Posts getagd met ‘lawaai’

Geluidsniveau straatlawaai daalt met 5 decibel

De eerste week van het academiejaar ging de Leuvense politie op pad om het straatlawaai te meten. Ze maten een gemiddeld geluidsniveau van 55.98 dB. Na enkele weken campagne voeren tegen straatlawaai, werd dezelfde meting uitgevoerd. Resultaat? De gemiddelde waarde daalde met bijna 5 dB.

De oktobercampagne van de stad Leuven, de Leuvense politie, de KU Leuven en studenten draaide dit jaar helemaal rond straatlawaai. Met tal van acties werden de studenten gevraagd om het geluidniveau van het straatlawaai naar omlaag te brengen: een flash mob tijdens de studentenwelkom, silence watchers die lolly’s uitdelen, straatlawaai in verschillende lessen …

Een daling van 5dB
Een recente meting geeft aan dat het gemiddelde geluidsniveau van het straatlawaai nu 50,5 dB bedraagt, ofwel 5 dB lager. Dat komt overeen met (bijna) een halvering van de geluidswaarneming voor het menselijk oor. Of daardoor ook het aantal meldingen van straatlawaai daalt, zal verdere analyse uitwijzen. Deze cijfers zijn nog niet verwerkt.

Bookmark and Share

Provincie start campagne tegen gehoorschade

Door regelmatige blootstelling aan schadelijke geluiden, zoals bijvoorbeeld bij te luide muziek, loopt men het risico op gehoorschade. Gehoorschade bij de jeugd, maar ook bij volwassenen, wordt een ernstig probleem. De gevolgen gaan van tijdelijk of permanent gesuis in de oren tot slecht horen. Daarom start de provincie Vlaams-Brabant een campagne om gehoorschade bij jongeren te voorkomen.

“Heel wat jongeren luisteren naar muziek via een MP3-speler, terwijl ze bijvoorbeeld het openbaar vervoer of de fiets gebruiken. Maar als dat toestel te luid staat, zorgt dat voor blijvende gehoorschade. Daarom mikken we met onze campagne vooral op deze doelgroep”, zegt Elke Zelderloo, gedeputeerde voor jeugd en cultuur.

Andere doelgroepen waarop de campagne zich zal richten zijn de jonge festivalgangers, geluidstechniekers, muzikanten en artsen.

“Tijdens de campagnemaand, die start op 5 mei, zal een ludiek duo gebruikers van MP3-spelers op verschillende stationspleinen in de provincie aanspreken. Met een reuze MP3-speler wordt de geluidssterkte van hun toestel gemeten. De bedoeling is hen bewust te maken van de geluidssterkte van hun toestel en de mogelijke schade die dat kan veroorzaken. De resultaten van de meting worden gepubliceerd op www.weesnietdoof.be“, zegt gedeputeerde Elke Zelderloo.

Op woensdag 5 mei om 15h geeft gedeputeerde Elke Zelderloo, samen met leden van de provinciale jeugdraad, de aftrap van deze campagne op het Martelarenplein. Ze zal met een reuze MP3-speler in de hand jongeren op het stationsplein aanspreken en het geluid van hun MP3-speler meten.

Bookmark and Share