promotie (vb postkaarten) en begeleiding. Het gaat niet enkel over een zaal aanbieden maar ook alles wat er bij hoort, zelfs de bewaking van de tentoongestelde kunstwerken.
Hij vermeldde ook de mogelijkheid om de twee jaar een soort “canvascollectie” aan te bieden en het museum gedurende 1 week door kunstenaars te laten innemen.

De directrice van SLAC, Anne-Marie Verbeeck, zei dat het deeltijds kunstonderwijs voor een grote uitdaging stond en was zeer geinteresseerd in dit samenwerkingsverband, omdat het de mogelijkheid biedt aan de docenten en de studenten om een nieuw platform te betreden. Zo krijgen deze laatste meer mogelijkheden om naar buiten te treden tijdens of na de opleiding. Zo zal een interessante wisselwerking onstaan tussen de academie en museum M.

Koen Adams vond dat dit project voor 30CC een mooie kans biedt om duidelijk te maken dat ze niet enkel openstaan voor podiumkunsten maar ook voor de beeldende kunst. De kapel van de Romaanse poort is makkelijk in te plannen voor dit soort tentoonstellingen tijdens de luwe periode voor podiumkunsten. Er is een specifieke expertise nodig voor beeldkunsttentoonstellingen en die heeft men nu gevonden via M. 30CC zal dan ook een eerder coördinerende rol op zich nemen.

Raf Coenjaerts van Kunst In Huis vindt dit een geslaagde samenwerking, omdat ze nu mee deel uitmaken van een visie voor kunst in Leuven. Dit omdat KIH een regionaal (Vlaams) gestructeerd bedrijf is, maar toch een meer lokale voeling wil krijgen. Kunst In Huis kan er tevens voor zorgen dat het oeuvre van de kunstenaars wiens werk in Leuven getoond wordt, daarna opgenomen wordt in de collectie van KIH.

Bookmark and Share

Op bezoek bij Roeland Kotsch

Dikkie ging de kunstwerken van de Leuvense beeldend kunstenaar Roeland Kotsch bewonderen en zag dat het goed was.

Bookmark and Share

Roelant Kotsch

Gespot bij dikkie.net. Een doorverwijzing naar de Leuvense beeldende kunstenaar Roeland Kotsch.

Bookmark and Share