Posts getagd met ‘leerbeurs’

Leerbeurs voor anderstaligen

L4-volwassenenonderwijs en Via Educatie Vlaams-Brabant organiseren op vrijdag 14 december 2012 van 14.00 tot 19.00 uur een Leerbeurs voor (volwassen) anderstaligen in het Provinciehuis Vlaams-Brabant. Deelname is gratis.

Voor volwassen anderstaligen is het niet eenvoudig om wegwijs te raken in de mogelijkheden van levenslang leren en de juiste opleiding te vinden. In 2011-2012 volgden 5.000 volwassenen een opleiding Nederlands Tweede Taal (NT2) in het volwassenenonderwijs (CVO en CBE) in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Slechts een beperkt aantal van hen, stromen door naar een andere opleiding in het volwassenenonderwijs of het hoger onderwijs.

Uit eigen onderzoek bij cursisten NT2, blijkt dat anderstaligen wel geïnteresseerd zijn om een opleiding te volgen, maar dat de nood aan informatie en oriëntering zeer groot is”, aldus Pieter Tratsaert, afgevaardigd bestuurder L4-Volwassenenonderwijs, “Geïnteresseerden vinden hun weg niet (altijd) in het ruime aanbod en kunnen met hun specifieke vragen niet (altijd) terecht op algemene infomomenten en opendeurdagen. Met de leerbeurs willen we hieraan tegemoet komen”.

Met deze leerbeurs en infosessies voor anderstaligen, willen de organisatoren anderstaligen gericht informeren over leren en opleidingen in de regio. Er zijn immers zeer veel mogelijkheden om als volwassene een opleiding te volgen, maar anderstaligen vinden niet altijd de weg naar de meest geschikte opleiding. Indien deze doelgroep-benadering succesvol is, willen de organisatoren dit in de toekomst herhalen voor andere doelgroepen, zoals bv. kortgeschoolden.

De Leerbeurs bestaat uit een infomarkt met 20 standen van opleidingsverstrekkers uit de regio Leuven-Hageland-Tervuren: het volwassenenonderwijs, het hoger onderwijs,  de VDAB en opleidingen in de sociale economie. Het Huis van het Nederlands neemt ook niveautesten Nederlands af. Naast de infomarkt zijn er verschillende infosessies gepland over opnieuw studeren, diplomagelijkschakeling, vooropleidingen bij VDAB, het tweedekansonderwijs, het hoger beroepsonderwijs en over studeren in het hoger onderwijs.

Praktisch
Vrijdag 14 december – 14u – 19u
Provinciehuis Vlaams-Brabant
Gratis toegang
Alle info op http://www.via-educatie.be/cursisten/leerbeurs

Bookmark and Share