Posts getagd met ‘Leives’

Zevende Missa Lovaniensis op zondag 2 maart 2014

Op zondag 2 maart 2014 wordt de zevende Missa Lovaniensis, een mis in het Leuvens, georganiseerd in de Sint-Pieterskerk in Leuven. De mis wordt opgedragen door Deken Dirk De Gendt en begint om 10:00. Het mannenkoor de Joorzangers zullen ook optreden tijdens de kerkdienst. Aansluitend is er een receptie in de wandelzaal van het stadhuis.

Voor meer informatie, zie ook de website van de parochie Sint-Pieter op KerkLeuven.be.

Bookmark and Share

Zesde Missa Lovaniensis op 3 maart 2013

Zondag 3 maart 2013 wordt de zesde Missa Lovaniensis, een mis in het Leuvens, georganiseerd in de Sint-Pieterskerk in Leuven. De mis begint om 10:30. Het mannenkoor de Joorzangers zullen ook optreden tijdens de kerkdienst.

En nu in het Leives:
Zondag 3 mêt 2013 es nen ieelen importanten dotem in alen agenda. De Sint Pieeterskerk zal wei es te klaan zoën! Jawel, de zesde Missa Lovaniensis komt er on. De fameize Leivese mis in de tool van ’t stad. En dieeken Dirk De Gendt, de parochegemieenschap van Sint Pieeter, de stad Leive en et Mannekuer De Joorzangers zanen et noëg appresjeire as ge da spektakulêr liturgis evenemènt zod wille boëwuene. En deut alen oeeterste best vei up toëd te koume. En ge wilt toch niks misse?

Mei onze Leivese greute, ieewenoud, ieeweg junk.

Bookmark and Share

Leives

Me zote sondoosmêrges in onze stamkafei. Iedere zondag, zue rond 10 ieere, kwome me dan afgezakt : Zjef, Lowie, Nare, Adelin en ikke. Swenst dat er on een ander tofel serjeis mei de voist up tofel wid gesloge toëdes et kootspel – mieestal koejon of wieze – drunke woëlen up ons gemak ons pinkes: twiee of droëe was genug as aperitif vei da m’ons bieenen onder moeder’s tofel stoke.

Me babbelde dan ouver van alles en niks of wiste te vertellen wat dat de vraa vei de zondag aa gerieedgemokt. Me wiste dat da boë Nare iedere zondag frit mei bifsteik was en boë Zjef ekkes en poekkes mei rosbif. Want oë stoeften altoëd dat em dan wel droë of vier sneie rosbif in ze kammezool sloog.

Moo ja, rosbief es altoë ieel dinnekes gesneie, bekenst sigarettebloikes. Lowie paasde dat em deize mêrregend gezien aa da zen vraa kiek on ‘t bakke was. Boë moë toees gunk et vandoog konoën mei proeeme zoën.
Van Adelin…giee woud. Up al doë jore dan me ieene kiee per wieek boëieen koume, emmek nog nuet ni geweite wat da ze boë Adelin toees ote.

Me pessekweiden em doo dikkels mei en zane dat de zondag boë em ontaverkesdag was. Dat er dan gien eieten up tafel kwam. En wat da ze doomei oeetspode, moest diene vei up vakanse te gon.

Dan wid em bukkeg. Want Adelin aa een ieel vies karaktêr. As m’ouver iet disketeide, de prei, het wieer, de beste vakanse, de foetbal of geloëk wa, Adelin was altoëd teige. Wat da z’in Leive zê: ne rekalsitrante, ne konterverdroide, ge kost er nuet gi geloëk boë ole.

Oê es nekiee droë wieeke de zondagmêrgend ni noo ‘t kafei gekoumen umda m’up ne moment noo een zwoor diskiese gezieed ane: goë zoë zeikes me de voeikes d’ieest up de wieereld gekoume?
‘k Paas da z’in ieder famille zue ne noemerou emme die altoöed teigewërkt of ‘t umgekieede zieet van een ander.

