Posts getagd met ‘lawaaihinder’

Gras maaien op zondag

Na de eerste zonnige lenteweekends werd het hoog dringend tijd voor de eerste grasmaaibeurt in onze tuin, dus waarom niet een half uurtje van die paasmaandag opofferen om met de grasmaaier rond te hobbelen?
Toen ik twintig minuten later gedaan had keek ik eens even rond naar de huizen rondom en zag dat bij de meeste buren de ramen openstondend, en hoorde dat er toch redelijk wat mensen in hun tuin zaten. Oei, zou ik ze dan niet gestoord hebben in hun zonnige namiddag buiten, en is het gras afrijden tijdens het weekend eigenlijk wel toegestaan?
Met Facebook als hulplijn, en de site van de stad Leuven als bron: het gras afrijden op zon- en feestdagen mag dus niet. Je kan er een administratieve boeten van 250 Euro voor oplopen (125 als je het klusje door je minderjarig kind laat uitvoeren ;-)). En gezien het hier een administratieve boete betreft hoeft het zelfs niet door de politie vastgesteld worden, een  bevoegd ambtenaar kan dit ook opleggen.
Uitreksel uit het Politiereglement, artikel 6 uit rubriek 2.3:

In de nabijheid van woningen is het gebruik van grasmachines en andere tuinwerktuigen aangedreven door verbrandingsmotoren niet toegelaten tussen 21.00 en 08.00 uur evenmin als op zon- en wettelijke feestdagen gedurende de hele dag.

Bookmark and Share

Een leefbare Geldenaaksebaan (?)

Ik ben een studente uit het Leuvense maar verplaats mij met de bus naar Heverlee voor mijn lessen. Buslijn 4, 5 en 6 staan (bijna) altijd trouw op post om mij daarheen te rijden. Voorbij de Parkpoort, de Geldenaaksebaan op en zo voort naar de Hertogstraat. Afgelopen week bij één van mijn vele busritjes vielen mij deze affiches op, die bijna aan het raam van elk huis in de Geldenaaksebaan bevestigd waren:

Nieuwsgierig als ik was ben ik eens een kijkje gaan nemen op de site (www.geldenaaksebaan.be) die de bewoners in elkaar gestoken hebben… En na hun problemen gelezen te hebben, vond ik dat deze wel op de stadsblog vermeld mochten worden. De Geldenaaksebaan is een drukke en ongezonde straat. De ligging in een nauw dal tussen de aaneengesloten bebouwing, de relatief hoge gebouwen en de hoeveelheid verkeer, met filevorming in de spits, leidt tot een ‘canyon effect’, met hoge concentraties fijn stof en lawaaihinder als gevolg. Het probleem wordt op de site als volgt uitgelegd:

Al jaren wordt er gesproken over de heraanleg van de Geldenaaksebaan. Zowel de verouderde infrastructuur, het verbeteren van de mobiliteit, als esthetische overwegingen nopen tot een heraanleg. De waterwerken die door Aquafin worden uitgevoerd in de loop van 2008-2009, zijn de directe aanleiding waarom het stadsbestuur heeft besloten om in 2009 de heraanleg daadwerkelijk te starten.

Als bewoners van de Geldenaaksebaan vinden we dat bij het maken van een toekomstvisie voor onze straat met een aantal zaken rekening moet worden gehouden.

Heel concreet gaat het dan over het teveel aan verkeer, de noden van alle weggebruikers (ook fietsers en voetgangers!), de parkeerproblematiek, de gezondheid van de omwonenden en ook de esthetiek. Op de gemeenteraad van 21 maart 2005 werd de heraanleg van een deel van de Geldenaaksebaan goedgekeurd. De stad Leuven zal bijgevolg in het kader van het mobiliteitsplan overgaan tot de heraanleg van de Geldenaaksebaan (tussen de Philipssite en Milseweg), conform het voorontwerp dat hiernaast is afgebeeld. De bewoners zijn hier echter niet mee akkoord en hebben het gevoel dat ze weinig tot geen inspraak krijgen.

Er is nu een charter opgesteld door dit actiecomité. Je kan het hier downloaden en vervolgens ondertekend in de bus steken op de Geldenaaksebaan nummer 72, 100 en 87. Bij deze durf ik dus als studente die deze baan ook geregeld gebruikt een oproep doen aan de inwoners van Leuven om deze mensen te steunen! De leefbaarheid zou ook op invalswegen van onze studentenstad met moeten gegarandeerd worden…

Bookmark and Share