Posts getagd met ‘leestasje’

Leestasjes stimuleren thuis taalgebruik van kleuters

Taal is uiterst belangrijk voor het welslagen van een schoolloopbaan. Om deze cruciale succesfactor van jongs af aan positief te stimuleren, heeft de dienst onderwijs van de stad Leuven een aantal instrumenten ontwikkeld.

De stad Leuven stelt leestasjes ter beschikking aan de Leuvense kleuterscholen. Elk tasje bevat een aantal prentenboeken die de ouders thuis kunnen voorlezen. De moeilijkheidsgraad van de prentenboeken is aangepast zodat elke ouder met deze boekjes aan de slag kan. De boekjes bevatten veel prenten en niet te veel tekst, zodat ook anderstalige ouders op basis van het prentenboek in hun eigen taal het verhaal kunnen voorlezen of vertellen.

Thuis taal stimuleren
Met deze leestasjes wil de stad Leuven ouders bereiken die niet of zeer moeilijk bereikt worden en hen aanzetten om thuis de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een rijk taalaanbod thuis immens belangrijk is voor de schoolcarrière van een kind. Als de kennis van het Nederlands van de ouders ontoereikend is, stimuleren ze hun kind het beste in hun eigen moedertaal.
De leestasjes worden op basis van een aantal objectieve criteria ter beschikking gesteld aan de Leuvense scholen en keren ook telkens terug naar de klas zodat ze kunnen uitgeleend worden aan verschillende kinderen.

Taalfolders
Naast de leestasjes ontwikkelde de stad Leuven ook twee folders over taal:

  • ‘Gouden tips voor taal’ is bestemd voor leerkrachten en biedt een houvast in de omgang met anderstalige leerlingen en ouders.
  • ‘Praten met je kind’ voor ouders bevat tips om thuis het taalaanbod te verrijken.
Bookmark and Share