Bookmark and Share

Leuvense vertelselkes

C.C.Oratoriënhof in samenwerking met de Academie van ‘t Leives stelt voor: 3 avonden rond het Leuvens genaamd : Leuvense vertelselkes.

Vroeger, toen de dieren nog spraken, spraken zij waarschijnlijk Leuvens.

Eeuwenlang bleven de gewone Leuvenaars op straat hun sappige dialect gebruiken terwijl de ‘betere’ stand, zeker sinds de negentiende eeuw, zich liever bediende van het immer deftige en o zo serieuze Frans.

Het was echter vooral het algemeen Nederlands dat sinds de tweede helft van de vorige eeuw de plaatselijke dialecten in de verdrukking bracht. In het geval van Leuven kwam daarbij dat er nogal wat afgestudeerden van de ‘Vlaanders’ tot ‘de Limburg’ hier bleven hangen na hun studietijd en zo onbewust meewerkten aan de achteruitgang van het gebruik van ’t Leives’.

Onder andere de bestraffing van kinderen die dialect spraken op school illustreerde de veronachtzaming van de eigenlijke moedertaal.

Vandaag heerst vooral nostalgie over de streektaal die langzaamaan dreigt te verdwijnen. In februari 1990 besloten 7 Leuvenaars wat te doen om hun geliefde dialect in stand te houden en stichtten den Akademie van ’t Leives. Hun bedoeling is om het Leuvens te ondersteunen, uit te dragen en te inventariseren.

In samenwerking met hen organiseert C.C.Oratoriënhof dan ook volgende drie avonden:

  • Vrijdag 4 maart: Een inleidende avond door Sylvain Libert, medeoprichter van den Academie over het wat en waarom van de vereniging, het belang en het karakteristieke van het Leives, typische woorden, uitdrukkingen en gezegden en verschillen van wijk tot wijk.
  • Vrijdag 25 maart: Op deze tweede avond brengt Flory Vloebergs ons Roënoet de Vos, het legendarische dierenepos uit de Middeleeuwen……in ’t Leives.
  • Vrijdag 8 april: De derde avond trakteren we de liefhebber op een Leuvense quiz waarin u uw kennis van Leuven en het Leuvens kan testen onder leiding van quizmaster André Vandeput, ofte Meneer André, de sympathieke ambassadeur van onze stadstaal.

Praktisch
Telkens om 20.00u.
Reserveren mogelijk op 016/22.81.07 of oratorienhof@live.be
C.C.Oratoriënhof, Mechelsestraat 111, 3000 Leuven

Bookmark and Share

De Joannes Passe op vrijdag 26 maart

Op vrijdag 26 maart 20100 vindt om 20.00 uur in de Sint-Pieterskerk van Leuven een opvoering van de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach plaats. Pittig detail: dit gebeurt volledig in het Leuvens. De naam wordt dan ook omgedoopt tot de ‘Joannes Passe’.

Eeuwenlang laten kunstenaars zich door het lijden en sterven van Jezus inspireren. Als een componist een muziekwerk schrijft over de laatste dagen uit het leven van Jezus, heet zo’n werk een passie (passion). De Johannes Passion van Johann Sebastian Bach, één van de beroemdste passies, is een muzikale vertelling van het lijden van Jezus volgens het evangelie van Johannes. De persoon waar alles om draait is de evangelist. Hij vertelt het verhaal letterlijk zoals de apostel het opschreef. Het is de rode draad door het stuk heen.

De vertaling naar ”t Leives’ gebeurde door Fred Brouwers. Het orkest is het Brussels Chamber Orchestra en het koor is OrSeCante. De solisten zijn Anne Mertens, Arnout Malfliet, Gunther Vandeven, Reinoud Van Mechelen en de recitanten zijn Fred Brouwers en André Van de Putte. De muzikale leiding is in handen van Kris Stroobants.

Kaarten kosten 15,00 en 10,00 euro en zijn verkrijgbaar bij In & Uit Leuven (Naamsestraat 1, Leuven, tel. 016 20 30 20).

Bookmark and Share